Hjälp mig att välja: Windows Autopilot

Hjälp mig att välja: Windows Autopilot

Windows Autopilot är en samling teknologier som skapats av Microsoft och som används för att installera och förkonfigurera nya enheter med Windows 10, så att de är klara för produktiv användning. Den här lösningen gör det möjligt för IT-avdelningen att uppnå ovanstående med liten eller ingen infrastruktur att hantera genom en enkel process. Kunder kan utnyttja Autopilot för att överföra enhetsinformation direkt till en Modern Device Management-miljö som VMware Workspace ONE eller Azure Active Directory.

Windows Autopilot är utformat för att förenkla livscykeln för Windows-enheter från första driftsättning fram till livscykelns slut. Med Windows Autopilot kan du implementera modern hantering som sänker de totala kostnaderna förknippade med livscykelhantering för datorer, minskar tiden som IT-avdelningen lägger på livscykelprocesser och reducerar behovet av infrastruktur för underhåll, samtidigt som användarvänligheten säkerställs för slutanvändarna.

Klicka här om du vill ha information om Windows Autopilot* (på engelska)

* Den här länken tar dig till information om Windows Autopilot på en Microsoft-webbplats.

Krav för Autopilot

 • Samtycke där kunden godkänner Dell som OEM PC-partner inom kundens miljö.
  • Länken finns på beställningssidan för plattformskonfigurationen och på den här sidan under beställning och processteg. Den här länken godkänner att Dell kan överföra enhetsinformation till Microsofts servrar och i slutändan till kundmiljön.
  • Det är obligatoriskt en gång före beställning, och när det är slutfört kommer Dell att visas som OEM PC-partner på fliken Partners (Partner) i Office 365.
 • Windows 11Pro, Pro Education, Pro for Workstations, Enterprise eller Education.
  • Windows 10 version 1703 eller senare krävs.
  • Dell levererar enbart senaste versionen av Windows 10 från fabrik.
  • Om du vill ha anpassade avbildningstjänster kan du kontakta en representant för Dell Services.
 • Azure Active Directory P1- eller P2-plan.
  • Du måste tillhandahålla hyresgäst-ID och domäninformation vid beställningstillfället.
 • Globala administratörsbehörigheter för Microsoft Admin Center.
 • Modern Device Management-miljö som har aktiverats för Windows Autopilot-registrering.

Beställning och processteg

 1. Microsoft kräver samtycke från kund innan Dell tillåts registrera enheter för Autopilot. Om du inte har gett ditt samtycke kan du klicka här för att slutföra steget.

  • Det här är ett engångsgodkännande för Dell som OEM PC-partner som måste fyllas i av en global administratör för Microsoft Admin Center.
  • Den här länken gör att Dell kan registrera kundens Autopilot-information hos Microsoft. Utan samtycke kommer en ifylld beställning att förbli i vänteläge tills samtycke har givits.

 2. Vid beställningens slutförande ska kunden ange Azure hyresgäst-ID och domännamn i Autopilot-valet med rätt format.

  • Hitta ditt Azure Active Directory hyresgäst-ID
   • Åtkomst till Microsoft Azure Portal
   • Gå till ”Azure Active Directory” > ”Properties” (Egenskaper)
   • Hyresgäst-ID kallas även ”Directory ID” (Katalog-ID)
  • Hitta ditt Azure Active Directory-domännamn
   • Åtkomst till Microsoft Azure Portal
   • Gå till ”Azure Active Directory” > ”Overview” (Översikt)
   • Domännamnet finns högst upp till vänster på Azure-bladet

 3. När länken till Microsoft OEM PC-partner-inbjudan har godkänts (se steg 1 ovan) kan du ange rätt hyresgäst-ID och domäninformation i beställningen. Då kan enheten läggas till i kundvagnen och beställningen slutföras.

 4. Dell kommer att överföra enhetsinformation till Autopilot när enheten levereras till den adress som anges i beställningen.

Vanliga frågor och svar

Dell ger support för den här funktionen när den beställs via din Dell-representant, men inte direkt via Dell.com. Kontakta din Dell-representant om du vill ha mer information.

På grund av specifika krav överförs Dells beställningsnummer till Microsoft för detta värde.

 • Microsoft kräver samtycke från kund innan Dell tillåts registrera enheter för Autopilot. Om du inte har gett ditt samtycke kan du klicka här för att slutföra steget.
 • För att bekräfta att samtycke har givits kommer Dell att listas som OEM PC-partner på fliken Partner i kundens Microsoft Store för företag eller Microsoft Admin Center.

 • OEM PC-partner-länken har inte klickats på och godkänts av en global administratör.
  • Microsoft kräver samtycke från kund innan Dell tillåts registrera enheter för Autopilot. Om du inte har gett ditt samtycke kan du klicka här för att slutföra steget.
 • Felaktigt hyresgäst-ID eller fel domäninformation för Azure Active Directory skickades vid beställningstillfället.
 • Kraven för Autopilot i Azure Active Directory Premium, Modern Device Management eller andra Microsoft-krav har inte uppfyllts.

Nej, du kan använda VMware Workspace ONE eller valfri Modern Device Management som har aktiverats för Windows Autopilot-registrering.

Ja, Autopilot kan integreras med våra livscykellösningar för datorer inom Dell Technologies Unified Workspace, vilket möjliggör förenklad driftsättning, säkerhet, hantering och support. Om du vill ha mer information om Dell Technologies Unified Workspace kan du klicka här (på engelska) eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Ytterligare vanliga frågor och svar om Microsoft finns på den externa webbplatsen här.