• Våra ESG-rapporter

  Vår rapportering ger viktig information om Dell Technologies samhälls- och miljöpåverkan. Visa senaste och tidigare rapporter.

  • ESG-rapport för RÅ23

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur våra åtaganden driver klimatåtgärder, arbetar mot en cirkulär ekonomi, stöder digitalt inkluderande samhällen och främjar våra inkluderande medarbetare.

  • Våra ESG-mål

   Med vår plan tar vi stora steg mot en positiv inverkan för företag, människor och planeten. Vi använder dessa mål för att fastställa våra strategier för påverkan fram till 2030 och i framtiden.

  • Rapporteringsram

   Visa vår rapportering om vårt ramverk enligt GRI-standarder, standarder från SASB och WEF:s kärnmått för intressenter. Vårt GRI-index tillhandahåller en översikt över GRI-tillkännagivanden enligt TCFD:s rekommendationer.

  • Siffrorna

   ESG-prestandamått för RÅ23

   Detaljerade treåriga prestandatrender för viktiga mätvärden ger ytterligare ett lager transparens över vårt arbete och våra framsteg. Varje år rapporterar vi om materialindikatorer från hela vår verksamhet.

  • Sammanfattning av inkluderingsfrämjande

   Vi är ett mångfaldigt team som värdesätter en mängd olika idéer och erfarenheter för att skapa innovativ teknik som driver mänsklig utveckling framåt.

  • Hållbarhetssammanfattning för leverantörskedjan

   Vi tillämpar ansvarsfulla affärsmetoder i en av världens största leverantörskedjor. I den här rapporten beskrivs de viktigaste åtgärderna och framstegen utifrån vårt fokus på hållbarhet.

  • Rapport om ansvarsfull mineralanskaffning för 2020

   Rapport om ansvarsfullmineralanskaffning

   Vi stöder, respekterar och upprätthåller de internationellt erkända mänskliga rättigheterna för alla människor och arbetsrätten för arbetare inom vår leverantörskedja. Som tillverkare av produkter som innehåller guld, tantal, tenn och volfram strävar Dell efter att arbeta på ett socialt ansvarsfullt sätt. Vår rapport om konfliktresurser ger mer information om hur vi gör detta.

  • CDP-svar

   CDP

   Våra åtgärder inom CDP för vattensäkerhet och klimatförändringar, som vi ägnat oss åt sedan 2017, gör det möjligt för oss att mäta, hantera och rapportera vår miljöpåverkan.