Varför företag behöver mer flexibla IT-lösningar

”Nästan alla företag säger att digital transformation är viktigt. Men det är bara runt 30 procent som säger att de har lyckats med det. Många av företagen i de resterande 70 procenten har stött på problem på vägen”. Det konstaterade Andrew Buss, forskningsdirektör för IDC i Europa, i ett webbseminarium nyligen.

Varför IT borde vara OPEX

Espen Håkonsen, CIO på Visma, förklarade under webinaret hur deras kunder flyttat till molnlösningar i snabb takt, och att de föredrar att köpa Vismas lösningar som en tjänst. Detta är samma väg Visma vill gå med sina egna IT-system, med en mer konsumtionsinriktad modell där  stora investeringar i fysisk hårdvara undviks. ”Det handlar om att gå från CAPEX till OPEX, det är det som är den stora drivkraften framåt. Tiden då vi köper vår egen hårdvara är över”, säger Håkonsen.

Gammal IT har lägre säkerhet och hejdar innovation

En undersökning från IDC visar att år 2023 kommer mer än 500 miljoner applikationer att utvecklas och rullas ut i molnet. Det är lika många applikationer som sammanlagt utvecklats under de senaste 40 åren. Den snabba innovationstakten skapar problem för de som byggt upp en utbredd IT-infrastruktur under många år. Privata datacenter är ofta föråldrade jämfört med de mest moderna datacenterna, vilket gör det svårt att bygga avancerade IT-plattformar och applikationer med nya metoder.

Enligt IDC upplever företag med äldre infrastruktur flera utmaningar:

  • 42 procent att de lägger mer tid på att rulla ut nya applikationer
  • 37 procent upplever säkerhetsöverträdelser
  • 32 procent att det påverkar företagets trovärdighet
  • 28 procent att de förlorar affärsmöjligheter

Rekommenderar moderna lösningar för att säkerställa framtida framgångar

Enligt IDC:s undersökning är det bara 23 procent av företagen som uppfyller kraven för att kunna kallas ”Digital Leaders”. Undersökningen visar också att 46 procent av företagen är ”Digital Mainstream”, medan 31 procent är ”Digital Followers”. De företag som klassas som ”Digital Leaders” använder ny teknik, till exempel flera moln (multi-cloud), automatisering, DevOps och flexibel applikationsutveckling.

”Företag som är i kategorin ”digital mainstream”, det vill säga, har påbörjat digitaliseringsresan utan att vara ledande, bör börja fokusera på moderna sätt att bygga applikationer. De måste prata internt i verksamheten om hur viktigt detta är för framtida framgångar”, säger Andrew Buss från IDC.

Utveckling av moderna applikationer kräver också modern infrastruktur. Enligt IDC föredrar 38 procent av de tillfrågade företagen att använda en kombination av offentliga och privata molntjänster. Men hela 48 procent uppger att de antingen driver all infrastruktur uteslutande på plats, eller att de föredrar sina egna datacenter och endast använder offentliga molntjänster när de måste.

För att kunna använda IT som ett verktyg för innovation behöver företag IT som en tjänst. Därför har Dell Technologies skapat APEX, vilket gör det möjligt att köpa all IT som en tjänst, från datorrummet till skrivbordet.

Vill du ha mer inblick i hur IT som en tjänst kan skapa större flexibilitet och hjälpa ditt företag att lyckas med digital transformation?

Titta på hela webbseminariet med IDC, Intel, Dell och Visma här.

About the Author: Dell Technologies