Hjälp för drivrutiner

Link
 
Hur får jag tag i drivrutiner?
En drivrutin är en programvara som gör det möjligt för Microsoft® Windows® (eller något annat operativsystem) att kommunicera med maskinvaruenheter i systemet. För att enheter som grafikkort, ljudkort och modem ska fungera som de ska i Windows måste det finnas drivrutiner för dem. I vissa fall ingår drivrutiner för enheter i Windows men vanligen måste du hämta och installera drivrutinerna separat.
Behöver jag uppdatera mina drivrutiner?
Det finns många anledningar till varför en dators enhetsdrivrutiner och firmware bör uppdateras regelbundet, till exempel:
  • Förbättrade systemprestanda
  • Korrigering av säkerhetsproblem
  • Utökad kompatibilitet
  • Fler funktioner
  • Åtgärda problem
  • Enligt anvisningar i en Dell-artikel
Om datorn fungerar bra och drivrutinen inte anges som en brådskande eller rekommenderad uppdatering, kanske det inte är nödvändigt att uppdatera drivrutinerna. Installation av drivrutiner då det inte behövs kan i sällsynta fall leda till nya problem. Mer information om prioritet hittar du på drivrutinens hämtningssida.
Vad är Dells hanterare för hämtning av filer?
Dell tillhandahåller drivrutiner för Dell-produkter som du kan hämta och använda helt kostnadsfritt på Drivrutiner och hämtningsbara filer webbplats.
I vilken ordningsföljd ska jag installera drivrutiner?
När du har installerat om Windows installerar du drivrutiner enligt den angivna ordningsföljden. En del enheter kanske inte fungerar korrekt om inte drivrutinerna installeras i rätt ordning.
Om du vill ha mer information om Installera drivrutiner i rätt ordningsföljd.

Drivrutiner och hämtningsbara filer
Drivrutiner och hämtningsbara filer
Dell erbjuder hämtningsbara drivrutiner till sina produkter.

Community-forum
Supportforum
Prata med andra kunder i Dell Community-forumet.