• Våra ESG-rapporter

  Vår rapportering ger viktig information om Dell Technologies samhälls- och miljöpåverkan. Visa senaste och tidigare rapporter.

  • ESG-rapport för FY22

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur vi skapar en positiv inverkan på människor och planeten inför 2030 och senare.

  • Våra mål för 2030

   Med vår plan tar vi nästa kraftfulla steg mot en positiv inverkan för människor och planeten. Vi använder dessa mål för att bygga våra strategier för påverkan under det kommande decenniet.

  • Rapporteringsram

   Visa vår ramrapportering enligt GRI-standarder, standarder från SASB och WEF:s kärnmått för intressenter. Vårt GRI-index tillhandahåller en översikt över GRI-tillkännagivanden enligt TCFD:s rekommendationer.

  • ESG-prestandamått för räkenskapsåret 2022

   Detaljerade treåriga prestandatrender för viktiga mätvärden ger ytterligare ett lager transparens över vårt arbete och våra framsteg. Varje år rapporterar vi om materialindikatorer från hela vår verksamhet.

  • Sammanfattning av inkluderingsfrämjande

   Vi är ett mångfaldigt team som värdesätter en mängd olika idéer och erfarenheter för att skapa innovativ teknik som driver mänsklig utveckling framåt.

  • Hållbarhetssammanfattning för leverantörskedjan

   Vi tillämpar ansvarsfulla affärsmetoder i en av världens största leverantörskedjor. I den här rapporten beskrivs de viktigaste åtgärderna och framstegen utifrån vårt fokus på hållbarhet.

  • Progress Made Real-plan för 2030

   Vår ESG-plan för 2030

   I den här planen, som släpptes i november 2019, beskrivs hur vi kommer att skapa en positiv och långvarig social inverkan på mänskligheten och planeten fram till 2030 och senare – med vår räckvidd, teknik och våra medarbetare.

  • Rapport om ansvarsfull mineralanskaffning för 2020

   Rapport om ansvarsfull mineralanskaffning för 2021

   Vi stöder, respekterar och upprätthåller de internationellt erkända mänskliga rättigheterna för alla människor och arbetsrättigheter för medarbetare i vår leverantörskedja.

  • CDP-svar

   CDP

   Våra CDP-svar om vattensäkerhet och klimatförändringar, från 2017, gör det möjligt för oss att mäta, hantera och rapportera vår miljöpåverkan.