Transparens, tillit och vägen framåt – Almedalen 2018

På ett sätt är Almedalen kaos, en kakafoni av röster som anstränger sig för att höras mest. Men på ett annat sätt är det en vecka som utgör något unikt i det svenska offentliga samtalet – en vecka där makthavare, politiker, företag och olika organisationer med olika intressen och särintressen konvergerar på en plats för ett utbyte av tankar, åsikter och idéer. Det är lätt att fastna i det förstnämnda, men det finns mycket intressant att hämta i det sistnämnda.

Under Almedalen var Dell på plats på Atea Sustainability Focus forum (ASF), sida vid sida med andra branschföreträdare, från underleverantörer till kanalpartners, samt hållbarhetsexperter

Årets ASF fokuserade på transparens, och hur transparens är ett centralt verktyg för utvecklingen på hållbarhetsområdet – inte minst i leverantörskedjan.

”Många av de samtal jag hade i Almedalen, både i paneldiskussioner och mellan seminarier, handlade om transparens. Det är glädjande, för transparens är en väldigt stark drivkraft för utvecklingen inom hållbarhetsområdet och det är definitivt en diskussion vi behöver föra ”, säger Louise Koch, Corporate Sustainability Director, EMEA på Dell EMC. ”Atea hade en ganska talande installation på plats – en transparent toalett, från insidan kan du se ut – men ingen kan se in. All transparens är ju inte meningsfull…”

Enligt Louise Koch lever tidigare missuppfattningar kvar, att transparens är det samma som total insyn och att det krävs att du slår upp dörrarna helt och delar med dig av allt som du kan för att vara transparent. Och det medför att alltför breda och allomfattande krav på transparens kan få direkt motsatt effekt – dels skapar det onödig administration, men framförallt skapar det ett informationsöverskott som tar fokus från det som verkligen spelar roll.

”Almedalen innebär en utmärkt möjlighet att ta stora kliv framåt mot den här typen av gemensamma mål, och det känns som att det var precis det vi gjorde tillsammans med Atea i år. Vi hade utmärkta paneldiskussioner, hög nivå på såväl samtal som deltagare – och även om alla inblandade inte håller med varandra om allt så finns det tillräckligt mycket av en gemensam vision och gemensamma mål som gör att vi kan hitta en gemensam väg framåt, säger Louise.

Hållbarhet är ett typiskt exempel på ett område som behöver hanteras med den här typen av angreppssätt, en grupp med en gemensam vision som delar med sig av sina synpunkter för att staka ut en tydlig väg framåt. Det krävs att enskilda branscher går samman och tar fram gemensamma målsättningar att utgå från och bestämmer vilka kriterier som ska ligga till grund för arbetet.

Det finns standardiserade ramverk att utgå från, exempelvis Förenta Nationernas UNGP, motsvarande från OECD och Responsible Business Alliance. De fungerar utmärkt som startpunkter och som grundprinciper för vidare utveckling. En kund som vill ställa meningsfulla frågor till leverantörer som en del av sina upphandlings- och inköpsprocesser kan alltså göra det utan att uppfinna hjulet igen och hitta på egna frågor. På flera marknader, inte minst här i Sverige, har hållbarhetskrav blivit en återkommande och viktig punkt i offentlig upphandling.

”Vi välkomnar den här utvecklingen med öppna armar, men samtidigt är det viktigt att säkerställa att hållbarhetskraven också utgör en viktad del av inköpsbeslutet, annars är det bara för syns skull och inget som driver på någon faktisk utveckling”, säger Louise Koch.

Men även på marknader som kommit en bit på den här resan och där hållbarhet har en effekt på inköpsbeslutet så har Louise Koch och hennes team sett tendenser till att man ställer för många frågor, som i många fall saknar anknytning till vad som är möjligt i verkligheten eller ställer frågor som aldrig kommer till användning utan mest handlar om att man sätter en bock i en ruta och går vidare.

”Vi på Dell EMC är hängivna och målmedvetna i vårt arbete med hållbarhet och transparens i vår leverantörskedja. Men vi kan inte göra det ensamma, vi kan inte göra det utan våra partners, leverantörer och kunder. Almedalen var ett bra stopp på vägen, nu ska vi se till att samtalet förs vidare på fler platser och av fler aktörer på fler nivåer.”

Nästa anhalt på resan är Dells egna event Dell Technologies Forum som kommer att hålla till i Annexet den 18 oktober.

Här kan du läsa mer och anmäla dig!

About the Author: Dell Technologies