• TECHNOLOGY ROTATION

  En affärsstrategi som gör det möjligt för organisationer att ha mer pengar till hands, dra nytta av aktuell teknik och bidra till den cirkulära ekonomin

  • Special erbjudanden


   • Technology Rotation Erbjudanden**

    Levererar besparingar, säkerhet och hållbarhet så att du kan dryga ut budgeten och utveckla verksamheten.

  • Översikt över Technology Rotation**

   Technology Rotation är en smart affärsstrategi med en förutsägbar uppdateringscykel som gör det möjligt för organisationer att bibehålla flexibiliteten, dra nytta av aktuell teknik och bidra till den cirkulära ekonomin.

   • Varför utnyttja Technology Rotation?

   • Dells Technology Rotation-program förbättrar organisationers flexibilitet och effektivitet1

   • 34%

    kostnadsfördel över sex år jämfört med att äga servrar

   • 60%

    kostnadsfördel över sex år jämfört med att äga lagring

   • 36%

    minskning av personal som krävs för att patcha/uppdatera IT-tillgångar

   • 40%

    minskad tidsåtgång för avveckling av IT-tillgångar

   • 29%

    minskning av tidsåtgången för IT-support

   • 37%

    minskning av tidsåtgången för att driftsätta nya IT-tillgångar

  • Hållbarhet

   Att välja en lösning för Technology Rotation kan hjälpa organisationer att minska koldioxidutsläppen och förbättra energieffektiviteten genom att göra sig av med ineffektiv teknik och ersätta den med den senaste utrustningen1.

  • Renovera

   Vi renoverar hårdvaran i slutet av perioden.
   Under 2023 fick 97% av alla system som returnerades till Dell Financial Services ett andra liv genom att renoveras och återanvändas2. De återstående återvanns i enlighet med alla tillämpliga internationella, regionala, nationella och lokala lagar och konventioner.

  • Återförsäljning

   Vi återförsäljer maskinvara efter datasanering.
   Maskinvaran får ett nytt liv genom att återsäljas.

  • Återvinna

   Vi återvinner maskinvara på ett säkert och miljövänligt sätt.

  • Fokusera på de tre gyllene orden

   Renovera, återanvända och återvinna

   Dessa tre ord kan hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål och möta affärsmålen.

  • Skapa affärsvärde för IT

   Minska koldioxidutsläppen och förbättra energieffektiviteten

   Technology Rotation hjälper organisationer genom att avlägsna ineffektiv teknik och ersätta den med den nyaste tekniken.

  • Oberoende synvinkel

   Fördelar med en förbättrad livscykelstrategi

   Dells Technology Rotation-program förbättrar driftseffektiviteten, flexibiliteten, nöjdhetsnivåer och hållbarhetsmått.

  • Kundberättelser

   Läs om hur våra kunder använder Technology Rotation för att hjälpa sin verksamhet

  • Fresno County räddar liv och kapital genom att dra nytta av flexibla betalningslösningar från Dell Technologies

   Med hjälp av ledande IT-lösningar som ger ekonomisk transparens genom finansiering är Fresno County på ett säkert och pålitligt sätt till nytta för gemenskapen.

  • Skydda och hjälpa människor med stärkande teknik

   Sheriffkontoret i Baker County kan bättre skydda och tjäna samhället med sin betrodda partner vTECH io, som fungerar som virtuell CIO och tillhandahåller tillförlitliga IT-lösningar och anpassade betalningslösningar genom teknikrotation och PC-as-a-Service (PCaaS).

  • Hjälper till med att utnyttja nya affärsmöjligheter

   Verne Global Finland är ett datacenterföretag som tillhandahåller Infrastructure-as-a-Service och hybridmolnlösningar samtidigt som kassaflödet skyddas med Dell betalningslösningar.

  • Cegal bygger global verksamhet för IT-tjänster med en hållbar livscykellösning för teknik

   Dell Technology Rotation stöder hållbarhetsmål samtidigt som Cegal får tillgång till den senaste lagringstekniken och kan få sin verksamhet att växa.

  • Utforska resurser

  • Affärsnytta med Technology Rotation

   Organisationer fokuserar på att förbättra driftseffektiviteten, affärsmässigheten, användarnöjdheten och uppfylla hållbarhetsmålen.  Technology Rotation hjälper organisationer att uppnå dessa mål.

  • Accelerated Transition

   Installera den nya infrastrukturen du behöver utan avbrott i verksamheten under övergången.

  • Implementera en hållbar IT-uppdateringscykel

   En strategi för Technology Rotation bidrar till att uppfylla företagets hållbarhetsmål med säker avyttring av tillgångar.

  • Maximera besparingarna över hela organisationen

   IDC upptäckte att teknikrotation ökar drift- och kostnadseffektiviteten för kunder inom segmenten lagring, servrar och klientenheter. Se hur mycket våra kunder sparar.

  • Dell Technologies betalningslösningar för säkerhet

   Gör det möjligt för företag att implementera en kritisk cybersäkerhetsinfrastruktur för affärskontinuitet och förbättrad datasekretess utan att belastas av höga startkostnader.

  • Skaffa dig ett rejält försprång

   Övervinn strategiska utmaningar och genomför dina planer med Technology Rotation.

 • Frågor?
  Vi finns här för att hjälpa dig.
  Vi hjälper dig med allt från expertråd till att lösa komplexa problem.
  • Vårt engagemang för transparens och öppenhet börjar här.

   På Dell Financial Services är vi engagerade i dataskydd och i att vara transparenta och öppna i allt vi gör. Du hittar mer information HÄR .

  • **Leasing och finansiering tillhandahålls kvalificerade kommersiella kunder av Dell Bank International d.a.c., verksam under namnet Dell Financial Services (DFS), med adress Innovation House, Cherrywood Science &Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irland och regleras av Irlands centralbank. Alla kunder kanske inte är berättigade för dessa erbjudanden. Erbjudanden kan komma att ändras utan föregående meddelande och är föremål för produkttillgänglighet, kreditgodkännande och utfärdande av handlingar som tillhandahålls och godkänns av DFS. Dell Technologies och Dell Technologies -logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.

   Technology Rotation: för server-, lagrings- och nätverksenheter över en 36 månaders hyresperiod för erbjudanden mellan 1500 $ och 1 000 000 $ (eller motsvarande i lokal valuta) för alla kvalificerade server-, lagrings- och nätverksenheter (100% under en 48 månaders en 110% under en 60 månaders). Uthyraren äger utrustningen.

   Erbjudanden, inklusive de på Dell.com, kan variera. Kombination med andra rabatter kan begränsa tillgängligheten. Tillgänglig till den 2 augusti 2024.

  • 1 Källa: IDC Infobrief, sponsrat av Dell Technologies, "The Business Value of Dell's Technology Rotation Program", oktober 2021

   2 Källa: Baserat på Dell Financial Services EMEA-data, februari 2023-januari 2024. Med "system" avses stationära datorer, bärbara datorer, arbetsstationer, servrar och lagringsutrustning.