• Kvinna som arbetar med företagsdata.

  SupportAssist for Business PCs


  • SupportAssist1 är Dells smarta teknik som ser till att datorer fungerar optimalt.

   Hantera hela enhetsflottan med tryggheten att kunna vidta åtgärder när som helst och var som helst. Med ProSupport kan du se din Dell-flottas hälsotillstånd baserat på telemetridrivna insikter. ProSupport Plus ger dig åtkomst till vår unika teknik som använder maskininlärning för att på distans hitta och lösa problem som uppstår från en enda instrumentpanel och som gör det möjligt för dig att anpassa ditt IT-arbetssätt.

  • Viktiga fördelar

   • Utvärdera och agera utifrån hälsotillståndet på din enhetsflotta av Dell-datorer från en enda instrumentpanel i TechDirect
   • Identifiera och lös problem på distans
   • Optimera enheter baserat på AI-drivna prestandatrender
   • Anpassa och automatisera hur du levererar fjärrlösningar till din Dell-flotta

  • Information om SupportAssist for Business PCs


  • Vad vi erbjuder Syfte Förmåner Vad du får

   SupportAssist for Business PCs – IT Managed on Dell PCs with Windows OS

    

   Driftsätt med TechDirect

    

    

    

   IT-ansvariga driftsätter och hanterar SupportAssist för att få överblick över din Dell-flotta på en enda centraliserad plats.

    

   • Lös problem snabbare med proaktiv support
   • Förutse problem innan de orsakar kostsamma driftavbrott för ditt företag
   • Vidta åtgärder på distans för att ge support till en enda eller alla datorer
   • Få information om din flottas hälsotillstånd med tidiga indikationer på problem med datorprestanda
   • Hantera enkelt tillgångar och varningar i TechDirect
   • Proaktivt, automatiserat skapande av ärenden
   • Prediktiv problemdetektering för att förebygga fel
   • Fjärrstyrda funktioner för optimering, BIOS- och drivrutinsuppdateringar samt borttagning av virus och skadliga program

   SupportAssist for Business PCs – IT Managed on Dell Latitude with Chrome OS

    

   Driftsättningsmanual för Chrome OS

   IT-ansvariga driftsätter och hanterar Latitude 5400 Chromebook Enterprise- och Dell Latitude 5300 2-i-1 Chromebook Enterprise-enheter i TechDirect3.

    

   • Lös problem snabbare med proaktiv support4
   • Förutse problem innan de orsakar kostsamma driftavbrott för ditt företag5
   • Hantera enkelt tillgångar och varningar i TechDirect
   • Proaktivt, automatiserat skapande av ärenden
   • Prediktiv problemdetektering för batteri
   • Diagnostik av maskinvara före OS

   SupportAssist for Business PCs - User Managed on Dell PCs with Windows OS 

    

   Nerladdning av användarhanterad SupportAssist

    

   Om ni inte har något IT-team kan medarbetarna använda SupportAssist på sina datorer. Varningar, rekommendationer om uppdateringar och datoroptimeringar kommer att visas för slutanvändaren. 
   • Automatisera supporten för att se till att datorn fungerar optimalt
   • Lös problem snabbt med proaktiv support
   • Förutse risker innan de blir till problem och orsakar driftavbrott
   • Viktiga uppdateringar som tillhandahålls av Dell
   • Optimerad datorprestanda
   • Proaktiv problemdetektering, automatiserad meddelande- och ärendegenerering
   • Automatisk borttagning av virus och skadliga program
  • ProSupport Suite for PCs with SupportAssist

   ProSupport Suite for PCs med SupportAssist

   Upp till sex gånger snabbare tid för att hitta en lösning på hårddiskproblem än konkurrenterna2

  • ProSupport Plus med SupportAssist är den enda supporttjänsten som erbjuder

  • Med telemetriinsikter nära till hands kan du snabbt komma åt de data du behöver för att fatta bättre, välinformerade beslut för framtiden och ligga steget före problemen innan de orsakar driftavbrott, försämrad produktivitet eller får stressade medarbetare att kontakta dig.

   Victor Lopez, Director, Global Technology Product Manager (CSG) Dell
  • RESURSER

   Mer information om SupportAssist for Business PCs


  • Starthandbok

   Lär dig mer om fördelarna med SupportAssist
   for Business PCs och hur du ansluter
   dig redan idag.

  • Användarhandbok

   Läs användarhandboken för information om SupportAssist-konfiguration.

  • SupportAssist-communityn

   Ställ frågor i SupportAssist-användarforumet. 

  • White Paper

   Mer information om hur SupportAssist övervakar Dell-datorer på ett säkert sätt

  • Relaterade erbjudanden


  • ProSupport Suite for PCs

   Den mest kompletta supporttjänsten. Den kombinerar prioriterad åtkomst till kunnig support, reparation vid oavsiktlig skada och proaktiv övervakning för förebyggande och åtgärdande av problem.

  • TechDirect

   Hantera enkelt supportärenden och utsändningar av delar som täcks av garanti.

 • Frågor?
  Vi finns här för att hjälpa dig.
  Vi hjälper dig med allt från expertråd till att lösa komplexa problem.
  • 1SupportAssist identifierar automatiskt och varnar proaktivt Dell för: operativsystemsproblem, programuppgraderingar, drivrutinsuppdateringar och korrigeringsfiler, skadliga program, virusangripna filer samt fel på hårddiskar, batterier, minne, interna kablar, värmesensorer, kylflänsar, fläktar, SSD-enheter och grafikkort. Prediktiv analys för att upptäcka fel omfattar hårddiskar, SSD-enheter, batterier och fläktar. Inte tillgängligt på Linux-, Windows RT-, Android-, Ubuntu- eller Chrome-baserade produkter.

   Baserat på Principled Technologies rapport ”Diagnose and resolve a hard drive issue in less time with Dell ProSupport Plus”, maj 2020. Testerna är beställda av Dell och har utförts i USA.  De faktiska resultaten kan variera. Fullständig rapport: http://facts.pt/ddv0ne9

   3 Du måste aktivera SupportAssist i Google Admin-konsolen med en licens för Google Chrome Enterprise Upgrade.

   4 SupportAssist för Chrome OS varnar proaktivt Dell för: problem med operativsystemet, fel på hårddiskar, batterier, minne och interna kablar

   5 Prediktiv problemdetektering för SupportAssist för Chrome OS omfattar batteriet

   6 Enligt en analys utförd av Dell, augusti 2021.