Nya arbetsvanor kräver nya tillvägagångssätt

Våra arbetsvanor har förändrats efter ett och ett halvt år av pandemi. Tekniken måste ligga som en stabil grund för att underlätta för anställda att arbeta från andra platser än kontoret.

Tekniken förändrar arbetsplatsen och arbetsuppgifterna och blir en allt viktigare del av det dagliga arbetet och därmed också av vårt välbefinnande. Därför behövs tekniska helhetslösningar som verkligen förbättrar och underlättar i det vardagliga arbetet.

Ett av de största hindren för produktivitet är teknik som arbetar mot de anställda. Trög och opålitlig teknik leder till frustration och fördröjningar. Frustration och fördröjningar leder i sin tur till att värdefull tid går förlorad.

Säker tillgång till data var som helst

Våra arbetsvanor befinner sig i ett skifte. Chefer ställer högre krav på digitaliseringen av verksamheten vilket gör att IT-avdelningen måste utöka sin roll i verksamheten på två sätt:

  • Bistå med tillförlitliga lösningar för sömlös och säker åtkomst till nätverk och data
  • Bidra till ökad produktivitet med en lämplig arbetsplats, peronlig för varje individ

Nyare Dell-datorer kan konfigureras med Microsofts senaste operativsystem, Windows 11. Windows 11 har all kraft och säkerhet som finns i Windows 10, men har ett uppdaterat och snyggare gränssnitt för att möjliggöra för användarna att vara så produktiva som möjligt. Det ger även tillgång till alla applikationer du behöver och underlättar arbete där flera uppgifter körs samtidigt med en förenklad hantering av fönster.

Det är denna tankegång som organisationer måste arbeta efter, särskilt nu när det finns en ökande variation i typer av enheter och platser där människor arbetar. När säkerheten tas om hand för personliga enheter, nätverk, moln och datacenter är verksamheten bättre rustad för framtidens arbetssätt.

Marknadens första 5G-klara PC

Dell Latitude 9510 är den första 5G-färdiga datorn på företagsmarknaden. Chefer och kollegor som ofta är på språng kan nu komma åt den höga hastigheten och stabila anslutningen som 5G-nätverk innebär.

Även om vi fortfarande är tidigt i utvecklingen av 5G i Sverige, är en 5G-klar PC en viktig del i den digitala utveckling som kan förändra hela företag och branscher. Vi är på väg in i en värld där du kan arbeta varifrån du vill, när du vill. Därför måste IT-chefer veta att de enheter de rullar ut kommer att stödja deras anställdas arbetssätt och uppgifter i tre till fem år framåt.

Tidiga tester visar att Latitude 9510 kan nå upp till 300 procent högre nedladdningshastigheter jämfört med nedladdning över 4G. Men 5G handlar om mer än bara hastighet. Den stabilitet och säkerhet som det möjliggör för personer på språng, jämfört med offentliga trådlösa nätverk kommer att ha stor inverkan på produktiviteten under resor.

Tekniken ska bara fungera

En vanlig kontorsarbetare ska inte behöva tänka på om datorn eller smarttelefonen fungerar tillräckligt bra eller är tillräckligt säker. När administrationsverktygen i en organisation fungerar bra, flyter allt på utan att de anställda märker det, så att de kan göra sitt jobb effektivt, oavsett var de befinner sig.

Dell är en av världens största PC-tillverkare, men vi är också den enda teknikleverantören som erbjuder ett så brett utbud av teknik och tjänster att man kan arbeta sömlöst från datacenter till moln och stationära datorer. Det gör det möjligt att tänka på administration och säkerhet och bidra till företags fortsatta digitala transformation och produktivitet.

Ta kontakt med din kontaktperson på Dell Technologies för att diskutera mer om vilka enheter och verktyg som är rätt för ditt företag eller läs mer om vårt utbud här.

About the Author: Dell Technologies