• ÖKAD HÅLLBARHET

  Kärnan i allt vi gör

  • Våra slutliga mål för ökad hållbarhet

   År 2030 kommer vi att återanvända eller återvinna en motsvarande produkt för varje produkt som en kund köper. 100 % av våra förpackningar kommer att tillverkas av återvunnet eller förnybart material. Mer än hälften av materialet i våra produkter kommer att tillverkas av återvunnet eller förnybart material.

  • Vi kommer att nå nettonoll av växthusgasutsläpp i omfattning 1, 2 och 3 år 2050

  • Vi kommer att förbättra hållbarheten på våra globala arbetsplatser fram till 2030

  • Vi kommer att minska utsläppet av växthusgasutsläpp i omfattning 1 och 2 med 50 % år 2030

    

  • Varje år fram till 2030 kommer vi att visa fortsatta åtaganden för att tillhandahålla en sund arbetsmiljö där människor kan frodas

  • Vi kommer att köpa 75 % av elen från förnybara källor i alla Dell Technologies-anläggningar år 2030 – och 100 % år 2040

  • Varje år fram till 2030 kommer vi att leverera framtidssäkrad kunskapsutveckling för medarbetare i vår leverantörskedja

  • Vi samarbetar med våra leverantörer av direkt material för att minska koldioxidutsläppen med 60 % per enhetsintäkt år 2030

  • Varje år fram till 2030 kommer vi att fortsätta samarbeta med de personer som tillverkar våra produkter

  • Var vi gör inverkan

  • Klimatåtgärder

   Dell Technologies arbetar genom hela vår värdekedja för att minska utsläpp inom alla omfattningar och uppnå vårt mål om nettonoll år 2050. Vi drar även nytta av vår teknik, främjar innovation för att hjälpa våra kunder, partner och samhället att övergå till en nettonollframtid.

  • Cirkulär ekonomi

   Cirkulärt innebär design för att minska och återanvända avfall och förlänga livslängden för produkter och material för att minska miljöpåverkan. På Dell Technologies främjar vi innovation, nya tjänster och affärsmodeller för att leverera mer, med mindre.

  • Att göra mästare av människor

   Med kraften i vår globala leverantörskedja har Dell Technologies storleken och förmågan att bedriva ansvarsfull tillverkning. Som ett villkor för att göra affärer med oss strävar vi efter etiska arbetssätt, respekt och värdighet för alla som skapar våra produkter.

  • Resurser för ökad hållbarhet

  • Vår ESG-rapport för FY22

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur vi skapar en positiv inverkan på människor och planeten inför 2030 och senare.

  • KLIMATÅTGÄRDER

   Våra globala klimatprinciper

   Dell Technologies globala klimatprinciper återspeglar de mest brådskande frågorna kring klimatförändringar i dag och redogör för vår synpunkt och vårt synsätt på att hantera klimatåtgärder. 

  • CIRKULÄR EKONOMI

   Våra principer för cirkulär ekonomi

   Våra principer för cirkulär ekonomi beskriver hur vi accelererar övergången från linjärt tänkande och går mot en ännu mer cirkulär modell för att hantera resursbegränsningar, utsläpp och avfall.

  • PRODUKTHÅLLBARHET

   Koldioxidutsläpp från produkter

   En produkts koldioxidutsläpp (PCF) hjälper oss att förstå dess påverkan på miljön, vilket ger värdefulla insikter för att kunna designa mer hållbart.

  • CIRKULÄR EKONOMI

   Återvinnings- och hållbarhetstjänster

   Ansvarsfull återvinning är avgörande för att skydda vår planet. Vi erbjuder praktiska tjänster för både konsumenter och företag över hela världen.


  • Ta reda på mer