Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Command | Konfigurera

Summary: Dell Command Configure är en paketerad programvara som har konfigurationsmöjlighet till företagsklientplattformar.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Viktig information

Obs! Dell Command | Configure 4.0 eller senare kräver plattformar med stöd för WMI-ACPI BIOS. De fullständiga funktionerna i Dell Command | Configure är tillgängligt för de plattformar som stöds, se Dell Command | Konfigurera manualsidan för mer information.
Obs! Kontrollera att BIOS-funktionen SMM Security Mitigation är inaktiverad på tillämpliga plattformar som kör Linux-operativsystem. Dell Command | Konfigurering på Linux-operativsystem fungerar inte som avsett om BIOS-funktionen för SMM Security Mitigation är aktiverad.
Obs! Dell Command | Konfigurera 4.1 eller senare Nomenklaturen för funktioner som stöds (namn tillsammans med namn på möjliga konfigurationsvärden) har uppdaterats i CLI och användargränssnitt. Dell Command | Konfigurera även om det är bakåtkompatibelt för den äldre nomenklaturen, är det mycket tillrådligt att migrera eller skapa skript för att börja använda dessa nyare funktioner.

Visa den fullständiga listan över den nyare och äldre nomenklaturen i KB-artikeln 000181683,Reference list for uppdaterade namn på attribut och möjliga värden för Dell Command | Konfigurera

Obs! Felkoder har ändrats med Dell Command | Configure 4.1. Se de uppdaterade koderna i avsnittet Nedladdningar.

Information om de begränsade funktionerna på icke-WMI-ACPI-klagomålsplattformar finns i avsnittet Windows SMM Security Mitigations Table Compliance i Dell Command | Konfigurera bruksanvisningen.

Obs! Dell Command | Konfigurera 4.2.0 eller senare Användaren kan få ett felmeddelande som Import av ini-fil misslyckas för vissa funktioner. Mer information finns i loggen. Under SCE-exekvering eller INI-import. Detta inträffar när en funktion är beroende av andra funktioner eller behöver en annan miljö under konfigurationen. Till exempel – Aktivera LegacyOrom när SecureBoot är aktiverat. OSMM-läge krävs för att avaktivera SoftGuardEn.

Dell Command | Konfigurera

Dell Command | Configure är en paketerad programvara som tillhandahåller konfigurationsmöjlighet till företagsklientplattformar.

Den här produkten består av ett kommandoradsgränssnitt (CLI) och ett grafiskt användargränssnitt (UI) för att konfigurera olika BIOS-funktioner. Dell Command | Konfigurera stöder följande Windows- och Linux-operativsystem: Windows 11, Windows 10, Windows Pre-installation Environment (Windows PE), Red Hat Enterprise Linux 8, Red Hat Enterprise Linux 9, Ubuntu Desktop 20.04 och Ubuntu Desktop 22.04

Den senaste versionen av Dell Command | Konfigurera är v4.12.0.


Nedladdningar

Dell Command | Konfigurera 4.12.0 (släppt – 06/2024)


Nyheter

  • Stöd för ARM64-processorer.
OBS! Det finns vissa funktioner i kategorin Pre-Enabled för vilka hjälptexterna kanske inte är tillgängliga. Du kan dock utföra hämtnings- och uppsättningsåtgärder.
OBS! Mer information om de nya BIOS-funktionerna som stöds finns i följande dokumentation: Dell Command | Övervaka | Konfigurera | PowerShell-provider – nyligen stödda BIOS-funktioner

Tidigare versioner

Dell Command | Konfigurera 4.11.1 (släppt – 01/2024)


Dell Command | Konfigurera 4.11.0 (släppt – 10/2023)

Dell Command | Configure 4.10.1 (släppt – 03/2023)

Dell Command | Konfigurera 4.10.0 (släppt – 01/2023)

Dell Command | Konfigurera 4.9.0 (släppt – 11/2022)

Dell Command | Konfigurera 4.8.0 (släppt – 07/2022)


Vitböcker/Tekniska dokument:


Video

Aktivera TPM med Dell Command | Configure

Längd: 01:48
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Ställa in standardinställningarna för BIOS med hjälp av Dell Command | Configure

Längd: 02:00
När det är tillgängligt kan språkinställningar för dold textning (undertexter) väljas med hjälp av ikonen Inställningar eller CC på den här videospelaren.

Överst på sidan

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Dell Command | Configure

Last Published Date

19 Jun 2024

Version

26

Article Type

How To