Start a Conversation

Onopgelost

Community Manager

 • 

238 Berichten

281

June 3rd, 2022 14:00

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij de Dell EMC Communitywebsite, een plek waar gebruikers in contact kunnen komen met anderen om antwoord te krijgen op vragen over hun Dell EMC producten en services. Het Dell EMC Communityforum (gezamenlijk aangeduid als 'de Website' of 'de Community') wordt beheerd door Dell EMC (gezamenlijk aangeduid als 'ons', 'wij' of 'het Bedrijf'). Door dit Communityforum (de 'Website') te gebruiken of door iets op deze website te posten, geeft u (de 'Gebruiker') aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrijpt ('Gebruiksvoorwaarden' of 'Overeenkomst') en dat u zich hieraan houdt, ongeacht of u al dan niet een geregistreerd lid van Dell EMC bent. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen, stukken tekst daaraan toe te voegen of daaruit te verwijderen,  met of zonder kennisgeving. Als we dit doen, posten we de wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden op deze pagina en geven bovenaan deze pagina de datum weer waarop deze voorwaarden voor het laatst zijn herzien. Uw verdere gebruik van de Community na dergelijke wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de nieuwe Gebruiksvoorwaarden. Als u niet bereid bent om zich aan deze of toekomstige Gebruiksvoorwaarden te houden, moet u het gebruik van en de toegang tot (of de voortzetting daarvan) het Communityforum/de Communityforums staken. Het is uw verantwoordelijkheid om de Website regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden en om dergelijke wijzigingen te bestuderen.

 NEEM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR OMDAT ZE BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW WETTELIJKE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN PLICHTEN BEVATTEN. UW AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN IS BINDEND VOOR AL UW ACTIVITEITEN OP DE WEBSITE.

Deze Gebruiksovereenkomst voor DELL EMC Supportcommunity's (de 'Overeenkomst') bevat belangrijke informatie over uw gebruik van de website van Dell EMC Supportcommunity's (de 'Website').

BELANGRIJK: ALS U AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, GAAT U ERMEE AKKOORD ZOALS DEZE AAN U WORDT VOORGELEGD, ZONDER WIJZIGINGEN. DELL EMC ACCEPTEERT GEEN TOEVOEGINGEN OF VERWIJDERINGEN. Dell EMC kan elk onderdeel van deze Overeenkomst of van de services en functies op de Website op elk gewenst moment wijzigen, toevoegen of verwijderen. In dat geval zal Dell EMC de Overeenkomst hier bijwerken en worden deze wijzigingen mogelijk ook ergens anders op de Website gepost.

ALS U TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN ONACCEPTABEL VINDT, IS HET UW VERANTWOORDELIJKHEID OM HET VERDERE GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE TE STAKEN. UW VERDERE GEBRUIK VAN DE WEBSITE HOUDT ALTIJD IN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST EN DE WIJZIGINGEN DIE OP ELK MOMENT DOORGEVOERD KUNNEN WORDEN.

Zolang u zich aan deze Overeenkomst houdt, kent Dell EMC u het persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte voorrecht toe om de Website te bezoeken en te gebruiken.

Naast de voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst, is het gebruik van de Website onderhevig aan de Gebruiksvoorwaarden van Dell.com. In het geval van enige strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden van Dell.com zijn de bepalingen in deze Overeenkomst leidend.

Meningen die op de Website worden weergegeven worden niet onderschreven door Dell EMC.

Dell EMC voert vooraf geen screening uit van de gegevens die gebruikers van de Website ('Inzendingen') verzenden. Dell EMC behoudt zich het recht voor, maar is niet verantwoordelijk voor, het bewerken of verwijderen van enige inzending, inclusief inzendingen die volgens Dell EMC in strijd zijn met de Overeenkomst. Dell EMC zal zich te goeder trouw inspannen om beschuldigingen te onderzoeken dat inzendingen de Overeenkomst schenden, maar (a) garandeert u niet dat zij specifieke inzendingen, al dan niet onderhevig aan dergelijke beschuldigingen, zal bewerken, verwijderen of de weergave ervan zal blijven toestaan, en (b) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het bewerken, verwijderen of de weergave van een inzending blijven toestaan.

 Betrokkenheid van Dell EMC

Dell EMC kan reageren op vragen maar biedt geen formele technische support op de Website. Alle gegevens die door Dell EMC of door werknemers van Dell EMC worden verstrekt, worden 'ALS ZODANIG' en zonder enige garanties aangeboden.

Dell EMC kan u voordelen of privileges bieden voor uw deelname en/of bijdragen aan deze Website. De geboden voordelen of privileges creëren geen relatie tussen u als werknemer, agentschap of zelfstandige contractant en Dell EMC, en u mag niet zich voordoen als woordvoerder van Dell EMC zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en specifieke deskundigheid om dit te doen, zoals aangewezen door en naar inzicht van Dell EMC.

 Privacy

Dell EMC kan 'cookies' en andere technologieën gebruiken om activiteiten van gebruikers binnen de Dell EMC Supportcommunity's te volgen. Deze technologieën helpen ons om uw ervaring en onze producten en services te verbeteren. Het gebruik van deze traceringsgegevens door Dell EMC zijn in overeenstemming met het Privacybeleid van Dell EMC.

Dell EMC Supportcommunity's bevatten de functie 'Privéberichten' waarmee de ene gebruiker van de Dell EMC Supportcommunity's meldingen ontvangt wanneer een andere gebruiker ervoor kiest om via deze functie rechtstreeks met een lid te communiceren. Met deze functie kunnen gebruikers op elk moment verbindingen tot stand brengen en ook weer verwijderen.

Om informatie naar de Website te verzenden, heeft elke gebruiker een unieke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Bekijk het Privacybeleid van Dell EMC, waarin wordt beschreven hoe Dell EMC uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Dell EMC kan en zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor problemen of aansprakelijkheid die zich kunnen voordoen als u geen juiste, waarheidsgetrouwe en volledige gegevens verstrekt.

 Registratiegegevens en accountbeveiliging

Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Site stemt u ermee in om (a) nauwkeurige, actuele en volledige gegevens over u te verstrekken zoals gevraagd kan worden door registratieformulieren op de Site ('Registratiegegevens'); (b) de veiligheid van uw wachtwoord en identificatie te handhaven; (c) Registratiegegevens en alle andere informatie die u op de Community verstrekt, te handhaven en onmiddellijk bij te werken, zodat deze nauwkeurig, actueel en volledig blijven; en (d) volledig verantwoordelijk te zijn voor al het gebruik van uw account en voor alle handelingen die plaatsvinden met gebruikmaking van uw account.

Als u zich registreert voor een account voor de Dell Community, worden uw gegevens gebruikt om een ledenprofiel aan te maken waaraan u gegevens kunt toevoegen of waarvan uw gegevens kunt verwijderen. In veel gevallen wordt u automatisch geabonneerd op het onderwerp of een bericht waaraan u bijdraagt of dat u aanmaakt, wat betekent dat u e-mailberichten over het onderwerp of de post(s) zult ontvangen op basis van uw activiteit. U kunt dergelijke abonnementen, terwijl u bent aangemeld, bijwerken of deactiveren via uw ledenprofielvoorkeurenpagina, die toegankelijk is door op uw naam/icoon te klikken in de rechterbovenhoek van de meeste gemeenschapspagina's. Daarnaast kunt u als geregistreerd gebruiker via de chatfunctie en/of via de functie Privéberichten met andere leden communiceren. De inhoud in deze berichten wordt, ongeacht of uzelf of een ander lid van de community deze heeft gemaakt, beoordeeld door partners van Dell EMC om de juistheid en naleving van de Gedragscode te waarborgen en om situaties te beperken waarin gebruikers contact opnemen met andere gebruikers met ongevraagde informatie of verzoeken. Herhaaldelijke schending van de Gedragscode die uit privéberichten of chats blijkt, leidt tot verwijdering van uw gebruikersnaam en profiel, en tot het markeren van alle inhoud als spam.

Eigendomsrechten op website-inhoud

U erkent en stemt ermee in dat de Service en de nodige software die in verband met de Community wordt gebruikt, eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevatten die door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom en andere wetten wordt beschermd. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Inhoud in privéberichten periodiek kan worden gecontroleerd voor uw veiligheid en ter bescherming van informatie, alsmede ter bescherming tegen spam of ongeoorloofde communicatie.

Met uitzonderlijk van uw eigen Ledeninhoud, mag u inhoud van een internet-, intranet- of extranetsite niet uploaden of opnieuw publiceren, noch is het u toegestaan de informatie in een andere database of compilatie op te nemen. Met dergelijk onbevoegd gebruik overtreedt u mogelijk geldende wetgeving, waaronder wetten met betrekking tot het copyright en handelsmerken, alsmede wet- en regelgeving met betrekking tot berichtenverkeer. Tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie voor intellectuele eigendomsrechten, hetzij impliciet hetzij anderszins. Deze licentie kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en met of zonder opgaaf van reden worden herroepen.

 Geen geautomatiseerde vragen

Het is niet toegestaan om geautomatiseerde vragen van welke aard dan ook naar de Community of gerelateerde verzilveringswebsite(s) te sturen. Dit is met inbegrip van maar niet beperkt tot: (a) het gebruik van software waarmee verschillende vragen naar de Website worden verzonden om te bepalen welke 'rang' deze krijgen in de Zoekresultaten voor verschillende vragen; (b) 'meta-zoekopdrachten' op de Website; of (c) het gebruik van omvangrijke, geautomatiseerde of elektronische middelen (met inbegrip van maar niet beperkt tot robots, spiders, scripts of andere automatische apparaten) om toegang te krijgen tot de Website of systemen van het Bedrijf of om de Website of gegenereerde zoekresultaten te volgen of te kopiëren (d) het gebruik van de interne boards of e-mailsystemen om uw product of bedrijf of een andere website te promoten.

Bovendien worden koppelingen naar commerciële websites niet beschouwd als ongeoorloofde uitnodigingen wanneer de koppeling(en) of de inhoud van de website(s) bedoeld lijkt (lijken) te zijn als een oplossing of deel uitmaakt van een aansluitend programma zoals Dell Technologies naar eigen goeddunken kan bepalen.

 Geschiktheid: TechExperts-programma

De TechExperts® en Rockstar® beloningsprogramma's zijn ongeldig voor zover ze wettelijk verboden zijn. Hoewel alle geregistreerde Communitygebruikers punten kunnen verdienen en een hogere rang kunnen behalen, komen niet alle gebruikers in aanmerking om deze punten voor beloningen te verzilveren. TechExperts en Rockstars® moeten mogelijk een geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen, die afhankelijk van het land in rechte afdwingbaar is.

De Community is uitsluitend bedoeld voor gebruikers van dertien (13) jaar of ouder. Registratie door, gebruik van of toegang tot de Website door gebruikers die jonger zijn dan 13 jaar is niet toegestaan, ongeoorloofd en in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u de service of de Website gebruikt, verklaart en garandeert u dat u 13 jaar of ouder bent, en dat u alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst aanvaardt.

 

Gebruikersgedrag

U verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat geen enkel materiaal dat via uw account wordt ingediend of anderszins door u op of via Dell EMC wordt gepost, verzonden of gedeeld, inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy-, publiciteits- of andere persoonlijke of eigendomsrechten; of lasterlijk, smadelijk of anderszins onwettig materiaal bevat.

Daarnaast gaat u akkoord met de Gedragscode die u hier kunt vinden.

Ledeninhoud die op de Website wordt gepost

U bent als enige verantwoordelijk voor de foto's, profielen (inclusief uw naam, afbeelding en gelijkenis), berichten, notities, tekst, informatie, advertenties, aanbiedingen en andere inhoud die u uploadt, publiceert of weergeeft (hierna te noemen: 'post') op de Website, of verstuurt naar of deelt met andere gebruikers (gezamenlijk de 'Ledeninhoud'). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Dell EMC de Website mag bekijken en naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook ledeninhoud mag verwijderen of wissen (zonder voorafgaande kennisgeving), met inbegrip van ledeninhoud die naar eigen goeddunken van het bedrijf in strijd is met deze overeenkomst of die beledigend of illegaal zou kunnen zijn, of die de rechten van gebruikers of anderen zou kunnen schenden, schaden of de veiligheid van anderen in gevaar zou kunnen brengen.

Inhoud delen

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de functie Delen en alle gedeelde links en/of Ledeninhoud onderworpen is aan, en dat u zich volledig zult houden aan, de hierboven uiteengezette gedragsregels voor gebruikers en de overige voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet.

 Schendingen van het copyright en van ander intellectueel eigendom rapporteren

Dell EMC houdt zich aan alle relevante copyrightwetten. Wij onderzoeken alle claims van inbreuk op het auteursrecht en andere inbreuken op de intellectuele eigendom die wij ontvangen. Wij zullen alle inhoud verwijderen die geacht wordt te zijn geplaatst of verspreid in strijd met dergelijke wetten.

Om een dergelijke schending te rapporteren, is het belangrijk om het Bedrijf zoveel mogelijk informatie te verstrekken, waaronder het volgende:

  • Informatie over het auteursrechtelijk beschermde werk: beschrijving, informatie over de plaats waar het werk beschermd is, informatie over de huidige eigenaar van het werk, de fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die door de eigenaar van het auteursrecht gemachtigd is om namens hem op te treden;
  • Informatie over het vermeende inbreukmakende werk: beschrijving van het inbreukmakende materiaal en eventuele andere informatie die het Bedrijf kan helpen om het vermeende inbreukmakende werk te vinden;

Disclaimers

Hoewel we regels voor gebruikersgedrag en postings verstrekken, hebben we geen invloed op en zijn we niet verantwoordelijk voor hetgeen gebruikers posten, overdragen of delen op de Website, en evenmin voor aanstootgevende, ongepaste, obscene, onwettige of anderszins bezwaarlijke inhoud die u op de Website of in verband met Ledeninhoud, applicaties van derden, software of inhoud kunt tegenkomen. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor het gedrag, zowel online als offline, van gebruikers op de Website.

Dell EMC Services zijn soms tijdelijk niet beschikbaar vanwege onderhoud of andere redenen. Dell EMC neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in de werking of overbrenging, defecten in communicatielijnen, diefstal, vernietiging, onbevoegde toegang tot of wijziging van Gebruikerscommunicatie. Dell EMC is niet verantwoordelijk voor technische storingen of andere problemen van telefoonnetwerken of -services, computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of mobiele telefoonapparatuur, software, storingen van e-mail of players wegens technische problemen of drukte van het internetverkeer of overbelasting van een Website of een combinatie daarvan, inclusief schade aan de computer, mobiele telefoon of andere hardware of software van een Gebruiker, of letsel van een Gebruiker of van enige andere persoon met betrekking tot of als gevolg van het gebruik of downloaden van materiaal in verband met het internet en/of in verband met de Website. In geen enkel geval is Dell EMC verantwoordelijk voor enigerlei verlies of schade, inclusief verlies of schade aan Ledeninhoud of lichamelijk letsel of de dood, als gevolg van het gebruik van de Community, Ledeninhoud die op of via de Website wordt gepost of overgedragen aan Gebruikers, of interacties tussen gebruikers van de Website, zowel online als offline. Dell EMC keurt illegale of subversieve activiteiten die mogelijk door Leden van de Website worden genoemd, af.

Dell EMC behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving, inhoud te wijzigen die wordt gebruikt of weergegeven op de Website en in applicaties die via de Website worden aangeboden. De verwijzing naar producten, services, procedures of andere informatie met een handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, partner, leverancier of anderszins, betekent of impliceert niet dat het Bedrijf ze goedkeurt, sponsort of aanbeveelt of dat er een samenwerking bestaat.

 Chatbot-vragen

Dell EMC mag toestaan dat externe gebruikers die hiervoor geschikt worden geacht, beloningen verdienen voor het beantwoorden van posts en vragen. Een Chatbot kan contact met u opnemen om het proces te starten en vraagt u om uw servicetaggegevens. Verstrek deze informatie alleen aan een Dell agent, die eenvoudig te herkennen zijn in de Community aan een gebruikersnaam die 'Dell' bevat, of aan de Dell-Cares bot die door Dell EMC wordt ingezet om deze informatie conform strenge privacy- en beveiligingsrichtlijnen te verzamelen. Aan de hand van deze informatie kan Dell EMC uw vraag sneller beantwoorden, omdat uw vraag hierdoor in sommige gevallen naar een Dell agent of erkende en gekwalificeerde contribuant van de community gestuurd kan worden.  Hebt u hulp nodig bij het vinden van uw servicetagnummer? Bekijk dan deze video.

 Beëindiging

Dell EMC kan te allen tijde en naar eigen goeddunken uw lidmaatschap beëindigen, uw profiel en alle inhoud of informatie die u hebt gepost op de Website of via een applicatie verwijderen en/of het gebruik van of toegang tot de Website (of een gedeelte, aspect of functie van de Community) verbieden om welke reden dan ook of zonder reden, met of zonder kennisgeving, onder andere als Dell EMC het vermoeden heeft dat u jonger bent dan 13 jaar.

 Vrijwaring

U gaat ermee akkoord dat u het Bedrijf, zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, en de directeuren, bestuurders, agenten, aannemers, partners en werknemers, vrijwaart van verlies, aansprakelijkheid, claims, eisen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met de Ledeninhoud die u post of deelt op de Website (inclusief via de Deelservice), uw gebruik van de Website, uw gedrag met betrekking tot de Website of ten opzichte van andere gebruikers van de Website, of met een schending van deze Overeenkomst, wetgeving of rechten van derden.

 

Inzendingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de Website ('Inzendingen') die u verstrekt aan Dell EMC niet-vertrouwelijk zijn en het exclusieve eigendom van het Bedrijf worden. Dell EMC bezit de exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en heeft het recht tot onbeperkt gebruik en verspreiding van deze Inzendingen voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder toestemming van of compensatie aan u.

 Definities en constructies

Tenzij anders vermeld, wordt onder de termen 'waaronder', 'inclusief', 'omvat', 'bijvoorbeeld' en andere vergelijkbare termen mede begrepen de term 'niet beperkt tot' onmiddellijk daarna. De termen die in deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt met een hoofdletter hebben de betekenis die daaraan is toegekend in deze Gebruiksvoorwaarden.

 

No Responses!
Geen evenementen gevonden!

Top