Ta ett helhetsgrepp på säkerhet

Det finns ett antal områden som är viktiga för att skapa en robust säkerhet. För små och medelstora företag finns det mycket att tjäna på att förstå och planera för en heltäckande säkerhet, med bland annat: 

 • Pålitliga enheter: Ger säkerhet som ni kan lita på
 • Robust infrastruktur: Ger skydd som täcker hela er verksamhet
 • Trygg data: Skyddad data, även när verksamheten växer
 • Nya typer av tjänster: Följer er innovation och expansion
 • PC som tjänst (PCaaS): Tjänster som kombinerar hårdvara, mjukvara, livscykeltjänster och finansiering i en helhetslösning
 • Dataskydd: Håller data säkrad på alla nivåer

Interna hot

Sätten som medarbetare föredrar att arbeta på förändras ständigt. Numera är arbete inte längre knutet till ett ställe, utan dagens medarbetare kopplar upp sig på en rad olika sätt. Det innebär att data delas på fler sätt både innanför och utanför de traditionella säkerhetsskydden.

Externa hot

Vi ser att IT-relaterade hot och attacker blir allt mer avancerade och återkommande. I takt med att mängden data vi delar på olika enheter växer, blir vi mer sårbara för externa hot som:

 • Fysisk stöld och förlust – kan både bero på den mänskliga faktorn eller illvilliga intentioner från en hårdvarutjuv
 • Denial-of-Service – nätbaserade angrepp som gör att legitima användare inte får tillgång till system, enheter eller andra nätverksresurser
 • Phishing – bedrägliga försök att inhämta känslig information
 • Pharming – angrep som omdirigerar ovetande användare till falska hemsidor
 • Ransomware – skadlig programvara som hotar att blockera tillgång till system och data tills dess att man betalar lösensumma
 • Malware – programvara som utformats för att avsiktligt skada hårdvara, nätverk och servrar

Skydd, kontroll och övervakning

Verksamheten måste kunna autentisera användare, kontrollera tillgången till och övervaka data i realtid. Därför är skräddarsydda säkerhetslösningar så viktiga. Dell Technologies har tagit fram utrustning som ger säker access. Våra bärbara datorer, servrar, lagringslösningar och nätverkslösningar är alla skapade utifrån ett robust säkerhetstänk, där vi ser datasäkerhet som avgörande för att verksamheter ska blomstra.

Ett exempel på detta är autentisering på chipnivå som fungerar med fingeravtrycksläsare, smarta kort och Intel Autenticate 7. När det används tillsammans med valfri identitetssäkrande påloggningsfunktion, exempelvis ansiktsigenkänning och tredjepartsprogramvara, kommer medarbetare att uppleva snabbare inloggning och lösningar övervakar både system och den enskilda medarbetarens utrustning.

För att ge dig en chans att lära dig mer om detta och hur våra heltäckande säkerhetslösningar kan stötta, har vi satt samman ett webbinarium som förklarar hur vi jobbar med:

 • Säkerhetslösningar som är både enkla att administrera och underhålla
 • Hårdvara som skyddar verksamheten och kunddata från oauktoriserad åtkomst
 • Rätt infrastruktur och dataskydd
 • Nya typer av virusskydd som identifierar och eliminerar både nya och existerande hot

Så får du tillgång till detta webbinarium:

Du registrerar dig via länken nedan och får därefter tillgång till Dell Technologies kanal på BrightTalk, som är vår samarbetspartner för webbaserade utbildningar.

Vi behandlar all personlig information (namn, organisation, e-post) konfidentiellt. Efter kampanjperioden raderar vi din personliga information. Det är endast Dell Technologies som kommer använda informationen för administrations- och kommunikationsändamål kopplat till denna aktivitet. Du ger på detta sätt samtycke till att en säljare från oss kan komma att kontakta dig.

KLICKA HÄR FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL WEBBINARIUM

About the Author: Dell Technologies