Een naslaggids voor de diagnostische indicatoren van het Precision Mobile systeem

Een naslaggids voor de diagnostische indicatoren van het Precision Mobile systeem


 


Dell Precision Mobile systemen hebben een lange geschiedenis van ingebouwde diagnostische indicatoren. Dit kunnen hoorbare pieptonen, aan/uit-knoppen met verschillende statussen en kleuren, LED-lampjes voor statussen en Lock- en status-lampjes zijn waarvan de status en kleur verandert of combinaties hiervan. Deze indicatoren geven aan op welk punt tijdens de Power On Self Test (POST (zelftest bij inschakelen) een systeem problemen ondervindt.

Het volgende artikel fungeert als een naslaggids voor de codes die beschikbaar zijn op elk model en de betekenis van deze codes. De codes kunnen per model en jaar veranderen. Deze indicatoren zijn slechts een startpunt voor probleemoplossing aan de hand waarvan u de oorzaak van het huidige probleem kunt achterhalen. U kunt dit document gebruiken als een startpunt om de juiste handleiding voor probleemoplossing te vinden. U kunt ook contact opnemen met Technische Support voor meer hulp. Zij zullen ook naar deze indicatoren kijken.


Inhoudsopgave:

 1. Diagnostische LED-lampjes voor de Precision serie (vóór 2007)
 2. Diagnostische LED-lampjes voor de Precision serie (2008 - 2010)
 3. Diagnostische LED-lampjes voor de Precision serie (2011 - 2015)
 4. Diagnostische LED-lampjes voor de Precision serie (2016 tot heden)
 5. Gidsen met diagnostische indicatoren

 

Opmerking: Voor alle onderstaande tabellen geldt dat de diagnostische LED-lampjes slechts de voortgang van het POST-proces aangeven. De LED geeft niet aan welk probleem ervoor zorgt dat de POST-routine wordt gestopt.


Terug naar boven


 

Diagnostische LED-lampjes voor de Precision serie (vóór 2007)

 

Dell Precision systemen hebben een lange geschiedenis van ingebouwde diagnostische indicatoren. Dit kunnen hoorbare pieptonen en specifieke diagnostische LED-lampjes zijn. Deze indicatoren geven aan op welk punt tijdens de Power On Self Test (POST) een systeem problemen ondervindt.

M20/M65/M70/M4300/M6300

(Afb. 1.1 Precision M4300

Deze modellen hadden een blok LED-lampjes voor de status van het toetsenbord op de voorzijde van het chassis die continu groen branden, groen knipperden of niet branden. Hieronder ziet u een tabel met de betekenis van de lampjes.

LED's op het toetsenbord

(Afb. 1.2 Caps Lock-LED's)

Pictogram Beschrijving
Caps Lock-lampje: Gaat branden wanneer de functie Caps Lock is ingeschakeld
Scroll Lock-lampje: Gaat branden wanneer de functie Scroll Lock is ingeschakeld
Num Lock-lampje: Gaat branden wanneer de functie Number Lock is ingeschakeld
Knippercode LED-patroon Beschrijving Volgende stap
CPU-code Knipperen-Aan-Aan De microcontroller geeft de controle van het systeem aan de processor. Deze code blijft zichtbaar als er geen processor is gedetecteerd.
 • Plaats de processor terug
 • neemt u contact op met Support
Geheugencode Aan-Knipperen-Aan Er heeft zich een fout voorgedaan met het geheugen.
 • Plaats de geheugenmodule(s) terug
 • neemt u contact op met Support
Systeemkaart Knipperen-Knipperen-Knipperen Een van de moederbordonderdelen is defect.
 • neemt u contact op met Support
Video-LED Knipperen-Knipperen-Aan Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege de videokaart.
 • neemt u contact op met Support
Toetsenbord-LED Knipperen-Knipperen-Uit Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege het toetsenbord.
 • Sluit de kabel van het toetsenbord weer aan
 • neemt u contact op met Support
USB-LED Knipperen-Uit-Knipperen Er is tijdens het initialiseren een probleem opgetreden met de USB-controller.
 • Verwijder alle aanwezige USB-apparaten.
 • neemt u contact op met Support
Geen geheugen Aan-Knipperen-Knipperen Er zijn geen SODIMM's geïnstalleerd.
 • Installeer de geheugenmodule(s)
 • Plaats de geheugenmodule(s) terug
 • neemt u contact op met Support
LCD-LED Knipperen-Aan-Knipperen Er is tijdens het initialiseren een probleem opgetreden met het LCD-scherm.
 • Sluit de kabel van het lcd-scherm weer aan
 • neemt u contact op met Support
Modem-LED Uit-Knipperen-Knipperen Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege de modem.
 • Plaats de modem terug
 • neemt u contact op met Support

Status-LED's
(Afb. 1.3 Scharnier omhoog status-LED's)

Als de computer is aangesloten op een stopcontact, werkt het batterijlampje als volgt:

 • Continu groen: De batterij wordt opgeladen.
 • Knipperend groen: De batterij is bijna volledig opgeladen.

Als de computer op batterijstroom werkt, geldt voor het batterijlampje het volgende:

 • Uit: De batterij is voldoende opgeladen (of de computer is uitgeschakeld).
 • Knipperend oranje: De batterij begint leeg te raken.
 • Continu oranje: De batterij is vrijwel geheel leeg.


Terug naar boven


 

Diagnostische LED-lampjes voor de Precision serie (2008 - 2010)

 

Deze serie had een combinatie van status-LED's voor het toetsenbord met de systeemstatus-LED's op het chassis.

M6400/M6500 chassis

(Afb. 2.1 Precision M6400)

Deze modellen hadden een blok LED-lampjes voor de status van het toetsenbord op de voorzijde van het chassis die continu groen branden, groen knipperden of niet branden. Hieronder ziet u een tabel met de betekenis van de lampjes.

LED's op het toetsenbord

(Afb. 2.2 Caps Lock-LED's)

Pictogram Beschrijving
Caps Lock-lampje: Gaat branden wanneer de functie Caps Lock is ingeschakeld
Scroll Lock-lampje: Gaat branden wanneer de functie Scroll Lock is ingeschakeld
Num Lock-lampje: Gaat branden wanneer de functie Number Lock is ingeschakeld
LED-patroon
(1 2 3)
LED
Patroon
Beschrijving Volgende stap
AAN-KNIPPEREN-KNIPPEREN Er zijn geen SODIMM's geïnstalleerd
 • Installeer ondersteunde geheugenmodules
 • Als er al geheugen aanwezig is, plaatst u de module(s) een voor een opnieuw in de slots.
 • Probeer geheugen uit een andere computer waarvan bekend is dat het werkt of vervang het geheugen
 • neemt u contact op met Support
KNIPPEREN-AAN-AAN Fout met het moederbord
 • Plaats de processor terug
 • neemt u contact op met Support
KNIPPEREN-AAN-KNIPPEREN Fout met lcd-paneel
 • Sluit de kabel van het lcd-scherm weer aan
 • neemt u contact op met Support
UIT-KNIPPEREN-UIT Fout met geheugencompatibiliteit
 • Installeer compatibele geheugenmodules
 • Als er twee modules zijn geïnstalleerd, verwijder er dan een en test de werking van de geplaatste module. Plaats de andere module in dezelfde slot en test die module. Herhaal vervolgens de test in de ongebruikte slot met beide modules
 • neemt u contact op met Support
AAN-KNIPPEREN-AAN Geheugen gedetecteerd maar er zijn fouten opgetreden
 • Plaats het geheugen weer terug
 • Als er twee modules zijn geïnstalleerd, verwijder er dan een en test de werking van de geplaatste module. Plaats de andere module in dezelfde slot en test die module. Herhaal vervolgens de test in de ongebruikte slot met beide modules
 • neemt u contact op met Support
UIT-KNIPPEREN-KNIPPEREN Fout met modem
 • Plaats de modem terug
 • neemt u contact op met Support
KNIPPEREN-KNIPPEREN-KNIPPEREN Fout met het moederbord
 • neemt u contact op met Support
KNIPPEREN-KNIPPEREN-UIT Fout met optioneel ROM
 • Plaats het apparaat weer terug
 • neemt u contact op met Support
UIT-AAN-UIT Fout met opslagapparaat
 • Plaats de harde schijf en het optische station opnieuw
 • Test de computer met alleen de harde schijf en alleen het optische station
 • neemt u contact op met Support
KNIPPEREN-KNIPPEREN-AAN Fout met videokaart
 • neemt u contact op met Support

Als de computer is aangesloten op een stopcontact, werkt het batterijlampje als volgt:

 • Afwisselend knipperend oranje en blauw: een niet-geverifieerde of niet-ondersteunde, niet van Dell afkomstige netadapter is op de laptop aangesloten..
 • Afwisselend knipperend oranje en constant blauw: tijdelijk batterijdefect met netadapter aangesloten.
 • Constant knipperend oranje: fataal batterijdefect met aangesloten netadapter.
 • Lampje uit: accu in modus Volledig opladen met aangesloten netadapter.
 • Blauw: accu in modus Opladen met aangesloten netadapter.

Om de batterijstatus te controleren, drukt u kort op de statusknop op de batterijoplaadmeter om de lampjes voor het laadniveau in te schakelen. Elk lampje vertegenwoordigt ongeveer 20 procent van de totale batterijlading. Als bijvoorbeeld vier lampjes branden, is de batterij nog voor 80 procent geladen. Als er geen lampjes branden, is de batterij leeg.

Om de batterijstatus te controleren door middel van de oplaadmeter, drukt u op de statusknop van de batterijmeter en houdt u deze tenminste 3 seconden vast. Als er geen lampjes gaan branden, verkeert de batterij in goede staat en heeft deze nog meer dan 80 procent van de oorspronkelijke oplaadcapaciteit. Elk lampje vertegenwoordigd toenemende degradatie. Als er vijf lampjes worden weergegeven, is er minder dan 60 procent van de oorspronkelijke oplaadcapaciteit over en kunt u de batterij het beste vervangen.


Terug naar boven


 

Diagnostische LED-lampjes voor de Precision serie (2011 - 2015)

 

Bij deze serie zijn de diagnostische LED's gewijzigd en worden alleen de systeemstatus-LED-lampjes gebruikt. De diagnostische LED-lampjes zijn nu het HDD-activiteitslampje, het batterijlampje en het Wi-Fi-lampje.

M4600/M4700/M4800/M6600/M6700/M6800/M2800 chassis

(Afb. 3.1 Precision M4300)

Systeemstatus-LED's

(Afb. 3.2 Status-LED's)

Pictogram Beschrijving
HDD-activiteitslampje: Wordt wit wanneer de laptop data leest of schrijft.
Batterijlampje: Gaat continu branden of knippert om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.
WiFi-lampje: Gaat branden wanneer draadloos netwerk is ingeschakeld.

Als de laptop is aangesloten op een stopcontact, geldt voor het aan/uit-lampje/batterijlampje het volgende:

LED-gedrag Beschrijving
Continu wit Batterij wordt opladen met voedingsadapter
Knipperend wit (langzame toename/afname van verlichting) Systeem in stand-by, batterij wordt opgeladen met voedingsadapter
Uit Systeem uitgeschakeld, batterij wordt opgeladen met voedingsadapter (voeding >90%)
Diagnostisch LED-lampje Beschrijving Volgende stap
HDD/Storage LED
Batterij-LED
Draadloze LED
Knipperend Continu Continu De microcontroller geeft de controle van het systeem aan de processor. Deze code blijft zichtbaar als er geen processor is gedetecteerd
 • Plaats de processor terug
 • Neem contact op met Support
Continu Knipperend Continu Er heeft zich een fout voorgedaan met het geheugen
 • Plaats de geheugenmodule(s) terug
 • Probeer geheugen in verschillende slots
 • Neem contact op met Support
Knipperend Knipperend Knipperend Een van de systeemkaartonderdelen is defect
 • Neem contact op met Support
Knipperend Knipperend Continu Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege de videokaart
 • Neem contact op met Support
Knipperend Knipperend Uit Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege het toetsenbord
 • De kabel van het toetsenbord opnieuw aansluiten
 • Neem contact op met Support
Knipperend Uit Knipperend Er is tijdens het initialiseren een probleem opgetreden met de USB-controller
 • Verwijder alle aanwezige USB-apparaten.
 • Neem contact op met Support
Continu Knipperend Knipperend Er zijn geen SODIMM-geheugenmodules geïnstalleerd
 • Plaats de geheugenmodule(s) terug
 • Probeer geheugen in verschillende slots
 • Neem contact op met Support
Knipperend Continu Knipperend Er is tijdens het initialiseren een probleem opgetreden met het lcd-scherm
 • Sluit de kabel van het lcd-scherm weer aan
 • Neem contact op met Support
Uit Knipperend Knipperend Het systeem kan de POST niet voltooien vanwege de modem
 • Plaats de modem terug
 • Neem contact op met Support
LED-gedrag Beschrijving
Afwisselend oranje en blauw knipperend Uw laptop is aangesloten op een niet-geverifieerde of niet-ondersteunde voedingsadapter die niet van Dell afkomstig is
Afwisselend oranje knipperend en ononderbroken blauw Tijdelijke batterijstoring bij aangesloten voedingsadapter
Constant knipperend oranje licht Defecte batterij bij aangesloten voedingsadapter
Licht uit Batterij is volledig opgeladen bij aangesloten voedingsadapter
Blauw licht aan Batterij wordt opgeladen bij aangesloten voedingsadapter


Terug naar boven


 

Diagnostische LED-lampjes voor de Precision serie (2016 tot heden)

 

Bij deze serie laptops zijn de diagnostische LED's gewijzigd. Er worden nu twee verschillende methoden gebruikt, afhankelijk van het model systeem dat u hebt:

 • Bij de ene methode wordt alleen de LED van de aan/uit-knop als indicator gebruikt. De diagnostische LED is nu de status van de voedings-LED en hoe vaak deze knippert.
 • Bij de andere methode wordt alleen de batterij-LED als indicator gebruikt. De diagnostische LED is nu de status en kleur van de batterij-LED als deze knippert.

Diagnostische data van de LED van de aan/uit-knop

(Afb. 4.1 Precision M5510)

Status van aan/uit-lampje Beschrijving
Uit
 • Slaapstand of Suspend to Disk (S4)
 • De stroom is uitgeschakeld (S5)
Lampje brandt geel Opstartfout: Dit is een foutconditie van het systeem, inclusief de voeding. Alleen de +5VSB-rail op de voeding werkt correct.
Geel knipperend Opstartfout: De computer krijgt stroom en de stroom die door de voeding wordt geleverd, is normaal. Mogelijk is er een apparaat dat niet goed werkt of dat onjuist is geïnstalleerd. Raadpleeg de onderstaande tabel voor diagnosesuggesties en mogelijke fouten bij gele knipperpatronen.
Lampje brandt wit Systeem bevindt zich in S0-status, de normale energiestatus van een functionerende computer. Het BIOS zet het LED-lampje in deze status om aan te geven dat het ophalen van opdrachtcodes is begonnen.
Knipperend wit Het systeem heeft een lage energiestatus, S1 of S3. Dit duidt niet op een storing.
 
Waarschuwing: Het aan/uit-lampje dient alleen als indicator van de voortgang door het POST-proces. De LED geeft niet aan welk probleem ervoor zorgt dat de POST-routine wordt gestopt.
Opmerking: LED-lampje met oranje knipperend patroon. Het LED-lampje van de aan/uit-knop knippert volgens de overeenkomende LED-codes voor de bijbehorende foutconditie. Het patroon dat wordt herhaald, heeft een lange pauze in het midden.

Voorbeeld: Geen geheugen gedetecteerd, het LED-lampje op de aan/uit-knop knippert twee keer gevolgd door een pauze, daarna knippert de LED weer twee keer gevolgd door een pauze enz. Dit patroon wordt herhaald totdat het systeem wordt uitgeschakeld.
 
LED-gedrag Probleembeschrijving Volgende stappen
1 Systeemkaart: BIOS ROM-fout
 • Flash BIOS tot de laatste revisie
 • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de Technische Support voor verdere probleemoplossing
2 Geen geheugen/RAM gedetecteerd
 • Geïnstalleerd geheugen bevestigen
 • Verdere probleemoplossing bij geheugen
3 Systeemkaart, chipset-fout, klokstoring, gate A20-storing, super I/O-fout, toetsenbordcontroller defect
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
4 Geheugen / RAM-fout
 • Plaats het geheugen terug
 • Los de problemen met het geheugen verder op
5 CMOS-batterijfout
 • Los de problemen met de CMOS-batterij op
 • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de Technische Support voor verdere probleemoplossing
6 Fout met videokaart of chipset
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
7 CPU-fout
 • Voer het Intel CPU diagnosehulpprogramma uit
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing

Diagnostische data van de batterij-LED

(Afb. 4.2 Precision M7710)

Status van aan/uit-lampje Beschrijving
Uit
 • Slaapstand of Suspend to Disk (S4)
 • De stroom is uitgeschakeld (S5)
Lampje brandt wit Systeem bevindt zich in S0-status, de normale energiestatus van een functionerende computer. Het BIOS zet het LED-lampje in deze status om aan te geven dat het ophalen van opdrachtcodes is begonnen.
Knipperend wit Het systeem heeft een lage energiestatus, S1 of S3. Dit duidt niet op een storing.
 
Waarschuwing: Het aan/uit-lampje dient alleen als indicator van de voortgang door het POST-proces. De LED geeft niet aan welk probleem ervoor zorgt dat de POST-routine wordt gestopt.
Opmerking: De knipperende patronen bestaan uit 2 reeksen getallen. Deze worden aangeduid door de eerste groep (oranje knippert), de tweede groep (wit knippert).
 • Eerste groep: De batterij-LED knippert maximaal 9 keer oranje. Hierna volgt een pauze van 1,5 seconde voordat de tweede groep wordt geactiveerd.
 • Tweede groep: De batterij-LED knippert maximaal 9 keer wit. Hierna volgt een pauze van 3 seconden voordat de eerste groep weer wordt geactiveerd.

Voorbeeld: Geen geheugen gedetecteerd (2, 3). Het LED-lampje voor de batterij knippert twee keer. Hierna volgt een pauze en vervolgens knippert het lampje drie keer wit, dan een pauze enzovoort. Dit patroon wordt herhaald totdat het systeem is uitgeschakeld.
 
LED-gedrag Probleembeschrijving Volgende stappen
Oranje Wit
2 1 CPU-fout
 • Voer het Intel CPU diagnosehulpprogramma uit
 • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de Technische Support voor verdere hulp
2 2 Systeemkaart: BIOS ROM-fout
 • Flash BIOS tot de laatste revisie
 • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de Technische Support voor verdere probleemoplossing
2 3 Geen geheugen/RAM gedetecteerd
 • Geïnstalleerd geheugen bevestigen
 • Verdere probleemoplossing bij geheugen
2 4 Geheugen / RAM-fout
 • Plaats het geheugen terug
 • Los de problemen met het geheugen verder op
2 5 Ongeldig geheugen geïnstalleerd
 • Plaats het geheugen terug
 • Los de problemen met het geheugen verder op
2 6 Systeemkaart, chipsetfout
 • Flash BIOS tot de laatste revisie
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
2 7 Systeemkaart, lcd
 • Flash BIOS tot de laatste revisie
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 1 CMOS-batterijfout
 • Los de problemen met de CMOS-batterij op
 • Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 2 Fout met PCI of videokaart/chip
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 3 BIOS-herstel 1
 • Herstelimage niet gevonden
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
3 4 BIOS-herstel 2
 • Herstelimage gevonden maar ongeldig
 • Neem contact op met Technische Support voor verdere probleemoplossing
       

Dit geeft de codes aan voor de LED's voor het beheer van batterijstroom

LED-gedrag Staat batterij
Knipperend oranje en wit lampje (wordt herhaald) Uw laptop is aangesloten op een niet-geverifieerde of niet-ondersteunde voedingsadapter die niet van Dell afkomstig is.
Knipperend oranje en constant wit lampje (wordt herhaald) Tijdelijke batterijstoring bij aangesloten voedingsadapter
Continu knipperend oranje Defecte batterij bij aangesloten voedingsadapter
Lampje brandt wit Batterij wordt opgeladen met voedingsadapter
Licht uit Batterij is volledig opgeladen bij aangesloten voedingsadapter
Licht uit Batterij is volledig opgeladen zonder aangesloten voedingsadapter
Lampje brandt geel Batterij is vrijwel leeg (ongeveer 30 minuten of minder gebruiksduur van de batterij resterend), zonder aangesloten voedingsadapter


Terug naar boven


 

Gidsen met diagnostische indicatoren

 


Terug naar boven


Opmerking:
Als u een herkenbare code ziet, volgt u de instructies en als u contact moet opnemen met uw lokale ondersteuning, zorg dan dat u de informatie over de code bij de hand hebt. De technicus heeft deze informatie nodig om u verder helpen.

Als u een onherkenbare code ziet die niet hierboven staat vermeld, neem dan direct contact op met uw lokale ondersteuning.
Als u meer hulp nodig hebt, neemt u contact op met de Technische Support.
  Contact opnemen met Dell  


Terug naar boven

Artikel-id: SLN295101

Laatste wijzigingsdatum: 15-05-2018 10:45


Beoordeel dit artikel

Nauwkeurig
Nuttig
Eenvoudig te begrijpen
Was dit artikel nuttig?
Ja Nee
Stuur ons feedback
Opmerkingen mogen geen speciale tekens bevatten: <>() \
Excuses, ons feedbacksysteem is momenteel offline. Probeert u het later nog eens.

Hartelijk dank voor uw feedback.