Tukipalvelut ja -sopimukset

Voit nähdä tukipalveluiden tilan ja kattavuusvaihtoehdot, kun tuote on tunnistettu.

Tunnista tuotteesi

Anna Dell-palvelutunnus tai Dell EMC:n tuotetunnus.

Haluatko etsiä tuotteesi? Anna tuotetunnistin. Ohjeet

Minkä tuotteen käytössä tarvitset apua?

Tunnistetaan järjestelmää……