Hjälp mig att välja: Säkerhetskopiering och återställning av system

Alternativen nedan är tillgängliga beroende på vilken typ av Dell-dator du har köpt.
Välj
Om du …
Funktioner
Återställningsmedia för operativsystemet
Behöver en färdig skiva med återställningsbild för operativsystemet
Installerar Windows installationsfiler om fel uppstår
Återställningsmedier för DVD-programvaran
Behöver en färdig skiva med återställningsdata för DVD-programvaran
Installerar programvaruinstallationsfilerna för CyberLink PowerDVD och/eller Roxio® om fel uppstår
Resurs-DVD
Behöver en färdig skiva med drivrutiner för ditt system
Gör det möjligt att ominstallera programvaran till systemets maskinvara
Hur kommer jag tillbaka till dessa lägen?
Vad använder jag?
Anteckningar
Dells fabriksbild inklusive operativsystem och alla drivrutiner och program som installerades när systemet skapades i Dell-fabriken
Återställning av fabriksbild med syfte att återställa systemet till dess ursprungliga fabriksbild.
Omfattar inte program eller data som du har lagt till sedan systemet levererades från Dell.
Originalbild för operativsystemet Windows (installerar inte dina Dell-systemdrivrutiner)
Generator för återställningsmedier för operativsystemet
Verktyget för att skapa en återställningsenhet i Windows
Installerar bara operativsystemet Windows. Omfattar inte Dell-systemdrivrutiner eller program som var förinstallerade på datorn när du tog emot den från Dell eller program eller data som du har lagt till.
Det senaste säkerhetskopierade tillståndet för operativsystemspartitionen
Microsoft filhistorik, systemåterställning och säkerhetskopia av systemavbildning
Följ instruktionerna i Microsoft Windows-verktyget, eftersom steg och processer kan variera mellan olika operativsystem.
Det senaste tillståndet för hela datorn inklusive alla hårddiskpartitioner
Windows säkerhetskopia av systemavbildning från en flyttbar enhet där filerna lagrats.
Följ instruktionerna i Microsoft Windows-verktyget, eftersom steg och processer kan variera mellan olika operativsystem.
En tidigare tidpunkt då systemet fungerade utan problem
Microsoft filhistorik
Microsoft systemåterställning
Filhistorik kan konfigureras att säkerhetskopiera enligt ett schema, stegvis eller kontinuerligt. Detta möjliggör problemfri återställning om en fil eller en hel katalog går sönder eller saknas/Microsoft återställningspunkter kan användas för att återgå till en viss tidpunkt.
  1. Utöver de integrerade säkerhetskopierings- och återställningsverktygen från Microsoft förinstallerar även Dell lättanvända verktyg som hjälper dig att skapa återställningsmedia, återställa systemet till dess ursprungliga programvarukonfiguration samt hantera säkerhetskopior av filer och system. Med dessa lösningar kan du göra följande:

    Skapa en startbar återställningsenhet som innehåller Windows Recovery Environment (WinRE) och som även kan innehålla Dells fabriksbild (valfritt). Dells fabriksbild innehåller ditt operativsystem (OS) och alla drivrutiner och program som installerades när systemet skapades i Dell-fabriken.

    Vilken nytta har jag av detta? Med Windows Recovery Environment kan du lösa problem som gör att Windows inte startar. Du kan även återställa Windows till en tidigare tidpunkt, använda en kommandotolk och bland annat starta verktyget Dell Factory Image Recovery för att återställa systemet till originalbilden – allt utan att behöva använda Windows.

    Obs! Vi rekommenderar starkt att du inkluderar Dells fabriksbild på återställningsskivan.

  2. Skapa en laglig säkerhetskopia av ditt Microsoft Windows-operativsystem på en DVD-skiva eller extern lagringsenhet. Kopian kommer också att innehålla Dells fabriksinstallerade drivrutiner.

    Vilken nytta har jag av detta? På detta sätt kan du skapa en säkerhetskopia av ditt ursprungliga Microsoft Windows-operativsystem för att kunna återställa eller ominstallera operativsystemet i händelse av fel.

Dells säkerhetskopiering och återställning erbjuds inte längre på Dell-system.
Vad vill du säkerhetskopiera?
Vad använder jag?
Anteckningar
Personliga filer, till exempel bilder, musik och dokument från valfri hårddiskpartition
Verktyg för Windows filhistorik
Windows verktyg för säkerhetskopiering och återställning
Inbyggda Windows-verktyg
Endast operativsystempartitionen, inklusive alla program och data som är lagrade där
Windows verktyg för säkerhetskopia av systemavbildning
Windows verktyg för säkerhetskopiering och återställning
Inbyggda Windows-verktyg
Hela datorn inklusive alla hårddiskpartitioner
Windows verktyg för säkerhetskopia av systemavbildning (till extern lagringsenhet)
Windows Complete PC-säkerhetskopiering finns inte i alla operativsystemsversioner