Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel

Hjälp mig att välja: olycksskadeskydd

Hjälp mig att välja: olycksskadeskydd

Olycksskadeskydd – Hur försiktig du än är kan olyckan ändå vara framme. Skydda din dator mot de faror den utsätts för vid dagligt bruk med olycksskadeskydd. Med olycksskadeskydd får du ditt system reparerat om det har skadats genom en olyckshändelse som inte täcks av den begränsade maskinvaruservicen, inklusive:

  • Överspänning eller om skärmen går sönder – Reparation av datorn om den skulle drabbas av oförutsedd överspänning eller om skärmen råkar gå sönder eller skadas.
  • Vätskespill – Reparation av datorn om vätska spills på eller i enheten.
  • Enheten tappas eller faller – Reparation av din dator om du skulle råka tappa den, om den faller ner eller om den får en annan stöt av en olyckshändelse.

Intel® Core™ processorer
Mer information om Intel