• ESG-styrning

  Starkt arbete kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning hjälper oss att utveckla, hantera och mäta vår ESG-strategi och våra resultat.

  • ESG-styrningsstrategi

   Vi fortsätter att gå mot mer stabil ESG-styrning genom att upprätta ESG-styrorgan, förfina vår ESG-strategi och hantera ESG-risker och möjligheter.

  • Engagemang från intressenter och ESG-väsentlighet

   Engagemanget från intressenter och ESG-väsentlighet är viktiga ingångar som ligger till grund för vår bredare ESG-strategi, med fokus på de bästa möjligheterna till tillväxt och ledarskap eller de största riskerna som behöver mildras.

  • Dokument för investerarstyrning

   För att fullgöra aktieägarnas förvaltningsansvar följer bolagsstyrelsen de procedurer och standarder som anges i dessa kommittéers stadgor och styrningsdokument.