Gå vidare till huvudinnehållet
  • Lägg beställningar snabbt och enkelt
  • Visa beställningar och kontrollera leveransstatus
  • Skapa och kom åt en lista över dina produkter

Dell EMC Networking OS6

Ring för prisuppgifter 08 501 630 14 Ring för prisuppgifter 08 501 630 14

Dell EMC OS6 moderniserar campusnätverk.

Öka medarbetarnas produktivitet med funktioner i företagsklass och funktioner för campusnätverk.

Operativsystem för campusnätverk i företagsklass

Operativsystem för campusnätverk i företagsklass

Dell Networking OS6 moderniserar campusnätverk och är omsorgsfullt framtaget från grunden. Nya OS6 innehåller funktioner och flexibilitet i företagsklass. Det erbjuder tillförlitlig och säker campusanslutning för medierika program och samarbetsverktyg som kräver mycket bandbredd, och gör det möjligt att förbättra medarbetarnas produktivitet.
Välbekant kommandoradsgränssnitt och användarvänligt gränssnitt

Välbekant kommandoradsgränssnitt och användarvänligt gränssnitt

OS6 är utformat för optimal användbarhet och gör det enkelt att utföra uppgifter med hjälp av välkända kommandon och syntax för avancerad konfiguration.

Det grafiska användargränssnittet (GUI) erbjuder maximal konfiguration och kontroll med peka-och-klicka-funktioner. Detta grafiska användargränssnitt utgör ett annat alternativ för att förenkla driftsättningar.

De här välbekanta och intuitiva hanteringsverktygen underlättar för nätverksadministratörer att driftsätta, konfigurera och hantera nätverk på ett enkelt sätt.

OS6 stöder de senaste öppna standard-protokollen med PowerSwitch-alternativ, från robusta Layer 2-switchfunktioner till avancerad Layer 3-routningsfunktionalitet.
Länkaggregering för flera chassi (MLAG)

Länkaggregering för flera chassi (MLAG)

MLAG skapar aktiv/aktiv loopfri redundans utan Spanning Tree-protokoll och förlänger anslutningsfördelarna för bandbreddens länkaggregering för flera peer-switchar som är anslutna till en LAG-partnerenhet.

Alla länkar i en MLAG-konfiguration kan vidarebefordra datatrafik i en fysiskt diversifierad nätverkstopologi, vilket ökar bandbreddsutnyttjandet och ger minimalt med störningar i händelse av ett fel i en länk eller en switch.

MLAG-funktion med flera sökvägar ger hög tillgänglighet och full bandbreddsanvändning.

Underordnade switchar visar en enda logisk switch-enhet och ansluter till MLAG peer-switchar med hjälp av standard LAG-protokoll.
RPVST+-interoperabilitet för Cisco-nätverk

RPVST+-interoperabilitet för Cisco-nätverk

Dell EMC OS6 tillhandahåller ett smidigt gränssnitt med RPVST+ som möjliggör större flexibilitet och interoperabilitet med Cisco-nätverk. Dell EMC PowerSwitches stöder både RSTP-PV (Rapid Spanning Tree Per-VLAN) och STP-PV (Spanning Tree Per-VLAN) med en hög grad av kompatibilitet med andra leverantörer.

Dell EMC Networking RSTP Per-VLAN är RSTP-standarden (IEEE 802.1w) som implementerats på enskilda VLAN-nätverk och ger belastningsbalansering före VLAN genom att separata spanning-tree-instanser skapas.
PBR (Policybaserad routning) på Layer 3-enheter

PBR (Policybaserad routning) på Layer 3-enheter

Med PBR kan paket vidarebefordras baserat på tilldelade kriterier, utöver måladressen. Nätverksadministratörer behöver ofta implementera paketvidarebefordran (routning) enligt specifika profiler.

PBR erbjuder en flexibel mekanism för att implementera lösningar där företagsbegränsningar styr trafikroutning via specifika nätverkssökvägar.

Du kan konfigurera PBR genom att skapa ett routningsschema med matchnings - och åtgärdskommandon och sedan tillämpa routningschemat i gränssnittet. PBR används för inkommande trafik i IP-routningsgränssnitt, vilket gör det möjligt för routern att analysera paket med routningsschemat.
MACsec på Dell EMC PowerSwitch N3248PXE-ON

MACsec på Dell EMC PowerSwitch N3248PXE-ON

OS6 ger MACsec-stöd mellan värdswitch- och Switch-Switch-trafik som ger säker kommunikation genom att upprätta en krypterad länk på det trådbundna LAN-nätverket.

MACsec är ett 802.1AE-protokoll för att autentisera och kryptera paket mellan två MACsec-kompatibla enheter. Den här Layer 2-krypteringstekniken kan även kryptera kontrollpaket som ARP, DHCP osv.

MACsec stöds för närvarande endast på Dell EMC PowerSwitch N3248PXE-ON.
Wake-on-LAN

Wake-on-LAN

Den senaste OS6-versionen har stöd för Wake-on-LAN-funktionen.

Med WOL-funktionen (Wake On LAN) kan administratören fjärrstarta alla vilolägen, baserat på principen att när en dator eller en IP-enhet stängs av tar nätverkskortet fortfarande emot ström och fortsätter att lyssna på nätverket för att det magiska paketet ska komma fram.
Nedladdningsbara ACL-listor (Access Control List)

Nedladdningsbara ACL-listor (Access Control List)

OS6.7 har stöd för nedladdningsbara ACL-listor.

Med nedladdningsbara ACL-listor kan användaren omdirigera URL-adresser från en RADIUS-server till switchen under 802.1X-autentisering eller under åsidosättning av MAC-autentisering från värden.
Inkapslad ERSPAN (Remote Switch Port Analyzer)

Inkapslad ERSPAN (Remote Switch Port Analyzer)

OS6.7 har stöd för ERSPAN som är ett effektivt trafikövervakningssystem över L3-nätverk.

Det duplicerar nätverkstrafik till ett eller flera övervakningsgränssnitt som används för felsökning av anslutningsproblem och beräkning av nätverksanvändning, prestanda osv.

Klara av avancerad nätverkshantering med Dell EMC Services

Vårt globala team av nätverksexperter förstår svårigheterna med IT-ekosystem, inklusive miljöer från flera olika tillverkare. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att lösa prestandaproblem på ett snabbt sätt och kan även omvandla ditt företags nätverk för att uppfylla verksamhetens behov.
Rådgivning
Rådgivning
Dell EMC:s nätverkskonsulter erbjuder experthjälp så att du kan optimera och omvandla nätverksmiljön och möta de krav som ställs på dagens infrastrukturer med flera moln. Vår djupa kunskap om program och infrastrukturer, i kombination med sofistikerade verktyg för nätverksanalys, ger oss möjlighet att ta oss an många utmaningar inom nätverksteknik och -processer.
Distribution
Distribution
Utnyttja Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite för att installera och konfigurera ditt nätverk. Våra experter kan frigöra tid åt din IT-personal så att de kan fokusera på kärnan i din verksamhet, minimera driftavbrotten och ge dig vetskapen om att jobbet utförs på ett korrekt sätt, första gången.
Support
Support
Få tillgång till tekniska experter på ProSupport som kan hjälpa dig med dina mest krävande utmaningar inom nätverkshantering. Dell EMC ProSupport Enterprise Suite erbjuder support för nätverkshantering dygnet runt i hela världen, vilket hjälper ditt team att bibehålla en hög produktivitetsnivå.
Utbildning
Utbildning
Dell EMC erbjuder flexibla utbildningsprogram så att din personal kan utveckla rätt färdigheter för att hantera och dra nytta av ditt nätverks fulla potential. Tack vare vårt anpassade tillvägagångssätt får din personal precis den utbildning de behöver för att förbättra produktiviteten och införandet, minska driftavbrott och reducera antalet supportsamtal från slutanvändare.
Bilder för esupport
Bilder för esupport
Drivrutiner, handböcker och support

Dells support

Dells produktsupport hjälper dig med allt från drivrutiner till diagnostiska verktyg och ersättningsdelar!

Intel® Xeon® skalbar processorer

Jämför

Jämför produkter ()

Lägg till de produkter du vill jämföra och ta snabbt reda på vilken som passar dina behov bäst.

Lägg till de produkter du vill jämföra och ta snabbt reda på vilken som passar dina behov bäst.