Så använder mindre företag IT för att stärka verksamheten

Trots att små- och medelstora företag utgör 99 procent av företagen i Europa lägger vi ofta fokus på storföretagen. Samtidigt är det ofta just dessa företag som skapar tillväxt och innovation lokalt och i sina nischer. Därför kommer Dell Technologies i en serie artiklar ta pulsen på dessa och undersöka djupare hur de använder IT i sina verksamheter.

Tillsammans med IDG har Dell Technologies genomfört en undersökning av över 1500 företag med 100 till 499 anställda i elva europeiska länder, däribland Sverige. Bland de undersökta branscherna hittar vi bland annat detaljhandeln och bank/finans. Resultatet av undersökningen innehåller många värdefulla insikter kring hur företag i den här storleken använder och önskar använda IT för att utveckla sina verksamheter.

Kamp om IT-talanger

Undersökningen visar att den största utmaningen som de här företagen står inför i Sverige är att locka till sig och behålla kompetens. Det är en god arbetsmarknad för många med IT-kompetens och de mindre företagen känner press att konkurrera med storföretagen om talangerna.

”Även om mindre företag inte alltid kan konkurrera genom att erbjuda samma löner som storföretagen, så finns det mycket man kan göra” säger Tobias Helmer, marknadschef på Dell Technologies Sverige. ”Många IT-experter lockas av möjligheten att få arbeta nära affärsverksamheten och utveckla innovativa IT-lösningar i snabbrörliga organisationer och här kan de mindre företagen ha en fördel.”

Hantera nya konkurrenter

En annan utmaning för medelstora svenska företag är att hantera nya typer av konkurrenter och aktörer som försöker skapa förändring inom branschen. Sverige har en lång tradition av nystartade företag som omvandlat traditionella branscher, från Skype till Spotify, och resultatet av undersökningen pekar på att många utmanas av att hantera konkurrens på en ständigt föränderlig marknad.

”Det är få branscher numera som inte utmanas av ett nytt sätt att tänka eller göra saker på” säger Tobias Helmer. ”Det är förståeligt att företagen känner sig på tårna kring nya typer av konkurrenter, samtidigt finns det också möjlighet att omvandla oron till handlingskraft och säkerställa att man har både innovativa processer och teknik som stödjer digital transformation och nytänkande.”

Makroperspektivet oroar

Små- och medelstora företag utmanas också av utvecklingen i makroekonomin. Många av de mindre bolagen agerar numera på en global marknad och där saknas inte osäkerhetsmoment, från Brexit till handelskonflikter. Även i den lokala ekonomin i Sverige finns det osäkerhetsmoment där bedömare pratar om att en lågkonjunktur är på väg.

”Vi lever i en allt mer föränderlig omvärld och som företagare kan man ha små marginaler att hantera nedgångar,” säger Tobias Helmer. ”Samtidigt finns det exempelvis inom IT-området möjligheter att snabbt skala sin IT-miljö, genom att välja tjänsteerbjudanden inom allt från moln till PCs.”

Hoppas på AI och analys

Men vid sidan av utmaningarna finns också tydliga möjligheter hos de små- och medelstora företagen i Sverige. 60 procent ser IT-funktionen som en viktig faktor för att skapa konkurrensfördelar. Artificiell intelligens, maskininlärning och dataanalys är de viktigaste områdena just nu för svenska företagen.

”Många tänker att AI mest är något för storföretagen men vi har på olika sätt visat hur det kan spela en viktig roll för effektivisering och innovation i medelstora företag”, säger Tobias Helmer, marknadschef på Dell Technologies Sverige. ”Även när det gäller dataanalys har det utvecklats nya tjänster som hjälper dessa bolag att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt.”

Läs undersökningen

About the Author: Dell Technologies