Metodik för att mäta och jobba med energieffektivitet på servrar

Om du vill komma igång med mätning och förbättring av energieffektivitet i servrarna så är vårt tips att börja relativt enkelt och stegvis utöka ditt scope. En av de första åtgärderna brukar vara att etablera en lista över topp-10 eller topp-5 energiförbrukare med information som:

    • Systembeteckning
    • Snitt kW/h per dygn
    • Ålder i år (indikation på hur energieffektiv hårdvaran är)
    • Nyttjandegrad i %

En sådan lista kan göras på många sätt, t.ex. med en kombination av OME PowerManager och LiveOptics eller PerfMon. De flesta sorterar per fysisk server eller rack, men OME PowerManager tillåter även att man skapar grupper som motsvarar specifika system eller kluster. Man kan till och med bryta ner siffrorna till att redovisas per virtuell maskin!

Nästa steg är att välja system som ligger högt i topplistan att se över med ökad energieffektivitet som mål. Analysera inställningar – är det t.ex. satt i ”performance mode” eller ”energisparläge” på BIOS-nivå? Vilka möjligheter finns att begränsa antal aktiva core eller max antal Watt alltid eller vissa perioder? PowerManager kan schemalägga tvingande maxvärden för ström till perioder där man vet att systemen har lite att göra.

På sikt kan den som är intresserad utöka mätningar till en kontinuerlig ström som hanteras av en mottagare som lagrar och visar data i en dashboard. Det finns flera open source-exempel på hur detta kan göras med relativt liten insats och kostnad.  Se t.ex. Transform Datacenter Analytics with iDRAC9 Telemetry Streaming (delltechnologies.com)