|

Przełączniki Dell Open Networking

Windows 10 Pro 
intel-core
Kolejna rewolucja przemysłowa już trwa. Technologia nie będzie rządzić światem, ale da mu nowe możliwości. Przekonaj się › (w języku angielskim)

Otwarte podejście i szybsze innowacje.

Maksymalna elastyczność i możliwość wyboru dzięki pełnej ofercie przełączników Open Networking 1/10GbE i 10/40GbE, niezależnym systemom operacyjnym, w tym również innych producentów, oraz oprogramowaniu.

 
Przełącznik sieciowy S4810-ON

 

Big Switch Networks
Big Switch Networks

Oferta firm Dell i Big Switch Networks (BSN):

• Big Cloud Fabric™ (BCF) — rozwiązanie sieci szkieletowej centrum danych typu „liść-pień” (leaf-spine) Clos oparte na otwartych przełącznikach sieciowych firmy Dell. BCF wykorzystuje dezagregację sprzętu i oprogramowania, którą umożliwiają projekty sieci definiowanej programowo (SDN) firm Dell i BSN. To rozwiązanie, zainspirowane architekturami centrum danych w wielkiej skali, zapewnia znaczne oszczędności oraz wyższą efektywność operacyjną w centrach danych klasy enterprise.

• Big Monitoring Fabric (BMF) — rozwiązanie wykorzystujące przełączniki firmy Dell, aby zapewnić skalowalną, elastyczną i ekonomiczną sieciową infrastrukturę monitorującą, pozwalającą na śledzenie ruchu oraz obejmującą narzędzia do kontrolowania sieci i zabezpieczeń, a także rozwiązywania problemów.


Cumulus Networks

Cumulus Networks

Wzmożony ruch w sieci centrum danych i rozprzestrzenianie się technologii wirtualizacji wymagają infrastruktury sieci szkieletowej, która będzie wyprzedzać takie potrzeby. Działy IT potrzebują rozwiązań zdefiniowanych programowo, które wykraczają poza współczesne monolityczne, starsze platformy sieciowe, pozwalając sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom biznesowym oraz uprościć wdrażanie i eksploatację przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Firmy Dell i Cumulus razem przekształcają sieć za pomocą innowacyjnego rozwiązania, które łączy pierwszy w branży, w pełni funkcjonalny system operacyjny Linux z czołową na rynku, sprawdzoną w praktyce platformą przełączników sieci Ethernet firmy Dell. Firma Dell we współpracy z firmą Cumulus mogą pomóc w wykorzystaniu pełnego potencjału zdefiniowanego programowo centrum danych.


IP Infusion

IP Infusion

Firmy Dell i IP Infusion pomagają organizacjom uzyskać większą elastyczność i szybkość tworzenia, obsługi i zarządzania sieciami wirtualnymi opartymi na technice wieloprotokołowego przełączania etykiet (MPLS), niezależnie od sieci fizycznej i usług przydzielania zasobów. Wspólne rozwiązanie zapewnia przewagę konkurencyjną dzięki maksymalnej sprawności operacyjnej, elastyczności i najlepszym zabezpieczeniom.


MidokuraMidokura

Wyższe warstwy wirtualizacji sieci korzystające z platformy Enterprise MidoNet firmy Midokura i solidne niższe warstwy sieci z przełącznikami firmy Dell zwiększają możliwości działania w skali chmury w globalnym środowisku. Firma Dell i zespół firmy Midokura ds. rozwiązania Enterprise MidoNet oferują kompleksowe rozwiązanie o elastyczności umożliwiającej ujednolicenie zwirtualizowanych i niezwirtualizowanych zasobów informatycznych. Wirtualizacja sieci z użyciem rozwiązania Enterprise MidoNet firmy Midokura i przełączniki S6000 firmy Dell do centrum danych zapewniają programowalność, automatyzację i skalowalność chmury w celu spełnienia wymagań współczesnych złożonych sieci.

Pluribus Networks

Pluribus Networks

Wychodząc naprzeciw ewoluującym w kierunku coraz większej dygitalizacji potrzebom przedsiębiorstw, firma Pluribus opracowała system operacyjny Open Netvisor® Linux (ONVL) przeznaczony do obsługi przełączników Dell Open Networking (ON). Bez konieczności instalowania zewnętrznego kontrolera przełączniki Ethernet Dell ON z systemem operacyjnym Pluribus ONVL łatwo integrują się w ramach jednej opartej na wirtualizacji sieci VCF™ (Virtualization-Centric Fabric), oferując bezkonkurencyjną kontrolę, elastyczność i bezpieczeństwo. System operacyjny Pluribus ONVL i przełączniki Dell Open Networking rozszerzają potencjał infrastruktury sieciowej znacznie poza możliwości oferowane przez typowe podejścia tradycyjne lub prostsze systemy operacyjne, przy zachowaniu pełnej zgodności z rozmaitymi, już istniejącymi elementami środowiska. Owocem współpracy firm Dell i Pluribus jest sprawdzone podejście do integracji systemów, które pozwala ściśle nadzorować wykorzystanie wszystkich zasobów oraz niezwłocznie reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe.

open-networking-switches, stworzone do nowoczesnych zadań

Stworzone do nowoczesnych zadań

Dzięki rozszerzonej ofercie przełączników Open Networking firmy Dell, Twoja sieć jest dostosowana do nowych zadań. Zaprojektowane, aby zapewnić elastyczność, wydajność, niskie opóźnienia przełączniki na górze szafy (ToR) 1/10GbE i 10/40GbE na górze szafy (ToR) umożliwiają przyspieszenie działania aplikacji i sprawniejsze zarządzanie obciążeniem roboczym.

 • Zwiększ wydajność dzięki przełącznikom o małych opóźnieniach przeznaczonym do migracji maszyn wirtualnych, dużych zestawów danych i aplikacji działających w chmurze.
 • Łatwe wdrażanie i skalowanie dzięki pełnej ofercie przełączników zapewniających elastyczne konfigurowanie i możliwość korzystania z innego systemu operacyjnego i oprogramowania.
 • Minimalne koszty operacyjne i oszczędność miejsca w szafie serwerowej dzięki dużemu zagęszczeniu, przełącznikom 1U i narzędziom do zarządzania opartym na systemie Linux lub oprogramowaniu OpenSource.
open-networking-switches, zoptymalizowane z myślą o otwartych sieciach

Zoptymalizowane z myślą o otwartych sieciach

Zyskaj większą elastyczność, większy wybór i niższe koszty w porównaniu z markowymi sieciami, korzystając z otwartych, opartych na standardach przełącznikach.

 • Niezależne rozwiązania sprzętowo-programowe zapewniają nowy poziom swobody i elastyczności w centrum danych.
 • Obsługa środowiska ONIE (Open Network Install Environment) umożliwia bezobsługową instalację alternatywnych sieciowych systemów operacyjnych.
 • Wybór sieciowego systemu operacyjnego pomaga uprościć aranżację i automatyzację sieci szkieletowej centrum danych.
 • Szeroki ekosystem aplikacji i narzędzi opartych na oprogramowaniu Open Source i systemie Linux zapewnia więcej możliwości w zakresie optymalizacji i zarządzania siecią.
 • Sprawdzone globalne usługi i pomoc techniczna firmy Dell ułatwiają wprowadzanie innowacji.
open-networking-switches, przygotowanie do sieci opartej na oprogramowaniu

Przygotowanie do sieci opartej na oprogramowaniu

Wdrażanie nowoczesnych zadań i aplikacji zapewniające przy tym łatwe przejście do sieci opartej na oprogramowaniu (SDN).

 • Obsługa standardu OpenFlow 1.3 zapewnia współdziałanie z standardowymi kontrolerami OpenFlow.
 • Obsługa bramy VXLAN warstwa 2 umożliwia podłączanie przełączników do opartych na monitorach maszyny wirtualnej sieci z nakładkami.
 • Obsługa systemów operacyjnych innych firm zapewnia łatwe wdrażanie technologii SDN w części lub całości danego środowiska produkcyjnego.
open-networking-switches-Dell ProSupport

Dell ProSupport

Dell ProSupport* to zaawansowana usługa pomocy technicznej, która zapewnia całodobowy, bezpośredni dostęp przez telefon i online do wykwalifikowanych techników w danym regionie. Proste, a jednocześnie elastyczne podejście gwarantuje skuteczną ochronę inwestycji niezależnie od tego, czy masz jedno biuro, czy też setki oddziałów rozsianych po całym świecie.
 
open networking-Dell Networking S3048-ON

Dell Networking S3048-ON
Szybsze aplikacje w środowiskach o wysokiej wydajności dzięki przełącznikowi o niskich opóźnieniach, montowanemu na górze szafy (ToR) i wyposażonemu w 48 portów 1GbE i 4 porty 10GbE, zwartej konstrukcji 1U i wydajności do 260 Gb/s. Model S3048-ON obsługuje również technologię ONIE umożliwiającą bezobsługową instalację alternatywnych sieciowych systemów operacyjnych.
 

 
open networking-Dell Networking S4048-ON

Dell Networking S4048-ON
Optymalizacja sieci pod kątem wirtualizacji dzięki zagęszczonemu przełącznikowi o bardzo małych opóźnieniach przeznaczonemu do montażu na górze szafy, który oferuje 48 portów SFP+10GbE i 6 portów 40GbE (lub 72 porty 10GbE w trybie przekazywania) i wydajność do 720 Gb/s. Model S4048-ON obsługuje również technologię ONIE umożliwiającą bezobsługową instalację alternatywnych sieciowych systemów operacyjnych.


 
open networking-Dell Networking S4810-ON

Dell Networking S4810-ON
Wdrażanie nowoczesnych zadań i aplikacji dzięki zagęszczonemu przełącznikowi przeznaczonemu do montażu na górze szafy, który jest wyposażony w 48 portów 10GbE i 4 porty 40GbE, i zapewnia małe opóźnienia oraz działanie bez blokowania. Model S4810-ON obsługuje również technologię ONIE umożliwiającą bezobsługową instalację alternatywnych sieciowych systemów operacyjnych.


 
open networking-Dell Networking S6000-ON

Dell Networking S6000-ON
Oferta zagęszczonego przełącznika do montażu u góry, pośrodku i na końcu szaf serwerowych o wysokości 1U, który jest wyposażony w 32 porty 40GbE lub 96 portów 10GbE i 8 portów 40GbE. Model S6000-ON obsługuje również technologię ONIE umożliwiającą bezobsługową instalację sieciowych systemów operacyjnych.


Oceny

Oceny sieci zapewniają kompleksową analizę środowiska obejmującego urządzenia różnych producentów oraz informacje o wydajności infrastruktury. Nasi eksperci mogą wskazać i wykryć problemy z siecią za pomocą specjalistycznego oprogramowania i narzędzi diagnostycznych. Bezstronne i precyzyjne dane z analizy są dostępne w kompleksowych raportach, które mogą zawierać zalecenia dotyczące poprawy wydajności, optymalizacji urządzeń i rozwiązania problemów.
Ocena
Ocena topologii sieci

Czy Twoja sieć jest nadmiernie skomplikowana? Firma Dell może przeprowadzić szczegółową inspekcję i inwentaryzację wszystkich urządzeń innych producentów w sieci, aby zapewnić monitorowanie i identyfikowanie problemów z konfiguracją.

Ocena optymalizacji sieci

Wiele sieci zawiera urządzenia różnych dostawców, które nie działają optymalnie. Możemy przeanalizować urządzenia wszystkich popularnych dostawców i zarekomendować optymalizacje całej infrastruktury obejmującej elementy różnych producentów i poszczególnych urządzeń oraz maksymalizację wydajności całego środowiska.

Ocena wydajności aplikacji

Gdy aplikacje biznesowe lub bazy danych zaczynają działać z opóźnieniem lub stają się całkowicie niedostępne, możemy przeprowadzić kompleksową analizę w celu wykrycia problemów z wydajnością, odizolowania ich i przyspieszenia diagnostyki infrastruktury przedsiębiorstwa oraz aplikacji.

Ocena urządzeń VoIP

Przejście na rozwiązanie Voice-over-IP (VoIP) wymaga odpowiedniej infrastruktury sieciowej w celu obsługi protokołów przesyłania głosu w czasie rzeczywistym. Testowanie symulowanego obciążenia, analiza i kontrola ułatwiają określenie kolejnych kroków tworzenia platformy VoIP lub rozwiązywania problemów z już istniejącą.

Ocena bezpieczeństwa sieci

Zabezpiecz sieć przed ciągłymi atakami. Pozwól naszym ekspertom na przeprowadzenie analizy i wykrycie potencjalnych luk w zabezpieczeniach oraz opracowanie kompleksowej oceny systemu zabezpieczeń.

Wywiad techniczny sieci bezprzewodowej

Doskonała łączność bezprzewodowa wymaga dokładnego wywiadu technicznego. Firma Dell może przeanalizować istniejącą infrastrukturę, określić źródła zakłóceń radiowych i polecić najlepsze rozwiązanie oraz optymalne rozmieszczenie urządzeń.
Wdrożenie

Standardowa usługa wdrażania firmy Dell gwarantuje, że konfiguracja i optymalizacja zostaną przeprowadzone prawidłowo, dzięki czemu będziesz w stanie szybciej rozpocząć pracę i skupić się na codziennej działalności.
Wdrożenie
ProDeploy Plus
ProDeploy Plus

Specjalistyczne planowanie i realizacja bezproblemowo łączą architekturę systemów otwartych firmy Dell z istniejącą infrastrukturą sieciową firm Cisco, HP, Juniper i innych. Wybierz rozwiązanie ProDeploy Plus – najpełniejszą na rynku ofertę wdrażania w przypadku złożonych środowisk.
ProDeploy
ProDeploy

Konfiguracja protokołów sieciowych i zasad może być trudnym zadaniem. Inżynierowie sieciowi certyfikowani przez firmę Dell mogą skonfigurować i zoptymalizować nowe urządzenia zdalnie lub lokalnie, co przyspiesza rozpoczęcie eksploatacji nowej technologii.
Podstawowe usługi wdrożeniowe
Podstawowe usługi wdrożeniowe


Montaż i okablowanie urządzeń przewodowych i bezprzewodowych może być żmudnym i czasochłonnym procesem. Zadbaj o bezproblemową instalację przez doświadczonych techników firmy Dell, którzy zajmują się wdrożeniami na co dzień.
Pomoc techniczna i szkolenia

Firma Dell oferuje różnorodne lokalne i zdalne opcje pomocy technicznej, które można dodawać w chwili zakupu. Usługa Dell ProSupport gwarantuje, że diagnostyką i rozwiązywaniem problemów zajmą się eksperci.
Pomoc techniczna
Pomoc zdalna i na miejscu u klienta             Pomoc zdalna i na miejscu u klienta

Błyskawiczny dostęp do specjalistów firmy Dell w zakresie usługi ProSupport może pomóc w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu problemów z siecią.
   
Usługi zarządzane    Usługi zarządzane

Zapewnij sobie swobodę i skoncentruj się na działalności — pozwól firmie Dell zarządzać siecią dzięki profesjonalnej specjalistycznej pomocy technicznej.
   
Usługi edukacyjne Usługi edukacyjne

Zdobądź wiedzę praktyczną i poznaj techniki operacyjne.
Doradztwo

Dział doradztwa sieciowego firmy Dell zapewnia lokalny lub zdalny dostęp do wykwalifikowanych specjalistów, którzy udzielają pomocy podczas projektów i wsparcia dotyczącego różnych technologii dla konkretnego projektu lub harmonogramu.
Doradztwo
Warsztaty dotyczące sieci                                                    Warsztaty dotyczące sieci

Zdobądź profesjonalną wiedzę podczas półdniowej interaktywnej sesji szkoleniowej, podczas której omówione zostaną potencjalne ulepszenia.


Doradztwo rozliczane czasowoDoradztwo rozliczane czasowo

W sytuacjach, gdy potrzebujesz dodatkowych wskazówek technicznych, dzięki certyfikowanym specjalistom możesz omówić projekt lub rozwiązać złożone problemy, a następnie rozliczyć się według liczby dni, tygodni lub rozmów telefonicznych. Doradztwo rozliczane czasowo to elastyczne rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
Dostępne usługi zdalnego doradztwa


    • Przydzielanie dostępu do sieci
    • Wirtualizacja
    • Brama i zabezpieczenia
    • Microsoft Exchange
    • Sieć bezprzewodowa
    • Zarządzanie systemami
    • Warstwa szkieletowa/sieć MPLS
    • Ochrona i odzyskiwanie danych
    • Sieć pamięci masowej (SAN)
    • Technologie pamięci masowych

close
 
 
P61-CS04