Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβάσεις

Προσδιορίστε το προϊόν σας για να δείτε την κατάσταση και τις επιλογές κάλυψης των Υπηρεσιών υποστήριξης.

Προσδιορίστε το προϊόν σας

Enter a Dell Service Tag or a Dell EMC Product ID.

Θέλετε να αναζητήσετε το προϊόν σας; Εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό προϊόντος. Δείξτε μου πώς

Με ποιο προϊόν μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εντοπισμός του συστήματός σας...…