• Vi levererar positiv affärs- och resultatpåverkan, för alla

  • Vi vidtar åtgärder i dag för att skapa en bättre morgondag

  • Åtkomst till viktiga ESG-resurser

  • Vår ESG-rapport för FY22

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur vi skapar en positiv inverkan på människor och planeten inför 2030 och senare.

  • ESG-RAPPORTERING

   Vår ESG-rapportsammanfattning

   Vi på Dell Technologies ser en framtid som driver mänskliga framsteg framåt, en framtid som gör affärsmässig och social inverkan för alla.

  • KLIMATÅTGÄRDER

   Våra globala klimatprinciper

   Dell Technologies globala klimatprinciper återspeglar de mest brådskande frågorna kring klimatförändringar i dag och redogör för vår synpunkt och vårt synsätt på att hantera klimatåtgärder.

  • FÖRETAGSETIK

   Dell Technologies uppförandekod

   Vår uppförandekod ger vägledning i hur vi utför våra dagliga aktiviteter i enlighet med vår kultur och våra värderingar.

  • ESG-RAPPORTERING

   ESG-rapporteringsramverk och riktlinjer

   Vi arbetar ständigt för att förbättra vår ESG-rapportering. En av de viktigaste aspekterna i vår rapportering är att ta hänsyn till internationellt erkända rapporteringsramverk och riktlinjer, inklusive GRI, SASB, WEF och TCFD.