Samarbete – en nödvändighet för hållbar vattenförvaltning

Föreställ dig att giftig algblomning lämnar 2,3 miljoner människor – alltså lika många som bor i Stockholms län – utan dricksvatten i en hel vecka.

Detta var precis vad som hände i området vid Lake Taihu i Kina 2007. Algblomningen i Lake Taihu orsakades av flera års användning av otillräckliga avloppssystem, gödsel och avloppsvatten från närliggande industri. Eftersom vi enligt WBCSD har tillgång till så lite som 0,5 procent av det sötvatten som finns på jorden får denna typ av incidenter omfattande konsekvenser. Dessutom förutspår FN att mer än hälften av världens befolkning kommer att bo i områden med vattenbrist år 2050.

Dells team för hållbara leverantörskedjor fokuserar på den roll som sötvatten spelar för såväl klimatfrågor, som för sociala och ekonomiska frågor – områden som är viktiga både för oss och för våra leverantörer.

Enligt en studie från McKinsey är 90 procent av den påverkan som konsumentvaror har på luft, jord och mark relaterad till leverantörskedjan. Samtidigt visar organisationer, som till exempel Business for Social Responsibility (BSR), att vi står inför en flertal hållbarhetsutmaningar, som klimatförändringar, befolkningstillväxt och konkurrens mellan leverantörskedjor vad gäller åtkomst till vatten.

Genom att förbättra både vår egen och våra leverantörers vattenanvändning har vi möjlighet att påverka på riktigt.

Dells vattenanvändning

På våra kontor arbetar vi kontinuerligt med att reducera mängden vatten vi använder genom åtgärder som minskad bevattning, insamling av regnvatten och rening av avloppsvatten.

I regioner där det råder brist på vatten på grund av väder eller infrastrukturproblem fokuserar vi på vattenkonservering. Ett bra exempel på detta är våra Dell-anläggningar i Indien, där varje anläggning renar avloppsvatten eftersom städerna i närheten saknar centrala reningsanläggningar. På fyra av våra största anläggningar i landet återanvänder vi runt 80 procent av avloppsvattnet till landskap och toaletter. Självklart bevakar vi också vattenkonsumtionen i våra byggnader och har implementerat vattenkonserveringsåtgärder globalt. Bland annat har vi bytt ut handfat och toaletter som använder mycket vatten.

Vattenanvändningen i vår leverantörskedja

Vi vill gå i bräschen för hållbar vattenförvaltning och vi vill att våra leverantörer gör detsamma. Under 2014 undersökte vi våra leverantörers vattenanvändning för att förstå hur mycket vatten de använder, hur de använder det och vad de gör för att minimera användningen. Detta gjorde det möjligt att bättre kartlägga våra leverantörer både vad gäller vattenanvändning och vattenpåverkan.

Utöver att undersökningen gav oss värdefull information gjorde den det också möjligt för oss att utveckla en metodologi och verktyg som våra leverantörer kan använda för att bevaka och rapportera om sin vattenanvändning. Ofta kan effektiv bevakning leda till omfattande förbättringar till låga kostnader, framförallt genom att göra det möjligt att identifiera läckor eller hitta metoder för förbättring av vattenkvaliteten. Vi har också bett våra leverantörer att göra en femårsplan för hur de ska minska sin vattenanvändning.

Under 2016 distribuerade vi den nya metodologin och verktygen till tillverkare av LED- och LCD-monitorer, samt hårddiskar och därefter till våra leverantörer av processorer, konnektorer, batterier, kablar och kraftenheter. Än så länge har vårt program engagerat 150 av de mest intensiva vattenanvändarna. Förra året implementerades 110 projekt, vilket ledde till en reducering av 815 000 kubikmeter sötvatten – tillräckligt för att fylla 350 olympiska swimmingpooler. Våra leverantörer minskade också uttömningen av avloppsvatten med 2,4 miljoner kubikmeter.

Lake Taihu – hur gick det sen?

Naturligtvis finns det en gräns för hur mycket denna typ av insatser kan påverka, om de kommunala vattenresurserna inte hanteras på ett bra sätt. Men vi ville visa hur samarbete inte bara kan reducera vattenanvändningen utan också kan förbättra vattenkvaliteten.

Åter till Lake Taihu.

Under 2017 och 2018 samlade vi några av våra leverantörer, lokala kommunrepresentanter, andra företag och industrier i Lake Taihu, för att adressera riskerna och utmaningarna som ledde till algutbrottet 2007.

Initiativet ledde till diskussioner om hur vi kan öka användningen av renat vatten, implementera vattenmätning och lagra och rena avloppsvatten. Deltagarna utbildades dessutom i insamling och analys av data, samt vattenriskbedömning och företag såsom Dell delade sina verktyg för övervakning och utveckling.

Dell arbetar dessutom för att leverantörerna i närheten av Lake Taihu ska bli certifierade av Alliance for Water Stewardship (AWS) enligt International Water Stewardship Standard, en global standard för effektiv vattenförvaltning. Två av våra leverantörer i regionen certifierades tidigare i år. Genom att ingå partnerskap med AWS i området, har Dell också kunnat använda sitt nätverk för att engagera fler intressenter och utvärdera metoder för rening av avloppsvatten.

– Samarbete är otroligt viktigt i arbetet med vattenrisker, säger Jason Ho, Director of Supply Chain Social & Environmental Responsibility på Dell. Genom att utveckla och dela verktyg som hjälper oss och våra leverantörer att övervaka framsteg, och föra samman leverantörer med rätt resurser blir det möjligt att tillsammans med vår leverantörskedja adressera vattenrisker på ett holistiskt sätt. Vi fortsätter att samarbeta med våra intressenter i insatser som förbättrar miljön och vi ser framemot att fortsätta utöka våra aktiviteter i hela Dells leverantörskedja.

Vi ser nu över möjligheten att öka den positiva påverkan även i andra områden i världen, samt uppmuntra leverantörer att anta ett liknade tillvägagångssätt i sina områden.

Läs mer om våra aktiviteter på vår hemsida och se vår policy kring vattenanvändning här.

About the Author: Dell Technologies