• ÖKAD HÅLLBARHET

  Kärnan i allt vi gör

  • Utvecklar hållbarheten

   Våra mål för att utveckla hållbarheten har fokus på åtgärder för klimatförändringen och den cirkulära ekonomin, vilket säkerställer ett bättre resultat för såväl företag som människan och planeten

   • Klimatåtgärder

   • År 2050 kommer vi att nå nettonoll av växthusgasutsläpp (GHG) i omfattning 1, 2 och 3.

    Viktiga drivkrafter

    • År 2030 kommer vi att minska GHG-utsläppet i omfattning 1 och 2 med 50 %.
    • År 2030 kommer vi att köpa 75 % av elen från förnybara källor i alla Dell Technologies-anläggningar – och 100 % år 2040.
    • År 2030 kommer vi att minska de absoluta GHG-utsläppen i omfattning 3 från köpta varor och tjänster med 45 %.
    • År 2030 kommer vi att minska de absoluta GHG-utsläppen i omfattning 3 från sålda produkter med 30 %.

   • Cirkulär ekonomi

   • År 2030 kommer ett ton att återanvändas eller återvinnas för varje ton av vår produkt som en kund köper.

   • År 2030 kommer 100 % av våra förpackningar att vara tillverkade av återvunnet eller förnybart material eller använda återanvända förpackningar.

   • År 2030 kommer mer än hälften av materialet i våra produkter att tillverkas av återvunnet, förnybart eller koldioxidreducerat material.

  • Var vi gör inverkan

  • Klimatåtgärder

   Vi skapar innovativa, hållbara tekniker och lösningar som hjälper våra kunder att förbättra affärsresultaten och minska utsläppen samtidigt som vi vidtar åtgärder för att nå ambitiösa klimatmål som gagnar både samhället och planeten.

  • Cirkulär ekonomi

   Vi driver på cirkulära innovationer inom design, tillverkning, hållbara material och tjänster och samarbetar med andra aktörer för att drastiskt minska mängden globalt avfall och människans miljöpåverkan. Vi utnyttjar vår storlek och vårt inflytande för att omdesigna, återanvända och återvinna i syfte att skapa en framtid där inget går till spillo.

  • Leverantörskedja

   Genom kraften i vår globala leverantörskedja har vi den storlek och förmåga som krävs för att driva ansvarsfull tillverkning. Vi kräver etiska rutiner och att alla som skapar våra produkter bemöts med respekt och värdighet samt att ansvarsfulla metoder implementeras för att minimera människans miljöpåverkan.

  • Ett gemensamt fokus på hållbarhet

   Tillsammans med Intel driver vi hållbarhet i hela produktlivscykeln för vår teknik och vi arbetar med lokalsamhällen och branschen i stort för att skydda planeten. Vi främjar hållbara beräkningar för att hjälpa dig att anpassa din organisation till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan för en mer hållbar framtid för alla – med allt från miljövänliga datacenterlösningar som drivs av skalbara Intel® Xeon® processorer med förbättrad kylnings- och strömhantering till Intel® Active Management Technology på Intel vPro® för fjärråtkomst till enheter, vilket bidrar till att minska bränsleförbrukningen genom färre försäljningsbesök och försändelser med tillgångar.*

  • Resurser för ökad hållbarhet

  • ESG-rapport för RÅ23

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur våra åtaganden driver klimatåtgärder, accelererar den cirkulära ekonomin, stöder digitalt inkluderande samhällen och främjar en inkluderande arbetskraft.

  • HÅLLBARA ENHETER

   Hållbar genom utformning

   Vi skapar våra produkter och förpackningar med hållbarhet inbyggt i varje steg för att minska både vår och din miljöpåverkan.

  • SERVRAR OCH LAGRING

   Energieffektivitet möter hållbarhet

   Vi utformar våra infrastrukturlösningar för att optimera strömförsörjningen och öka energieffektiviteten genom avancerad kylning och värmehantering. Dell kan hjälpa dig att minska ditt datacenters koldioxidutsläpp.

  • PRODUKTHÅLLBARHET

   Koldioxidutsläpp från produkter

   En produkts koldioxidutsläpp (PCF) hjälper oss att förstå dess påverkan på miljön, vilket ger värdefulla insikter för att kunna designa mer hållbart.

  • CIRKULÄR EKONOMI

   Ansvarsfulla återvinningstjänster

   Ansvarsfull återvinning är avgörande för att skydda vår planet. Vi erbjuder en mängd olika praktiska tjänster som hjälper företag, organisationer och konsumenter att på ett säkert sätt avveckla eller återvinna gammal teknik.


  • Ta reda på mer

  • Återvinn i dag. Skydda morgondagen.

   På Dell Technologies strävar vi efter att skydda våra kunder och vår planet. Det är därför vi erbjuder säkra och ansvarsfulla återvinningsalternativ för både konsumenter och företag över hela världen. Hitta den tjänst som passar dig bäst idag.

  • En ambitiösare resa mot nettonoll

   Klimatförändringen är en av de största utmaningarna under vår livstid. John Pflueger, Principal Environmental Strategist, berättar om hur Dell vidtar åtgärder med vetenskapsbaserade utsläppsmål.