• ESG-RAPPORT FÖR FY22

  Vårt mål på Dell Technologies är att skapa teknik som driver mänskligheten framåt

  • Vi på Dell Technologies ser en framtid som driver mänskliga framsteg framåt, en framtid som gör affärsmässig och social inverkan för alla. Vi främjar innovation, samarbete och teknik för att föra samman människor med möjligheter, minska miljöpåverkan och skapa förtroende.

   Tack vare våra kunder och partner har det senaste året varit ett av de bästa i Dells historia. Och vårt fokus på åtgärder inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) säkerställer att samtidigt som vi uppnådde våra affärsmål levererade vi även positiva resultat för alla våra intressenter.

  • Vårt fokus på åtgärder inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) säkerställer att samtidigt som vi uppnådde våra affärsmål levererade vi även positiva resultat för alla våra intressenter.

   MICHAEL DELL, STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD, DELL TECHNOLOGIES
  • Så här mäter vi

   För att uppnå verkliga framsteg krävs genomtänkta målsättningar och noggranna mätningar.

  • Utvalda höjdpunkter

   Vi fokuserar på att främja en positiv inverkan på planeten och mänskligheten genom mänsklig inspiration och teknikinnovation.

  • Investera i cirkulär innovation

   Att minska resursanvändningen och ta itu med växande problem rörande e-avfall är viktigt för våra intressenter och avgörande för vår verksamhets framtid.

  • Främja nya arbetssätt

   Dell har varit ledande inom flexibelt arbete i över ett decennium. Vi prioriterar resultat och kontakter, där teammedlemmar kan driva resultat framåt och få åtkomst till möjligheter.

  • Främja digital inkludering

   Solar Community Hubs är en drivkraft för digital inkludering. Hittills har de hjälpt över 34 000 studenter och introducerat dem för vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (naturvetenskap) och de ekonomiska möjligheter som tekniken kan erbjuda.

  • Utnyttja innovativa verktyg

   Tillsynsmyndigheternas förväntningar på att etik- och regelefterlevnadsteam ska utnyttja dataanalyser ökar. Ett sätt som vi hanterar detta behov är med Dell Image Analysis (DIA), ett bedrägeriförebyggande verktyg som analyserar bilder för att upptäcka falsifiering på metadatanivå.

  • Våra framsteg

  Främja
  hållbarhet
  396,5 M
  ton hållbara material i våra produkter och förpackningar
  82 %
  ökning av el som genereras av solpanelsinstallationer på plats jämfört med FY20
  Kultivera
  inkludering
  33,9 %
  av teammedlemmar och 28,2 % av ledare identifierar sig som kvinnor globalt
  15,4 %
  av teammedlemmar och 12,2 % av ledare identifierar sig som svart/afro-amerikan eller latinamerikan i USA
  Förändrar
  liv
  159 M
  människor har gynnats av våra strategiska program för donationer och volontärarbete
  18 000+
  ideella organisationer stöttade via donationer och volontärarbete
  Upprätthålla
  etik och sekretess
  10×
  erkänd som en del av World’s Most Ethical Companies® av Ethisphere® Institute
  1
  centraliserad plats där kunder kan lära sig mer om våra sekretessmetoder