• Regelefterlevnad och tillkännagivanden

  Vår regelefterlevnad och våra tillkännagivanden dokumenterar Dells självklara stöd och respekt för miljöskydd och grundläggande mänskliga rättigheter.

  • Rapport om ansvarsfull mineralanskaffning för 2021

   Som tillverkare av produkter som innehåller guld, tantal, tenn och volfram strävar Dell efter att arbeta på ett socialt ansvarsfullt sätt. Vår rapport om konfliktresurser ger mer information om hur vi gör detta.

  • Dells EU REACH SVHC-rapport

   Vi delar öppet en REACH-rapport som en del av vårt engagemang för att göra smarta val gällande material som finns i våra produkter.

  • Efterlevnad av energireglering – Dells miljödatablad

   Dells produkter uppfyller miljöprogram för till exempel energiförbrukning, begränsade material och återvinningsbarhet. Information om programmen tillsammans med försäkringar och certifieringar finns tillgängliga.