• FY22 ESG-RAPPORT

  Het doel van Dell Technologies is het ontwikkelen van technologieën die de menselijke vooruitgang stimuleren.

  • Bij Dell Technologies zien we een toekomst die menselijke vooruitgang stimuleert, en een toekomst die een zakelijke en maatschappelijke impact biedt voor iedereen. Wij stimuleren innovatie, samenwerkingen en technologie om mensen meer kansen te bieden, de impact op het milieu te verbeteren en vertrouwen op te bouwen.

   Dankzij onze klanten en partners was dit afgelopen jaar een van de beste ooit in de geschiedenis van Dell. En onze nadruk op ESG (Environmental, Social and Governance)-maatregelen zorgt ervoor dat we niet alleen onze zakelijke doelstellingen hebben bereikt, maar ook positieve resultaten hebben behaald voor al onze belanghebbenden.

  • Onze nadruk op ESG (Environmental, Social Governance)-maatregelen zorgt ervoor dat we niet alleen onze zakelijke doelstellingen hebben bereikt, maar ook positieve resultaten hebben behaald voor al onze belanghebbenden.

   MICHAEL DELL, CHAIRMAN EN CEO VAN DELL TECHNOLOGIES
  • Hoe we meten

   Om echte vooruitgang te bereiken, moeten we doordachte doelen stellen en rigoureus meten.

  • Belangrijkste kenmerken

   We richten ons op het stimuleren van een positieve impact voor de aarde en alle mensen door de kracht van menselijke inspiratie en technologische innovatie samen te brengen.

  • Investeren in circulaire innovatie

   Minder hulpmiddelen gebruiken en groeiende problemen die verband houden met e-waste aanpakken zijn een belangrijke factor voor onze belanghebbenden en zijn essentieel voor de toekomst van ons bedrijf.

  • Nieuwe manieren van werken stimuleren

   Dell is al meer dan tien jaar toonaangevend op het gebied van flexibel werken. We geven prioriteit aan resultaten en samenwerking, waarbij teamleden betere resultaten kunnen behalen en meer mogelijkheden kunnen benutten.

  • Digitale inclusie stimuleren

   Solar Community Hubs zijn een motor achter digitale integratie. Tot nu toe hebben ze meer dan 34.000 studenten geholpen om kennis te maken met wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) en met de economische mogelijkheden die technologie kan bieden.

  • Gebruik maken van innovatieve tools

   Regelgevende instanties verwachten steeds vaker dat ethische en nalevingsteams gebruikmaken van data-analytics. Een manier waarop we hiermee omgaan is met Dell Image Analysis (DIA), een tool voor fraudepreventie die afbeeldingen analyseert om vervalsing op metadataniveau te detecteren.

  • Onze vooruitgang

  Duurzaamheid
  stimuleren
  396,5 miljoen
  kilo duurzame materialen in onze producten en verpakkingen
  82%
  meer elektriciteit die wordt gegenereerd door zonnepanelen in vergelijking met FY20
  Inclusie
  cultiveren
  33,9%
  van de teamleden en 28,2% van de people leaders wereldwijd identificeren zich als vrouw
  15,4%
  van de teamleden en 12,2% van de people leaders identificeren zich als Black/African American of Hispanic/Latino in de VS
  Levens
  transformeren
  159 miljoen
  mensen hebben geprofiteerd van onze strategische programma's voor vrijwilligerswerk
  Meer dan 18.000
  non-profitorganisaties worden ondersteund via geven en vrijwilligerswerk
  Ethiek
  en privacy
  10x
  erkend als een van 's werelds meest ethische bedrijven door het Ethisphere® Institute
  1
  centrale locatie voor klanten die meer informatie willen hoe wij omgaan met privacy