Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Aktualizace systému Dell BIOS

Summary: Tento článek obsahuje informace o systému BIOS nebo rozhraní UEFI v počítačích Dell. Zjistěte, jak přejít do systému BIOS či rozhraní UEFI na počítači Dell. Zde naleznete informace o stažení a instalaci nejnovější aktualizace systému BIOS do počítače Dell. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Jak aktualizovat systém BIOS

V tomto videu se dozvíte, jak stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi systému BIOS nebo rozhraní UEFI do počítače Dell.

Délka: 03:46
Je-li k dispozici, lze nastavení jazyka titulků (titulky) vybrat pomocí ikony Settings nebo CC v tomto přehrávači videa.


Úvod do systému BIOS

BIOS, nazývaný také konfigurace systému, je zkratka pro Basic Input-Output System. Moderní počítače Dell se dodávají s rozhraním Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Systém BIOS nebo rozhraní UEFI představuje firmware zabudovaný na malém paměťovém čipu na systémové či základní desce počítače. Funguje jako rozhraní mezi hardwarem počítače a operačním systémem.

Systém BIOS nebo rozhraní UEFI aktivuje veškerý základní hardware, který je nutný ke spuštění operačního systému při zapnutí počítače. Patří sem zejména:

 • Čipová sada
 • Procesor a mezipaměť
 • Systémová paměť / RAM
 • Grafické a zvukové ovladače
 • Klávesnice a myš
 • Interní diskové jednotky
 • Síťové řadiče
 • Interní rozšiřující karty

Systém BIOS nebo konfiguraci systému na počítačích Dell spustíte následovně:

 1. Během spouštění stiskněte na obrazovce s logem Dell několikrát klávesu F2.

 2. Nebo během spouštění na obrazovce s logem Dell několikrát stiskněte klávesu F12 a z nabídky vyberte možnost BIOS Setup nebo System Setup.

POZNÁMKA: Rozhraní systému BIOS nebo UEFI se může u různých počítačů Dell lišit. Informace o různých nastaveních dostupných v systému BIOS nebo rozhraní UEFI naleznete v dokumentaci k počítači Dell.
VÝSTRAHA: Rozhraní systému BIOS nebo UEFI je určeno pro pokročilé uživatele počítače. Změna některých nastavení může zabránit dokončení samočinného testu po spuštění (POST), načtení operačního systému nebo způsobit ztrátu dat.

Jak aktualizovat systém BIOS nebo rozhraní UEFI na počítači Dell

Společnost Dell Technologies doporučuje aktualizovat systém BIOS nebo rozhraní UEFI v rámci cyklu plánovaných aktualizací. Aktualizace systému BIOS nebo rozhraní UEFI může často vyřešit problémy, přidat do systému BIOS některé funkce nebo obojí. Aktualizace systému BIOS obsahuje vylepšení nebo změny funkcí, díky nimž bude software systému aktuální a kompatibilní s dalšími moduly počítače (hardware, firmware, ovladače a software). Aktualizace systému BIOS také poskytuje aktualizace zabezpečení a zvýšenou stabilitu.

Společnost Dell poskytuje snadno použitelný samoinstalační nástroj na aktualizaci systému BIOS. Kritické aktualizace systému BIOS jsou také dodávány službou Windows Update.

VÝSTRAHA: Před pokusem o aktualizaci systému BIOS nezapomeňte zálohovat svá data. Chyby při aktualizaci systému BIOS mohou potenciálně vést ke ztrátě dat.
VÝSTRAHA: Před aktualizací systému BIOS v počítači Dell odpojte zařízení, jako jsou externí jednotky USB, tiskárny a skenery.
VÝSTRAHA: Notebooky Dell musí mít před aktualizací systému BIOS nabitou baterii alespoň na 10 %. Společnost Dell Technologies doporučuje připojit notebook k elektrické síti, než budete pokračovat v procesu aktualizace.
VAROVÁNÍ: Než budete pokračovat v aktualizaci systému BIOS v počítači Dell, vypněte nástroj BitLocker. Pokud nástroj BitLocker není pozastaven, při dalším restartování počítače nebude rozpoznán klíč nástroje BitLocker. Abyste mohli pokračovat, budete požádáni o zadání obnovovacího klíče, který počítač vyžaduje po každém restartování. Pokud obnovovací klíč neznáte, může to vést ke ztrátě dat nebo zbytečné přeinstalaci operačního systému.
POZNÁMKA: Abyste mohli nainstalovat aktualizaci systému BIOS na počítač Dell, musíte být přihlášeni jako správce.
POZNÁMKA: Abyste mohli stáhnout a nainstalovat aplikaci Dell SupportAssist na počítač Dell, musíte být přihlášení jako správce.
POZNÁMKA: Pokud je verze systému BIOS nainstalovaná v počítači zastaralá o více než dvě verze, aktualizujte ji postupně. Vyhnete se tak problémům s kompatibilitou. Zjistěte, jak zkontrolovat verzi systému BIOS na počítači Dell.

Nejprve dočasně pozastavte ochranu nástroje BitLocker v systému Windows. Postup Povolení nebo zakázání nástroje BitLocker s čipem TPM v systému Windows. Ochrana nástroje BitLocker se automaticky obnoví po restartování počítače.

 1. Přejděte na adresu https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Vyberte svůj počítač Dell.
  • Kliknutím na možnost Stáhnout a nainstalovat aplikaci SupportAssist bude váš počítač Dell automaticky rozpoznán. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci Dell SupportAssist.
  • Nebo zadejte výrobní číslo, kód Express Service Code nebo sériové číslo počítače Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  • Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a ručně vyberte počítač Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém, který je nainstalován v počítači.
 4. V části Kategorie vyberte možnost BIOS.
 5. Najděte nejnovější verzi systému BIOS.
 6. Klikněte na možnost Stáhnout a uložte soubor do počítače.
 7. Pomocí Průzkumníka souborů (také označovaného jako Průzkumník Windows) otevřete umístění, kam byl stažený soubor uložen.
 8. Dvakrát klikněte na stažený instalační soubor systému BIOS a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 9. Počítač se restartuje a dokončí proces aktualizace systému BIOS.

Additional Information

Často kladené dotazy

Kliknutím rozbalíte část s dalšími informacemi níže.

Informace o různých nastaveních dostupných v systému BIOS nebo rozhraní UEFI počítače Dell naleznete v dokumentaci k počítači Dell.

Zpět na začátek

Systém BIOS nebo rozhraní UEFI (tzv. konfigurace systému) na počítači Dell spustíte následovně:

 1. Během spouštění stiskněte na obrazovce s logem Dell několikrát klávesu F2.

 2. Nebo během spouštění na obrazovce s logem Dell několikrát stiskněte klávesu F12 a z nabídky vyberte možnost BIOS Setup nebo System Setup.

Zpět na začátek

BIOS a UEFI jsou dva typy rozhraní firmwaru pro počítače, které fungují jako překladač mezi operačním systémem a firmwarem počítače.

Systém BIOS používá záznam MBR (Master Boot Record) k ukládání informací o datech na pevném disku, zatímco rozhraní UEFI používá tabulku oddílů GUID (GPT).

Jak v systému Windows zjistit, zda počítač Dell používá systém BIOS nebo rozhraní UEFI:

 1. Na klávesnici stiskněte klávesu Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz msinfo32 a stiskněte Enter.
 3. V okně Systémové informace vyhledejte položku „Režim systému BIOS“ (obrázek 1).

snímek obrazovky verze systému BIOS v systémových informacích
Obrázek 1: Snímek obrazovky s verzí systému BIOS v části Systémové informace.

Zjištění verze systému BIOS pomocí Systémových informací v systému Microsoft Windows:

 1. Na klávesnici stiskněte klávesu Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz msinfo32 a stiskněte Enter.
 3. V okně Systémové informace vyhledejte položku „Verze systému BIOS/Datum“ (obrázek 2).

snímek obrazovky verze systému BIOS v systémových informacích
Obrázek 2: Snímek obrazovky s verzí systému BIOS v části Systémové informace.

Zjištění verze systému BIOS pomocí příkazového řádku v systému Microsoft Windows:

 1. Na klávesnici stiskněte klávesu Windows a klávesu R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz cmd a stiskněte Enter.
 3. V okně příkazového řádku vyhledejte položku „BIOS Version“ (obrázek 3).

snímek obrazovky s verzí systému BIOS v příkazovém řádku
Obrázek 3: Snímek obrazovky s verzí systému BIOS v příkazovém řádku.

Zjištění verze systému BIOS pomocí rozhraní systému BIOS:

 1. Restartujte počítač.
 2. Během spouštění stiskněte na obrazovce s logem Dell klávesu F2.
 3. Na kartě Main nebo System Information vyhledejte položku BIOS Version.

Zpět na začátek

Aktualizaci systému BIOS pro počítače Dell lze stáhnout na webu https://www.dell.com/support/drivers. Kritické aktualizace systému BIOS jsou také dodávány službou Windows Update.

POZNÁMKA: Aktualizace systému BIOS nemusí být dostupná pro všechny počítače Dell.
 1. Přejděte na adresu https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Vyberte svůj počítač Dell.
  • Kliknutím na možnost Stáhnout a nainstalovat aplikaci SupportAssist bude váš počítač Dell automaticky rozpoznán. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci Dell SupportAssist.
  • Nebo zadejte výrobní číslo, kód Express Service Code nebo sériové číslo počítače Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  • Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a ručně vyberte počítač Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém, který je nainstalován v počítači.
 4. V části Kategorie vyberte možnost BIOS.
 5. Najděte nejnovější verzi systému BIOS.
 6. Klikněte na možnost Stáhnout a uložte soubor do počítače.

Zpět na začátek

Společnost Dell poskytuje snadno použitelný samoinstalační nástroj na aktualizaci systému BIOS. Kritické aktualizace systému BIOS jsou také dodávány službou Windows Update.

VÝSTRAHA: Před pokusem o aktualizaci systému BIOS nezapomeňte zálohovat svá data. Chyby při aktualizaci systému BIOS mohou potenciálně vést ke ztrátě dat.
VÝSTRAHA: Před aktualizací systému BIOS v počítači Dell odpojte zařízení, jako jsou externí jednotky USB, tiskárny a skenery.
VÝSTRAHA: Notebooky Dell musí mít před aktualizací systému BIOS nabitou baterii alespoň na 10 %. Společnost Dell Technologies doporučuje připojit notebook k elektrické síti, než budete pokračovat v procesu aktualizace.
VAROVÁNÍ: Než budete pokračovat v aktualizaci systému BIOS v počítači Dell, vypněte nástroj BitLocker. Pokud nástroj BitLocker není pozastaven, při dalším restartování počítače nebude rozpoznán klíč nástroje BitLocker. Abyste mohli pokračovat, budete požádáni o zadání obnovovacího klíče, který počítač vyžaduje po každém restartování. Pokud obnovovací klíč neznáte, může to vést ke ztrátě dat nebo zbytečné přeinstalaci operačního systému.
POZNÁMKA: Abyste mohli nainstalovat aktualizaci systému BIOS na počítač Dell, musíte být přihlášeni jako správce.
POZNÁMKA: Abyste mohli stáhnout a nainstalovat aplikaci Dell SupportAssist na počítač Dell, musíte být přihlášení jako správce.

Nejprve dočasně pozastavte ochranu nástroje BitLocker v systému Windows. Postup Povolení nebo zakázání nástroje BitLocker s čipem TPM v systému Windows. Ochrana nástroje BitLocker se automaticky obnoví po restartování počítače.

 1. Přejděte na adresu https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Vyberte svůj počítač Dell.
  • Kliknutím na možnost Stáhnout a nainstalovat aplikaci SupportAssist bude váš počítač Dell automaticky rozpoznán. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci Dell SupportAssist.
  • Nebo zadejte výrobní číslo, kód Express Service Code nebo sériové číslo počítače Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  • Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a ručně vyberte počítač Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém, který je nainstalován v počítači.
 4. V části Kategorie vyberte možnost BIOS.
 5. Najděte nejnovější verzi systému BIOS.
 6. Klikněte na možnost Stáhnout a uložte soubor do počítače.
 7. Pomocí Průzkumníka souborů (také označovaného jako Průzkumník Windows) otevřete umístění, kam byl stažený soubor uložen.
 8. Dvakrát klikněte na stažený instalační soubor systému BIOS a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.
 9. Počítač se restartuje a dokončí proces aktualizace systému BIOS.

Zpět na začátek

Pokud počítač nemůže spustit nebo načíst operační systém, stáhněte si soubor systému BIOS pomocí jiného počítače.

Instalace aktualizace systému BIOS pomocí jednotky USB:

 1. Vytvořte spouštěcí jednotku USB.
 2. Stáhněte soubor s nejnovější aktualizací systému BIOS a uložte ho na jednotku USB.
  POZNÁMKA: Poznamenejte si soubor aktualizace systému BIOS. Například O9010A12.exe.
 3. Vypněte počítač Dell.
 4. Připojte jednotku USB a restartujte počítač Dell.
 5. Na obrazovce s logem Dell stiskněte klávesu F12 a přejděte do jednorázové spouštěcí nabídky One Time Boot Menu.
 6. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte možnost USB Storage Device a stiskněte klávesu Enter.
 7. Do příkazového řádku zadejte název souboru systému BIOS a stiskněte Enter. Například O9010A12.exe.
 8. Dokončete proces aktualizace podle pokynů na obrazovce nástroje pro aktualizaci systému BIOS.
POZNÁMKA: Novější verze systému Dell BIOS mohou používat dlouhé názvy souborů. Přejmenujte stažený soubor na nejvýše 8 znaků, aby jej bylo možné spustit v příkazovém řádku.
VÝSTRAHA: Během procesu aktualizace systému BIOS nevypínejte počítač.
VÝSTRAHA: Notebooky Dell musí mít před aktualizací systému BIOS nabitou baterii alespoň na 10 %. Společnost Dell Technologies doporučuje připojit notebook k elektrické síti, než budete pokračovat v procesu aktualizace.

Zpět na začátek

Další informace o aktualizaci systému BIOS v systémech s aktivovaným nástrojem BitLocker.

VÝSTRAHA: Pokud není nástroj BitLocker před aktualizací systému BIOS pozastaven, počítač po restartování nerozpozná klíč nástroje BitLocker. Při každém restartování budete vyzváni k zadání obnovovacího klíče.
VÝSTRAHA: Pokud obnovovací klíč neznáte, může to vést ke ztrátě dat nebo zbytečné přeinstalaci operačního systému.

Zpět na začátek

Poškozený systém BIOS je jedna z možných příčin, proč počítač není schopen dokončit test POST nebo v některých případech ani spustit operační systém. Nástroj pro obnovení systému BIOS je software navržený pro obnovení poškozeného systému BIOS na bázi technologie Boot Block. Hlavní funkcí softwaru je flexibilita při obnově poškozeného systému BIOS. Využívá soubor pro obnovení systému BIOS z primárního pevného disku počítače nebo externí jednotky USB.

Pokud počítač nebo tablet Dell podporuje nástroj BIOS Recovery, můžete poškozený systém BIOS obnovit použitím metody obnovení, která je určena pro tyto počítače a tablety. Přečtěte si další informace o možnostech obnovení systému BIOS v počítačích a tabletech Dell.

Zpět na začátek

Informace uložené v systému BIOS (Basic Input/Output System) označované jako ESCD (Extended System Configuration Data) se mohou občas poškodit. Příčiny mohou být různé, například výpadek napájení, nesprávná nastavení provedená uživatelem, nekompatibilita hardwaru způsobená konkrétním nastavením, neprovedení testu POST nebo absence obrazu. V těchto případech je někdy nezbytné obnovit systém BIOS nebo paměť CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor) na výchozí tovární nastavení nebo v jiných případech vymazat paměť NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

Zjistěte, jak obnovit systém BIOS nebo paměť CMOS nebo vymazat paměť NVRAM v počítači Dell.

VÝSTRAHA: Rozhraní systému BIOS nebo UEFI je určeno pro pokročilé uživatele počítače. Změna některých nastavení může zabránit správnému spuštění počítače či načtení operačního systému nebo potenciálně vést ke ztrátě dat.

Zpět na začátek

Firmware BIOS nebo UEFI nabízí možnost nastavit hesla nižší úrovně. To zabraňuje uživatelům spouštět počítač, spouštět vyměnitelné zařízení USB a provádět změny nastavení systému BIOS nebo režimu UEFI bez oprávnění.

V nastavení firmwaru režimu UEFI nebo systému BIOS je možné nastavit tři typy hesel.

 1. Heslo správce nebo nadřízeného – Heslo správce poskytuje přístup k několika funkcím zabezpečení. Povolení tohoto nastavení zabraňuje uživateli změnit nastavení firmwaru UEFI nebo BIOS.
 2. Uživatelské nebo systémové heslo – Toto nastavení zabraňuje uživateli dokončit test POST (Power-On Self-Test) bez správného hesla.
 3. Heslo pevného disku – Tato možnost znemožňuje uživateli přístup na interní pevný disk bez správného hesla.

Zjistěte, jak nastavit, změnit nebo odebrat heslo v systému BIOS či ve firmwaru UEFI.

Zpět na začátek

Firmware BIOS nebo UEFI nabízí možnost nastavit hesla nižší úrovně. To zabraňuje uživatelům spouštět počítač, spouštět vyměnitelné zařízení USB a provádět změny nastavení systému BIOS nebo režimu UEFI bez oprávnění.

Můžete spustit vyhledávání služby Microsoft Windows Update a zkontrolovat, zda je k dispozici nejnovější verze systému BIOS od společnosti Dell:

 1. Jakmile se počítač spustí do operačního systému, otevřete aplikaci Nastavení. Klepněte na položku Windows Update.

  Nastavení můžete také otevřít klávesovou zkratkou Windows + I.

 2. Spusťte vyhledávání nových aktualizací.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit možnosti.

 4. Klikněte na možnost Volitelné aktualizace a vyhledejte systém Dell BIOS v seznamu dostupných aktualizací.

 5. Pokud je zde systém BIOS uveden, zahajte instalaci kliknutím na aktualizaci v seznamu.

 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces instalace.

 7. Počítač se restartuje v rámci dokončení procesu aktualizace systému BIOS.

Zpět na začátek

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Latitude Tablets, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

14 Aug 2023

Version

22

Article Type

How To