Women in Action – Dells initiativ för att hantera en mansdominerad bransch

Topics in this article

IT-branschen är mansdominerad, och har så varit i många år. Det gäller oss på Dell och det gäller våra konkurrenter och branschkollegor. Därför är det särskilt viktigt att vi fokuserar vårt arbete med mångfald och jämlikhet på arbetsplatsen – för det finns gott om utmaningar att ta tag i och gott om missuppfattningar gällande hur arbetet ser ut och hur arbetsklimatet är.

För oss på Dell är det en självklarhet att gå i bräschen för utvecklingen. Vi har ett uttalat mål om att inte bara locka fler kvinnliga talanger, utan även se till att vårda våra relationer med de som redan finns hos oss. Mångfalden internt är en av de saker som gör vårt företag till vad det är idag.

Vi har flera olika initiativ för att säkerställa att det här arbetet och de här frågorna inte faller mellan stolarna, och här tänkte jag berätta mer om det som vi kallar Women in Action.

Det är en arbetsgrupp (det vi inom Dell kallar ERG – Employee Resource Group, ett slags informellt nätverk), som ger möjligheter att skapa kontakter och erbjuder vidareutbildning inom exempelvis ledarskap.

Det handlar inte om att hjälpa kvinnliga medarbetare att hitta rätt i en mansdominerad bransch, det handlar om att bemyndiga kvinnor och säkerställa att vi hela tiden utvecklar oss och blir ännu bättre på att tillvarata den kompetens som finns inom organisationen.

Att jobba på Dell innebär att man tar ett stort eget ansvar för sin utveckling, men det ska ske i en miljö där det alltid finns tillgång till de verktyg som krävs – och där det finns hjälp att få med hur man bäst utnyttjar dem.

Women in Action är ett sådant verktyg. Vi arrangerar till exempel en kvinnlig nätverkslunch. Lunchen, som senast hölls i samarbete med vår partner Atea under Dell Forum, är inte bara ett bra initiativ för att peppa kvinnliga chefer. För Dell är det också en viktig kontaktyta med kunder och partners.

Women in Action arrangerar dessutom ett mentorsprogram med syftet att stärka kvinnor i sin karriär, och därigenom öka antalet kvinnliga anställda på det svenska kontoret.

Men jämställdhetsarbetet är inte något unikt för oss i Sverige, det är en viktig del av det globala arbetet också. Till exempel har Michael Dell, grundare och största enskilda ägare, tagit initiativ till ett arbete med organisationen MARC – Men Advocating Real Change.

Dell är det första stora företaget inom IT-branschen att genomföra den här typen av utbildning för sina anställda. MARC är en interaktiv kurs utformad för att engagera ledare till att skapa en mer inkluderande arbetsmiljö. Lokalt har vår svenska VD, Stefan Alariksson, tagit en väldigt aktiv roll som ambassadör för det här arbetet.

Syftet med utbildningen är att skapa medvetenhet, så att de som sitter på maktpositioner ska bli skärskåda sina fördomar och se igenom sina förutfattade meningar. Det är först då de kan ta en aktiv roll i att skapa förändring. I en bransch där ledningsgrupper ofta domineras av vita medelålders män, och där det ofta är de som sköter rekryteringar, hanterar medarbetarsamtal och beslutar om befordringar så behöver de vara med på resan och delta i förändringsarbetet.

Det betyder inte att vi på Dell värderar manligt eller kvinnligt högre än något annat, det här handlar om att vara medveten om vilka egenskaper man besitter och som individ få möjlighet att göra det bästa med de egenskaperna.

För mig är det en ära att vara en del av den grupp engagerade och kompetenta kollegor som driver Women in Action på Dell Sverige. Det är oerhört givande för mig personligen att vara med och bidra till en arbetsmiljö där män likväl som kvinnor får möjlighet att utvecklas.

Det är något jag verkligen brinner för, men också något jag tror kommer att bli oerhört viktigt på framtidens arbetsmarknad – där konkurrensen är tuff och man som arbetsgivare inte bara värderas efter hur välfyllt lönekontot blir den 25:e varje månad.

// Mia Fredga – Partner Development Manager at Dell

About the Author: Dell Technologies

Topics in this article