• Dell DataIQ

  • Ta kontrollen över ostrukturerade data

   DataIQ, en mjukvara för lagringsövervakning och hantering av ostrukturerade datauppsättningar, ger en enhetlig filsystemvy över PowerScale, ECS, tredjepartsplattformar och molnet samt unika insikter om dataanvändning och lagringssystemets tillstånd. DataIQ har självbetjäningsfunktioner för användare så att organisationer kan identifiera, klassificera, söka och isolera data mellan heterogena lagringssystem och molnet på begäran.

  • Läs om hur DataIQ frigör värdet på data.

  • Utforska Dell DataIQ

  • DataIQ unstructured dataset management and insights

   Mjukvara för lagringsövervakning och hantering av ostrukturerade datauppsättningar

   DataIQ ger en samlad vy av alla fil- och objektdata i företaget samt analysrapporter om prestandan i PowerScale-kluster.

   • Snabb genomsöknings-, indexerings- och sökkapacitet i heterogena system
   • Rapporter om dataanvändning, användarnas åtkomstmönster, prestandaflaskhalsar och annat
   • Stöd för datamärkning och precisa dataöverföringsfunktioner
   • Kostnadsfri användning för alla Dell-lagringssystem som hanteras

  • Sammanför IT och företagsanvändare för att frigöra värdet av data

   • DataIQ är ett multifunktionsverktyg som utformats för att leverera avancerade funktioner till många olika intressenter i organisationen. Tack vare de avancerade spårnings- och rapporteringsfunktionerna kan IT-administratörer utföra smarta dataanalyser, hantera lagringskostnader, snabbt hitta filer och korrekt rapportera användning av lagringsinfrastrukturen. 

    För innehållsskapare ger DataIQ omedelbara sök- och dataöverföringsfunktioner på begäran, så att de kan hantera sina egna data baserat på relevant affärskontext. Användarna har överlag möjlighet att upptäcka, förstå och agera utifrån datainsikter som endast är möjliga tack vare DataIQ.

    Med hjälp av DataIQ kan organisationer nu etablera en holistisk datafokuserad strategi i hela företaget.

   • Utforska

    Utforska: Hitta data bland alla ostrukturerade system och övervaka PowerScale-lagringens tillstånd via ett enda enhetligt verktyg.

   • Förstå

    Förstå: Få djupgående insikter om dataegenskaper, klassificera dem med anpassningsbara taggar och utför avancerad systemanalys.

   • Agera

    Agera:  Fatta beslut på bättre grunder, förutse framtida behov och tillhandahåll data till den optimala lagringsplattformen på begäran.

  • DataIQ unstructured dataset management software

   Kundberättelse

   Ger kraft till medie- och underhållningsorganisationens datahantering

   Läs om hur den här organisationen har förbättrat produktiviteten, fått snabbare sökresultat och förenklat hanteringen av datauppsättningar för att möta en växande efterfrågan på digital produktion och planering.

  • Viktiga resurser

   DataIQ-resurser för lagringsövervakning och datauppsättningshantering

  • Lösningsöversikt för DataIQ: Lagringsövervakning

   Lösningsöversikt för DataIQ: Lagringsövervakning

   Läs om hur DataIQ:s avancerade övervaknings- och rapportfunktioner kan hjälpa dig att maximera prestandan i PowerScale-system.

  • Lösningsöversikt för DataIQ: Hantering av datauppsättningar

   Lösningsöversikt för DataIQ: Hantering av datauppsättningar

   Läs mer om hur DataIQ hjälper organisationer att upptäcka, förstå och agera utifrån ostrukturerade data i heterogena lagringssystem och molnet.

  • Manual för bästa praxis

   Manual för bästa praxis

   Läs mer om bästa praxis för praktisk tillämpning av DataIQ-hanteringsfunktioner i verkliga situationer som organisationer ställs inför.

  • Översikt av DataIQ

   Översikt av DataIQ

   I den här demonstrationen beskrivs funktionerna för lagringsövervakning, användargränssnitt och hantering av datauppsättningar i DataIQ. 

  • DataIQ-lösningar för automatisk märkning

   DataIQ-lösningar för automatisk märkning

   Läs om hur automatisk DataIQ-märkning hjälper företag att identifiera och märka data på sätt som är meningsfulla för affärsprocesser.

  • Praktiska övningar

   Praktiska övningar

   Se kapaciteten hos DataIQ i vår virtuella labbmiljö.


  • Relaterade erbjudanden