|

Obchodní a veřejní sektor

Pokud se v písemné komunikaci mezi vámi a společností Dell ne dohodlo jinak, Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely upravují prodej produktů společnosti, softwaru a služeb všem obchodním partnerům pro vlastní použití ( nikoli na další prodej). Mezi naše obchodní partnery řadíme malé a střední podniky, veřejný sektor a velké podniky .

Na váš nákup semohou vztahovat i další podmínky jako smlouva o poskytnutí služeb a softwarová licenční smlouva . Posuďte vaši fakturu, potvrzení objednávky nebo oddělenou smlouvu podepsanou se společností Dell abyste si ověřili jaké produkty, software nebo služby od společnosti Dell nebo jeho prodejce nakupujete a potom si zvolte z možností uvedených níže a podívejte se podmínky, které se vztahují na vaš nákup. V případě, že nemáte fakturu, můžete si vyžádat její kopii na tomto místě. V případě problémů kontaktujte Dell Technical Support nebo zástupce prodeje.