• Studenter som lyckas och är redo för arbetslivet


  • Driv på den digitala omvandlingen både på och utanför campus

   Institutioner för högre utbildning kan driva innovation och digital omvandling på alla nivåer, från klassrum och forskningslabb till administrativa kontor.


  • Främja innovation på alla nivåer, från klassrum och campus till miljöer utanför campus

   • Våra IT-lösningar för högre utbildning hjälper till att skapa inlärningsmiljöer som förbättrar studenternas engagemang och främjar innovativa undervisningsmetoder
   • Dells inlärnings- och utbildningstekniker kan hjälpa IT-chefer att åstadkomma mer med mindre medel genom att förenkla plattformar
  • Främja innovation och driv på den digitala omvandlingen inom högre utbildning

   Institutioner för högre utbildning som använder Dell-lösningar främjar innovation och studenters engagemang med förenklade plattformar.