Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Profitieren Sie von exklusiven Prämien und Rabatten für Mitglieder
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Nástroji Bitlocker se v systémech Windows 10, UEFI a firmwaru TPM 1.2 nedaří zapnout nebo vyžádat klíč pro obnovení

Zusammenfassung: Řešení problému s nástrojem BitLocker, při kterém se nástroj v počítači se systémem Windows 10, režimem UEFI a firmwarem TPM 1.2 nespustí nebo si nevyžádá klíč pro obnovení.

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome


U počítačů Dell s nainstalovaným systémem Windows 10, který je nakonfigurovaný pro režim UEFI BIOS, se může nástroj BitLocker při restartování systému potýkat s problémy se zapnutím nebo vyžádáním klíče pro obnovení. K tomu může také dojít, pokud systém nepodporuje spuštění firmwaru TPM od verze 1.2 po verzi 2.0. Pomocí řešení uvedeného v tomto článku můžete nakonfigurovat nástroj BitLocker, aby fungoval s firmwarem TPM 1.2 v systémech Dell, které podporují systém Windows 10/UEFI a nepodporují upgrade firmwaru na verzi TPM 2.0.


Nástroji BitLocker se na počítači se systémem Windows 10, režimem UEFI a firmwarem TPM 1.2 nedaří po každém restartování zapnout nebo vyzvat klíč pro obnovení

Latitude 12 Rugged (7202) je příklad tabletu, který se dodává se systémem Windows 10 / UEFI a firmwarem TPM 1.2. Ve výchozím nastavení nástroj BitLocker v této konfiguraci nefunguje a tato platforma nepodporuje změny režimu TPM 1.2-2.0<>. Níže uvedené řešení bylo testováno pro model 7202 a umožňuje použití nástroje BitLocker s modulem TPM 1.2 v režimu UEFI úpravou indexů PCR v profilu nástroje BitLocker na výchozí výběr UEFI.

POZNÁMKA: Nastavení PCR (Platform Configuration Register) chrání šifrovací klíč nástroje BitLocker před změnami v kořenovém adresáři jádra služby Measurement (CRTM), systému BIOS a rozšíření platformy (PCR 0), kódu Option ROM (PCR 2), kódu Master Boot Record (MBR) (PCR 4), spouštěcího sektoru NTFS (PCR 8), spouštěcího bloku NTFS (PCR 9), správce spouštění (PCR 10), a nástroj BitLocker Access Control (PCR 11). Výchozí hodnoty v profilu nástroje BitLocker se pro režim UEFI a standardní systém BIOS liší.

Některé další modely systémů se dodávají s downgradem na systém Windows 7 a firmwarem TPM 1.2 a plně podporují upgrade na systém Windows 10, avšak neumožňují změny režimu TPM 1.2-2.0<>.

POZNÁMKA: Zatímco nástroj BitLocker může pracovat v režimu spouštění Legacy s firmwarem TPM 1.2, společnost Dell nadále doporučuje a dodává systém Windows 10 v režimu UEFI z výroby.

 

Ursache

Není k dispozici

Lösung

Postup řešení problému

 1. Pokud je nástroj BitLocker povolen, zakažte jej v podokně Spravovat nástroj BitLocker a počkejte na dokončení dešifrování:
  • Klikněte na tlačítko Start , zadejte příkaz Manage BitLocker a vyberte horní výsledek hledání (obrázek 1):

   Správa výsledků hledání nástroje BitLocker
   Obrázek 1: Správa výsledků hledání nástroje BitLocker

  • V podokně ovládacího panelu nástroje BitLocker Drive Encryption vyberte možnost Vypnout nástroj BitLocker (obrázek 2):

   Ovládací panel nástroje BitLocker Drive Encryption
   Obrázek 2: Ovládací panel nástroje BitLocker Drive Encryption

  • Potvrďte kliknutím na možnost Vypnout nástroj BitLocker (Obrázek 3):

   Potvrzení vypnutí nástroje BitLocker
   Obrázek 3: Potvrzení vypnutí nástroje BitLocker

 2. Přejděte do nabídky Start, vyhledejte gpedit.msc a kliknutím na nejvyšší výsledky hledání otevřete v novém okně Editor místních zásad skupiny.
 3. V levém sloupci přejděte na šablony pro správu konfigurace > počítače, součásti >> systému Windows, které nástroj BitLocker Drive Encryption používá > pro operační systém (obrázek 4):

  Složka Jednotky operačního systému
  Obrázek 4: Složka Jednotky operačního systému

 4. Poté na pravé straně dvakrát klikněte na možnost Configure TPM Platform Validation Profile a otevřete konfiguraci (obrázek 5):

  Konfigurace nastavení ověření profilu platformy TPM
  Obrázek 5: Konfigurace nastavení ověření profilu platformy TPM

 5. Vyberte přepínač Povoleno.
 6. Vymažte všechny PCR kromě 0, 2, 4 a 11 (obrázek 6):

  Nastavení povolených registrů PCR
  Obrázek 6: Nastavení povolených registrů PCR

  POZNÁMKA: Před změnou hodnot PCR je nutné zakázat nástroj BitLocker. Pokud dojde ke změně některé z těchto komponent v době, kdy je aktivní ochrana nástroje BitLocker, čip TPM neuvolní šifrovací klíč k odemknutí jednotky a počítač místo toho zobrazí konzoli nástroje BitLocker pro obnovení.
 7. Vyberte tlačítko PoužítOK a zavřete složku gpedit.
 8. Zapněte nástroj BitLocker a po dokončení šifrování restartujte počítač.

Weitere Informationen

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Latitude 7202 Rugged Tablet, OptiPlex 7010 (End of Life), Precision T1700

Letztes Veröffentlichungsdatum

03 Jan. 2024

Version

7

Artikeltyp

Solution