Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Återställnings- och återvinningstjänster

Främja cirkulära IT-metoder

Gamla bärbara datorer på rad i en verkstadshylla

Asset Recovery Services

Avveckla dina gamla tillgångar på ett säkert och ansvarsfullt sätt samtidigt som du skyddar både ditt företag och planeten.

Kollegor som samarbetar i ett datacenter

Tjänster för sanering av infrastrukturdata och förstöring av uppgifter

Våra återvinnings- och hållbarhetstjänster skyddar infrastrukturdata samtidigt som de skyddar din IP, miljön och ditt varumärkes rykte.

Integrera hållbarhet i IT-livscykeln

Återställnings- och återvinningsservice

Hanterar alla aspekter av förbrukade tillgångar och erbjuder lösningar för återanvändning, återförsäljning eller återvinning tillsammans med säkra datasaneringstjänster.

Professionella tjänster

Hjälper till med att konstruera miljömedvetna ekosystem genom att använda hållbara tekniklösningar som utformats och byggts för långsiktig hållbarhet.

Driftsättningstjänster

Driftsätter effektivt nya system och minimerar miljöpåverkan genom effektiviserad logistik och användning av snabbt förnybara förpackningsmaterial.

Support och hanterade tjänster

Utvärderar och förbättrar energieffektiviteten för att minimera energiförbrukningen och koldioxidutsläppen, vilket resulterar i kostnadseffektiva lösningar och positiv miljöpåverkan.

Relaterade erbjudanden

Programutvecklare på ett modernt kontor som arbetar på skärmen U3219Q

APEX PC-as-a-Service

Få en moderniserad medarbetarupplevelse till ett förutsägbart månadspris.

Affärsmän som använder en bärbar dator i en produktionshall

Technology Rotation

En affärsstrategi som gör det möjligt för organisationer att ha pengar till hands, dra nytta av den senaste tekniken och bidra till den cirkulära ekonomin.

Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel