Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Slik oppdaterer du fastvaren eksternt ved hjelp av iDRAC-webgrensesnittet (Integrated Dell Remote Access Controller)

Summary: Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du oppdaterer en komponentfastvare ved hjelp av Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC). Dette er en ekstern oppdateringsmetode ved hjelp av iDRAC-webgrensesnittet til Dell PowerEdge-servere og andre produkter med en iDRAC. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Ytterligere oppdateringsmetoder er tilgjengelige når du oppdaterer fastvare og drivere på Dell EMC PowerEdge-servere.

Slik oppdaterer du fastvare med webgrensesnittet for iDRAC9

Oppdatere fastvare ved hjelp av iDRAC9

Før du oppdaterer fastvaren ved hjelp av oppdateringsmetoden for enkeltkomponenter, må du sørge for at du har lastet ned fastvareimaget til en plassering på ditt lokale system. Filnavnet på dell Update Package (DUP) med én enkelt komponent kan ikke ha mellomrom.

 1. Logg på webgrensesnittet for iDRAC9
 2. Gå til Maintenance > System Update (Vedlikehold > systemoppdatering). Siden Manual Update (Manuell oppdatering) vises.
 3. På fanen Manual Update (Manuell oppdatering ) velger du Local (Lokal ) som Location Type (Plasseringstype).
  image.png
  Oppdateringsskjermbilde for iDRAC9
 4. Klikk på Choose File (Velg fil), velg fastvareimagefilen for den nødvendige komponenten, og klikk deretter på Upload (Last opp).
 5. Når opplastingen er fullført, viser delen Update Details (Oppdater opplysninger) alle fastvarefilene som er lastet opp til iDRAC, og filens status. Hvis fastvareimagefilen er gyldig og ble lastet opp, viser innholdskolonnen et (+) ikon ved siden av navnet på fastvareimagefilen. Utvid navnet for å vise informasjon om Device Name (Enhetsnavn), Current (Gjeldende) og Available firmware version (Tilgjengelig fastvareversjon).
 6. Velg ønsket fastvarefil, og gjør ett av følgende:
  • For fastvareimager som ikke krever omstart av vertssystemet, kan du klikke på Install (Installer). For eksempel iDRAC-fastvarefilen.
  • For fastvareimager som krever en omstart av vertssystemet, klikker du på Install and Reboot (Installer og start på nytt) eller Install Next Reboot (Installer ved neste oppstart).
  • Hvis du vil avbryte fastvareoppdateringer, klikker du på Cancel (Avbryt).
  Når du klikker på Install (Installer), Install (Installer og start på nytt) eller Install Next Reboot (Installer ved neste omstart), vises meldingen Updating Job Queue (Oppdatere jobbkø ).
 7. Hvis du vil vise jobbkøsiden , klikker du på Job Queue (Jobbkø). Bruk denne siden til å vise og administrere ventende fastvareoppdateringer. Du kan klikke på OK for å oppdatere gjeldende side for å vise status for fastvareoppdateringen.

Slik oppdaterer du fastvare med webgrensesnittet for iDRAC7 eller iDRAC8

Før du oppdaterer fastvaren ved hjelp av oppdateringsmetoden for enkeltkomponent, må du sørge for at du har lastet ned fastvareimaget til en plassering på det lokale systemet.

iDRAC8-fastvareoppdatering
Fastvareoppdatering for iDRAC7 og iDRAC8

 1. Logg på iDRAC
 2. Gå til Overview (Oversikt) > iDRAC Settings (iDRAC-innstillinger) > Update and Rollback (Oppdatering og tilbakerulling). Siden Firmware Update (Fastvareoppdatering) vises.
 3. I kategorien Update (Oppdatering) velger du Local (Lokal) som filplassering.
 4. Klikk på Browse (Bla gjennom), velg fastvareimagefilen for den nødvendige komponenten, og klikk deretter på Upload (Last opp).
 5. Når opplastingen er fullført, viser delen Update Details (Oppdater opplysninger) alle fastvarefilene som er lastet opp til iDRAC, og filens status. Hvis fastvareimagefilen er gyldig og ble lastet opp, viser innholdskolonnen et (+) ikon ved siden av navnet på fastvareimagefilen. Utvid navnet for å vise informasjon om Device Name (Enhetsnavn), Current (Gjeldende) og Available firmware version (Tilgjengelig fastvareversjon).
 6. Velg ønsket fastvarefil og gjør ett av følgende:
  • For fastvareimager som ikke krever en omstart av vertssystemet, klikker du på Install (Installer). For eksempel iDRAC-fastvarefilen.
  • For fastvareimager som krever en omstart av vertssystemet, klikker du på Install and Reboot (Installer og start på nytt) eller Install Next Reboot (Installer ved neste oppstart).
  • Hvis du vil avbryte fastvareoppdateringer, klikker du på Cancel (Avbryt).
  Når du klikker på Install (Installer), Install (Installer og start på nytt) eller Install Next Reboot (Installer ved neste omstart), vises meldingen Updating Job Queue (Oppdatere jobbkø ).
 7. Klikk på Job Queue (Jobbkø) for å vise siden med jobbkøen. På denne siden kan du vise og administrere ventende fastvareoppdateringer. Du kan også klikke på OK for å oppdatere gjeldende side og vise status for fastvareoppdateringen.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies

Additional Information

Article Properties


Affected Product

iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9

Last Published Date

19 Feb 2023

Version

8

Article Type

Solution