|

תאימות לתנאים משפטיים ולתקינה

מידע על תנאים משפטיים

לקבלת מידע נוסף על התנאים המשפטיים החלים על הרכישה שביצעת, עיין בתוכן של הדפים הבאים. 
 

תנאי מכירה

 

המדיניות של Dell

תאימות לתקינה

תנאי מכירה המדיניות של Dell תאימות לתקינה
התנאים החלים על כל המכירות של המוצרים, התוכנות והשירותים של Dell לצרכנים, לקוחות מסחריים ומשווקים. עיין בתנאי המדיניות החלים גם על הקשר שלך עם Dell. כל מוצרי Dell מתוכננים כך שיעמדו בתקנים המתאימים בכל מדינה שבה הם מיועדים למכירה ועמידתם בתקנים נבדקת בהתאם. (באנגלית)
מידע נוסף  מידע נוסף  מידע נוסף

חוזי שירות למשתמשים פרטיים

חוזי שירות מסחריים

חוזי שירות למשתמשים פרטייםחוזי שירות מסחריים.
תנאי השירות של שירותים ש-Dell מציעה, הנרכשים מ-Dell, מקמעונאי או ממשווק.תנאי השירות של שירותים ש-Dell מציעה, הנרכשים מ-Dell או ממשווק של Dell.
מידע נוסף מידע נוסף