Hjälp mig att välja: Energieffektiva alternativ

Varför välja Energy Star?

Varför välja Energy Star?

Energy Star® är en fastställd standard för produkters energieffektivitet som satts upp av amerikanska Environmental Protection Agency (EPA) och amerikanska energidepartementet (Department of Energy). När du minskar din energiförbrukning sparar du inte bara pengar utan minskar även de utsläpp som uppstår till följd av elproduktion. Du kan hjälpa till att minska energiförbrukningen och dess miljöpåverkan ytterligare genom att aktivera energisparinställningar eller stänga av produkten när den inte används under längre perioder, särskilt under kvällar och helger.

När du väljer en Energy Star-kvalificerad produkt kan du även välja mellan olika kategorier beroende på vilka prestanda du behöver. Dell har varit Energy Star-partner i över ett decennium, vilket visar vår kontinuerliga strävan efter att ta fram energieffektiva produkter och uppfylla kundernas önskemål.

Varför välja EPEAT-registrerade konfigurationer?

Varför välja EPEAT-registrerade konfigurationer?

EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) hanteras av Green Electronics Council och är det mest omfattande verktyget för att utvärdera övergripande miljökriterier. EPEAT-verktyget bygger på åtta kategorier och flera kriterier (inklusive huruvida en produkt uppfyller Energy Star-kraven) och gör det enkelt för kunderna att utvärdera vilken inverkan en produkt har under sin livstid. Registreringen varierar i olika länder, och det finns mer information på www.epeat.net (på engelska)