Så säkrar du multimolnen

Siffror från IDC visar att 90 procent av alla företag kommer att använda mer än en molnleverantör under 2020. Det innebär att det är svårt att komma runt frågan om multimoln. Med en publik molnlösning kan företag effektivisera sin teknikanvändning samtidigt som de endast betalar för sin användning utifrån behov. Många av leverantörerna av publika moln är innovativa när det gäller att utveckla datahantering, artificiell intelligens och maskininlärning. En multimolnsmiljö ger er tillgång till den typen av innovation och funktioner från dessa leverantörer.

Vid sidan av användningen av dessa framväxande publika molnlösningar fortsätter många företag att ha egna datacenter. Det kan finnas många goda skäl för det, exempelvis drift av produktionssystem och särskilda krav för lagring av särskilt känslig data etc.

När data på detta sätt sprids över flera leverantörer kan det påverka säkerheten. Det ökar också komplexiteten eftersom data kommer att finnas på flera olika platser. Därför bör företag som har eller överväger att skaffa en multimolnsmiljö att bestämma hur de ska hantera och skydda den data som korsar molnleverantörer, plattformar och tjänster.

Skydda er data med Dell EMC PowerProtect DD

Den viktigaste frågan ni bör ställa er är: Vem hanterar säkerhetskopiering och dataskydd? Vi ser hur många företag förbiser detta då de förväntar sig att deras molnleverantör ska hantera det. Därför bör det nämnas att detta ofta är något som behöver göras ett separat avtal kring. I grunden finns det tre sätt att hantera den här frågan. Man kan hantera säkerhetskopiering och skydd på egen hand, ordna separat avtal med leverantör eller investera i en lösning som hanterar all säkerhetskopiering och dataskydd i din IT-infrastruktur.

För att stödja våra kunder att säkra multimolnsmiljöer har vi utvecklat Dell EMC PowerProtect DD Series Appliances. Lösningen är utformad för att skydda data i multimolnsmiljöer med säkerhetskopiering av både privata och offentliga moln samt katastrofåterhämtning för publika moln som AWS, Google och Azure.

Dell EMC PowerProtect är en samling programvaru- och hårdvarulösningar som skyddar, hanterar och återställer er data i händelse av en olycka. Hårdvarulösningarna består av PowerProtect DD Series Appliances , PowerProtect X Series Appliances och Integrated Data Protection Appliances . Därutöver kan Dell EMC PowerProtect-programvara skydda ert företags data via programvarudefinerat dataskydd, deduplikering, operationell agility, självbetjäning och IT-styrning.

Heltäckande säkerhetslösningar

Dell Technologies erbjuder heltäckande säkerhetslösningar som skyddar ert företag från säkerhetshot. För dig som funderar på rätt säkerhetslösningar för er verksamhet, har vi satt samman ett webbinarium, som bland annat tar upp:

  • Säkerhetslösningar som är både enkla att administrera och underhålla
  • Hårdvara som skyddar verksamheten och kunddata från oauktoriserad åtkomst
  • Rätt infrastruktur och dataskydd
  • Nya typer av virusskydd som identifierar och eliminerar både nya och existerande hot

Så får du tillgång till detta webbinarium:

Du registrerar dig via länken nedan och får därefter tillgång till Dell Technologies kanal på BrightTalk, som är vår samarbetspartner för webbaserade utbildningar.

Vi behandlar all personlig information (namn, organisation, e-post) konfidentiellt. Efter kampanjperioden raderar vi din personliga information. Det är endast Dell Technologies som kommer använda informationen för administrations- och kommunikationsändamål kopplat till denna aktivitet. Du ger på detta sätt samtycke till att en säljare från oss kan komma att kontakta dig.

KLICKA HÄR FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL WEBBINARIUM

About the Author: Dell Technologies