• Koldioxidutsläpp från produkter

    Koldioxidutsläpp från produkter

    Minskar vår påverkan, driver på utveckling

    En produkts koldioxidutsläpp (PCF) hjälper oss att förstå dess påverkan på miljön, vilket ger värdefulla insikter för att kunna designa mer hållbart. Den innehåller också information om det totala koldioxidavtrycket för en produkt. För kunderna är detta en viktig faktor när de ska ta itu med utsläppen. I vårt informationsdokument finns information om hur PCF:er beräknas.