Starkare tillsammans – så bryter vi barriären till ledningsgruppen med hjälp av digital transformation (del två)

När jag talar till en publik med beslutsfattare lyssnar de alltid extra noga när jag berättar om Dell Technologies egna upplevelser av digital transformation. Dagens beslutsfattare är medvetna om behovet av digital transformation, men trots detta kan vägen dit kännas övermäktig. Det finns en vilja, en tanke – men ingen detaljplan.

Något förenklat så kan man säga att nyckeln ligger i ett nära samarbete inom ledningsgruppen och en vilja att arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Genom att dra nytta av allas styrkor kan varje avdelning på företaget uppnå det de vill, vilket ger transformationen en ny dimension och får företaget som helhet att blomstra. Det är egentligen inte svårare än så.

Samarbete ger ett 360-perspektiv

I ett tidigare blogginlägg diskuterade jag hur CIO:ns och CMO:ns perspektiv helt enkelt är två sidor av samma mynt. IT-avdelningen ser företaget inifrån och ut, medan marknadsavdelningen fokuserar på vad marknaden vill genom att blicka inåt.

För att göra detta tydligare kan vi titta på hur lika CIO:ns och CMO:ns basbehov egentligen är:

Förbättra upplevelsen genom personanpassning – CMO:n vill öka kundnöjdheten genom att med hjälp av teknologi som AI, IoT, molntjänster och sociala medier personanpassa budskap och därmed ta kundresan till nya nivåer.

CIO:n vill i högre utsträckning erbjuda anställda mobilitet och flexibilitet, inklusive möjlighet att arbeta på distans, bättre uppkopplingar mellan olika kontor och samtliga delar av organisationen och appar och mobila enheter som möjliggör personanpassning.

Uppmuntra samarbete genom nya kanaler och strömlinjeformning av nuvarande – för CMO:n innebär detta bland annat att förbättra möjligheterna för e-handel och handel i mobilen, bland annat med hjälp av butikssensorer och avancerad data-analys, vilket ofta möjliggör personanpassning av budskap i mötet med kunden. Detta gör det också möjligt att i högre utsträckning samla in relevant kunddata.

CIO:n ser istället fördelar i ett mer välfungerande globalt nätverk, till exempel med hjälp av videokonferenser och fildelningsmöjligheter mellan kontor i olika länder. CIO:n vill också erbjuda sådant som bättre tillgång till intranätet, samt verktyg som Office 365, MS Teams och så vidare.

Öka effektiviteten – hemsidor som laddar snabbare, förmåga att hantera ett större antal onlinekunder och teknikinnovationer som mobila kassor och hyllsensorer reducerar tiden för betalning och lagerpåfyllning – allt till fördel för CMO:n.

CIO:s drar nytta av att föra anställda närmare varandra, öka flexibiliteten och etablera nya, mer produktiva sätt att arbeta. Detta genom skräddarsydda utbildningsprogram, tillsammans med tidigare nämnda samarbets- och organisationsförbättringar.

Implementera och utöka säkerhetsrutinerna – båda sidor kan se värdet av att skydda finansiell och konfidentiell data, oavsett om det gäller kunderna eller de anställda.

Genom att CIO:erna och CMO:erna ser hur lika deras respektive visioner är, kan de enklare fatta gemensamma beslut om vilka nya teknologier som är bäst för företaget. På så sätt kan de dubbla ROI:n, utöka räckvidden och öka sannolikheten för en framgångsrik digital transformation.

I gränslandet mellan anställd och kund

Trots att digital transformation är nödvändig för företag som vill överleva, garanterar inte fullskalig digital transformation framgång. På samma sätt som marknadsavdelningen arbetar för att göra teknikmedvetna kunder nöjda, arbetar IT-avdelningen för att göra en teknikmedveten organisation och de anställda nöjda.

Dagens anställda ser inte längre modern teknik på arbetsplatsen som en lyx, utan som en nödvändighet. Yngre generationer har vuxit upp med teknik och kräver nu samma kvalitet, innovationsgrad och personanpassningsmöjligheter på kontoret som i privatlivet. Nästan hälften av amerikanska så kallade ”millennials” (42 procent) uppger att de troligtvis skulle sluta på ett jobb där tekniken inte levde upp till deras förväntningar.

Om företag vill locka, och behålla, anställda behöver de implementera teknik som gör det möjligt för dem att göra verklighet av sina visioner.

Om man tänker på det, går det att se på dagens anställda som kunder som arbetar på organisationen.

Transformationen börjar på hemmaplan

Som representant för ett stort internationellt företag, med allt vad det innebär i form av resurser och möjligheter, kan det tyckas vara lätt att prata om vikten av digital transformation. Men, som världens största privatägda teknikorganisation, med mer än 7 miljarder pund i årliga intäkter och 145 000 teammedlemmar, så har vi exakt samma utmaningar som alla andra när det handlar om att transformera vår IT och digitalisera vår arbetskraft på ett tryggt och säkert sätt. I grund och botten är vi som vilket annat företag som helst.

Så hur gjorde vi? Jo, vi skapade Dell Technologies IT Proven Program. Vi är faktiskt Dell Technologies första, och bästa, kund och spenderar miljarder på vår egen IT.

Vårt Workforce Transformation-initiativ är ett utmärkt exempel. Det handlar uteslutande om att fokusera på hur vi bäst möter kraven hos den nya generationen anställda. En ledtråd kring hur vi tänker: Vi tänker på dem som kunder…

Först tog vi reda på vad de vill, försökte förbättra deras upplevelse och såg över de kanaler som vi behövde för att kommunicera med dem på ett effektivt sätt.

Deras förväntningar och krav är höga:

 • Fullständig mobilitet och flexibilitet
 • Fokus på snabbhet i alla lägen
 • Höga krav på innovation och utveckling
 • Tillgång till intuitiva upplevelser som inte bara låter dem växa och lära, utan också använda sina kunskaper

Det är inga små krav, framförallt med tanke på att IT traditionellt har mätts i form av kostnader. Trots det valde vi att inkludera den mänskliga faktorn i vår strategi och inte enbart fokusera på prislappen, utan även på kvaliteten i användarupplevelsen. Därefter kunde vi se vilka områden som överlappade och ta fram en plan för hur vi kunde förbättra de viktigaste aspekterna.

Lär känna din marknad – förstå din anställde

På samma sätt som marknadsförare uppvaktar sina kunder, tog vi fram ett initiativ som syftar till att:

 • Personanpassa upplevelsen genom att skapa roller baserade på ”personas”, för att leverera appar, data och enheter som möter varje anställds – och varje avdelnings – behov
 • Lyfta fram säkert och effektivt samarbete och kommunikation genom Dynamic Team, som gör det möjligt att kommunicera varsomhelst, närsomhelst och på vilken enhet som helst
 • Leverera snabbare, mer effektiva tjänster för arbetsplatsen, inklusive automation och självservice för att förenkla och effektivisera olika funktioner på arbetsplatsen

I grund och botten nyttjade vi samma teknologier som marknadsförare använder för att öka kundengagemanget, fast i en arbetsplats- och arbetsmiljökontext. Personanpassning var nyckeln.

Genom att lära känna våra anställda, förstå deras olika behov och möta dessa, kunde vi lättare hitta mätbara och genomförbara lösningar såsom:

 • Standardisering av Windows 10
 • Implementering av MS Office 365
 • Anpassningsbara app-upplevelser med Vmware Workspace One
 • Sömlösa, uppkopplade wifi-nätverk
 • Mobilappar, anpassade till behoven hos olika grupper av anställda

Precis som marknadsförare använder big data för att upptäcka defekter, skapade vi vår egen app som signalerar när en anställd inte trivs och eventuellt letar efter ett nytt jobb.

Kontentan av det hela är att när ledningsgruppens medlemmar väljer att samarbeta, kommer överens om ett gemensamt mål och inkluderar flera perspektiv så finns det inga gränser för möjligheterna.

About the Author: Dell Technologies