Start a Conversation

Onopgelost

Community Manager

 • 

238 Berichten

272

June 3rd, 2022 13:00

Gedragscode

Als u hulp nodig hebt, raden we aan om het anderen zo makkelijk mogelijk te maken om u te helpen. Hieronder volgen een aantal nuttige richtlijnen. Vergeet niet dat onze community mogelijk wordt gemaakt door vrijwillige contribuanten en supergebruikers.

Als uw product nog onder de garantie valt, ontvangt u zo snel mogelijk antwoord van een Dell agent. Verstrek het nummer als u om een servicetag wordt gevraagd, zodat uw post direct naar een Dell agent kan worden gestuurd. Hulp nodig bij het vinden van uw servicetag? Bekijk dan deze video.

Als u anderen wilt helpen, doe dat dan in een goede sfeer en met positieve bedoelingen. Zelfs als u de intentie hebt om alle badges te verzamelen, is het belangrijk dat u bij uw deelname aan onze community in gedachten houdt dat we elkaar voornamelijk willen helpen.

Wees inclusief en respectvol. en vermijd sarcasme zoveel mogelijk. Kies voor genderneutraal taalgebruik als u niet zeker weet met wie u communiceert en stel ons altijd op de hoogte door inhoud te rapporteren/markeren als iemand misbruik maakt van de community. Haal iemand niet naar beneden of reageer niet negatief als iemand hulp probeert te zoeken. Als het lastig is om in een situatie vriendelijk te zijn, raden we aan om de interactie te stoppen en het los te laten.

Geen scheldwoorden of persoonlijke aanvallen. Richt u op de inhoud, niet op de persoon. We tolereren geen taalgebruik dat anderen kan beledigen of buitensluiten op basis van afkomst, gender, seksuele geaardheid en geloof (en dat zijn slechts een aantal voorbeelden). Gebruik de aangegeven voornaamwoorden (indien bekend). Kies bij twijfel geen taalgebruik dat beledigend of buitensluitend kan zijn.

Geen intimidatie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: pestgedrag, intimidatie, grof taalgebruik, directe of indirecte bedreigingen, seksueel suggestieve opmerkingen, patronen of ongepast sociaal contact, en continue onderbrekingen van discussies. Dell behoudt zich het recht voor om uw profiel en inhoud te verwijderen, zonder u hiervan in kennis te stellen en met onmiddellijke ingang, indien u het bovenstaande gedrag vertoont.

U mag niet uw eigen registratie/lidmaatschap gebruiken (of iemand anders toestemming geven om uw registratie/lidmaatschap te gebruiken) om het volgende te posten of te sturen:

 1. Alle inhoud die destructief, kwetsend, godslasterlijk, grof, obsceen, haatdragend, frauduleus of bedreigend is, bewust verdeeldheid zaait of waarmee privézaken of persoonlijke zaken van een persoon bekend wordt gemaakt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: taal, informatie of afbeeldingen. Het gebruik van scheldwoorden, waaronder vervangende tekens of afkortingen, is ten strengste verboden. Alle inhoud die bedreigend, lasterlijk of kwetsend is, ofwel tussen forumleden ofwel gericht aan een Dell Technologies moderator, ofwel aan een werknemer of manager van Dell Technologies.
 1. Het is verboden om de thread van andere gebruikers te spammen. Hierdoor wordt de situatie alleen maar erger. Onder spammen verstaan we het posten van dezelfde of vergelijkbare berichten op threads met meerdere gebruikers.
 2. 'Tirades', 'slams', legalistische of juridische bedreigingen jegens Dell Technologies of een ander bedrijf of andere concurrent zijn ten strengste verboden
 3. Politieke of religieuze uitspraken of opmerkingen, evenals bevooroordeelde, haatdragende, of racistische opmerkingen worden beschouwd als een schending van gedragsregel 1 en leiden ertoe dat uw account met onmiddellijke ingang wordt verwijderd, plus alle gerelateerde inhoud die wordt beschouwd als een schending van de gedragscode.
 4. Uw gebruik van de Website, waaronder de inhoud die u verzendt, voldoet aan alle toepasselijke wetgeving (inclusief, maar niet beperkt tot wetgeving inzake concurrentie, handel, misleidende reclame en exportcontrole) en deze Gebruiksvoorwaarden.
 5. Alle inhoud die u niet mag overdragen op grond van de wet (zoals met betrekking tot copyright, handelsgeheimen of effecten) of op grond van een contractuele relatie of vertrouwensrelatie (bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst).
 6. Taalgebruik waarmee illegale activiteiten worden gestimuleerd of illegale activiteiten ter sprake worden gebracht met het doel deze uit te voeren. Hieronder vallen alle berichten die aanzetten tot het gebruik van een verboden middel of dat promoten.
 7. Advertenties, promotiemateriaal of andere vormen van ongeoorloofde aanbiedingen, zoals kettingbrieven, piramidesystemen, collectieve schadeclaims of geldinzamelingsacties. Hieronder vallen ook advertentielinks in handtekeningen.
 8. U doet zich niet voor als iemand anders en verzendt geen inhoud namens iemand anders of namens een andere entiteit.
 9. U verzendt geen inhoud in ruil voor betaling of vergoeding van derden.
 10. U verzamelt geen gegevens over andere websitegebruikers zonder hun toestemming.
 11. U verzendt geen inhoud waarmee:
  - inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten of op andere rechten van een persoon of entiteit;
  - de werking van de website opzettelijk wordt verstoord;
  - de privacy of publiciteitsrechten van een persoon worden geschonden of een geheimhoudingsplicht jegens een persoon wordt geschonden of waarmee zonder toestemmingniet-openbare informatie over Dell Technologies of over een ander bedrijf of persoon openbaar wordt gemaakt (waaronder de namen en contactgegevens van Dell Technologies werknemers en websitegebruikers).
 12. Bestanden of links die virussen bevatten, corrupte bestanden, bedreigingen voor de cyberveiligheid of andere besmettelijke of vernietigende functies die schade kunnen toebrengen aan de computers van andere gebruikers zijn ten strengste verboden. Verzending van dergelijke inhoud leidt tot onmiddellijke blokkering van de gebruiker en kan, afhankelijk van het rechtspraakgebied, rechtsvorderingen tot gevolg hebben conform de wetgeving inzake internetprivacy van het betreffende land.
 13. We accepteren GEEN inhoud met onjuiste of misleidende taal of ongefundeerde of vergelijkende beweringen over onze of andere producten, of met reclame van derden, spam en kettingbrieven. Legalistische ongeoorloofde aanbiedingen worden niet getolereerd en worden met onmiddellijke ingang verwijderd.
  Daarnaast worden links die naar commerciële websites leiden niet als ongeoorloofde aanbiedingen beschouwd mits het erop lijkt dat de link of website-inhoud zijn bedoeld als een middel voor een oplossing of als onderdeel van een programma van een 'gelieerde onderneming', naar het uitsluitend oordeel van Dell Technologies.
 14. Het volgende is ook niet toegestaan:
   • dubbele posts, spamberichten of posts die extreem vaak herhaald worden op een of meerdere boards;
   • berichten die zijn bedoeld om filters voor scheldwoorden of andere filters te omzeilen;
   • persoonlijke telefoonnummers of adressen (om de privacy te beschermen);
   • Servicetagnummers mogen niet openbaar worden gepost; deze worden uitsluitend door Dell Technologies werknemers in privéberichten gevraagd
   • persoonlijke e-mailadressen, privégegevens zoals burgerservicenummers, of andere contactgegevens die niet van u zijn, inclusief, maar niet beperkt tot e-mailadressen van werknemers van Dell Technologies en Dell-EMC;
   • hyperlinks naar websites die in strijd zijn met de forumrichtlijnen;
 1. berichten waarin iemand zich voordoet als iemand anders of de connectie met een entiteit verkeerd wordt weergegeven, inclusief, maar niet beperkt tot, Dell Technologies.

  Daarnaast is het conform onze richtlijnen niet toegestaan om:
 2. opzettelijk andere toepasselijke wet- of regelgeving te schenden bij de toegang tot en het gebruik van onze website;
 3. de activiteiten in het forum of het berichtenvenster van een medegebruiker op welke manier dan ook te belemmeren, inclusief, maar niet beperkt tot het spammen van e-mails, posts of nieuws, andere spamtechnieken, bewuste pogingen om een systeem te overbelasten en aanvallen te 'broadcasten', of pogingen om de blokkering van berichten te omzeilen.
 4. Het is niet toegestaan dat gebruikers verkopen, kopen of handelen. Deze activiteiten zijn geheel verboden.
 5. Blokkeringen of opschortingen omzeilen of anderszins instructies van Dell Technologies en Dell-EMC moderators of beheerders negeren. Dell Technologies en Dell-EMC moderators en/of contactpersonen mogen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving: uw post bewerken, geposte berichten of threads verwijderen, woorden uit geposte berichten verwijderen die in strijd zijn met deze richtlijnen of uw account blokkeren vanwege een schending van de bovenstaande redelijke bepalingen. Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor alle uitspraken en acties die tijdens het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord plaatsvinden.

We hebben deze Gedragscode opgesteld om het respect dat we van elkaar verwachten kracht bij te zetten. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat iedereen in de Dell Community de meest positieve ervaring heeft. Neem bij vragen of opmerkingen rechtstreeks contact met ons op. 

 

No Responses!
Geen evenementen gevonden!

Top