Datasanering och datadestruktion för infrastrukturtjänster


Data fortsätter att växa och skapa strategiska fördelar. Problemen med datasäkerhet och efterlevnad samt regelverk för datasekretess eskalerar. Åtaganden för innovation och hållbarhet är de främsta verksamhetsprioriteringarna, medan problem med datasäkerhet kan fördröja utvecklingen. Att tillhandahålla säkerhet och främja hållbarhet är vår största prioritet, tillsammans med kontinuerlig innovation som driver dig framåt. Lär dig mer om hur våra återvinnings- och hållbarhetstjänster skyddar data i infrastruktursystem samtidigt som du skyddar din IP, miljön och ditt varumärke.

Datasanering

Datadestruktion

På plats

Dataradering; avveckling, retur eller återanvändning av hårdvara


Dell PowerEdge, PowerVault, SC Series, PS Series, Storage, Data Protection, HCI, CI, Connectrix och liknande tredje part

På annan plats med återförsäljning och återvinning av tillgångar

Avveckla utrustning på ett säkert och hållbart sätt


Dell PowerEdge, PowerVault,
SC Series, PS Series och
liknande tredje part

På plats


Fysisk borttagning och destruktion (fragmentering) av resurser för datalagring


Dell PowerEdge, PowerVault, SC Series, PS Series,
Storage, Data Protection, HCI, CI, Connectrix
och liknande tredje part

Funktioner och fördelar

 • Utöver Dells företagsutrustning är våra tjänster tillgängliga för hårdvara från praktiskt taget alla tredjepartsleverantörer.
 • Över 900 000 ton elektronik har återvunnits sedan 2007 – och det är bara början.
 • Årtionden av erfarenhet av att hantera tillgångsdisponering för kunder över hela världen.
 • Konsekvent erkänd för att uppnå de högsta standarderna för miljöefterlevnad över hela världen.

Möjliggör efterlevnad

Möjliggör efterlevnad

 • Med strikta policyer och procedurer som vägleder varje steg på resan

 • Möjliggör efterlevnad av bransch- och affärsstandarder, inklusive US NIST 800-88R1

 • NIST-kompatibelt certifikat tillhandahålls när tjänsten har slutförts

Främja hållbarhet

Främja hållbarhet

 • Snabba upp den cirkulära ekonomin och eliminera konceptet ”avfall” genom att först utvärdera delar som kan säljas vidare eller återanvändas

 • Återvinningsalternativ som uppfyller eller överskrider lokala föreskrifter

 • Elektroniskt avfall spåras, dokumenteras och hanteras genom hela ansvarskedjan

Skydda dina data

Skydda dina data

 • Navigera en tillgångsuppdatering eller avveckling utan att oroa dig för dataförlust

 • Data på äldre system skyddas och görs oåterkalleliga från obehörig åtkomst


Dell Technologies | Prioritera säkerhet, vår planet och ditt företag

Efterlevnad kan verka skrämmande, men vi kan hjälpa till.

Det kan vara svårt att skydda känsliga företags-, medarbetar- och kunddata och följa föränderliga regelverk.

 • Många företag säger att de inte kan identifiera vilka krav som är viktigast.
 • Och de tycker att det är utmanande eller mycket utmanande att uppnå efterlevnad med olika regelverk.

Vi har strikta standarder som fastställer hur vi arbetar och som även gäller dem som gör affärer med oss.

 • Hantera våra produkters miljöpåverkan.
 • Skapa en inkluderande, säker arbetsmiljö för våra team.
 • Etiska och miljörelaterade standarder för material som används av oss och våra leverantörer.