Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat systemu BIOS lub UEFI na komputerach firmy Dell. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do systemu BIOS lub UEFI na komputerze firmy Dell. Znajdź informacje na temat pobierania i instalowania najnowszej aktualizacji systemu BIOS na komputerze firmy Dell. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Jak zaktualizować system BIOS

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak pobrać i zainstalować najnowszą wersję systemu BIOS lub UEFI na komputerze firmy Dell.

Czas trwania: 03:46
Kiedy to możliwe, ustawienia języka napisów (napisy) można wybrać przy użyciu ustawień lub ikony CC w tym odtwarzaczu wideo.


Wprowadzenie do systemu BIOS

BIOS zwany także podstawową konfiguracją systemu jest skrótowcem od angielskiej nazwy Basic Input or Output System. Nowoczesne komputery firmy Dell są wyposażone w interfejs UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). System BIOS lub UEFI jest oprogramowaniem wewnętrznym, które jest wbudowane w niewielki moduł pamięci na płycie głównej lub płycie systemowej komputera. Jest on interfejsem między podzespołami komputera i systemem operacyjnym.

Gdy komputer jest włączony, system BIOS lub UEFI uaktywnia wszystkie podstawowe urządzenia wymagane do uruchomienia systemu operacyjnego. Oto najważniejsze z nich:

 • Chipset
 • Procesor i pamięć podręczna
 • Pamięć systemowa lub RAM
 • Kontrolery wideo i audio
 • Klawiatura i mysz
 • Dyski wewnętrzne
 • Kontrolery sieciowe
 • Wbudowane karty rozszerzeń

Wykonaj następujące czynności, aby uzyskać dostęp do systemu BIOS lub konfiguracji systemu na komputerach firmy Dell.

 1. Podczas uruchamiania systemu naciśnij kilka razy klawisz F2 po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell.

 2. Możesz też podczas uruchamiania systemu nacisnąć kilka razy klawisz F12 po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell i wybrać menu BIOS Setup lub System Setup.

UWAGA: interfejs systemu BIOS lub UEFI może różnić się w różnych komputerach firmy Dell. Aby dowiedzieć się więcej o różnych ustawieniach dostępnych w systemie BIOS/UEFI lub jak się po nim poruszać, zapoznaj się z dokumentacją komputera firmy Dell.
OSTRZEŻENIE: interfejs systemu BIOS lub UEFI jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników komputerów. Zmiana niektórych ustawień może uniemożliwić ukończenie procedury testowej POST, uniemożliwiając tym samym uruchomienie systemu operacyjnego lub doprowadzając do potencjalnej utraty danych.

Aktualizowanie systemu BIOS lub UEFI na komputerze Dell™

Firma Dell Technologies zaleca aktualizowanie systemu BIOS lub UEFI w ramach planowanego cyklu aktualizacji. Aktualizacje systemu BIOS lub UEFI często rozwiązują problemy i zawierają nowe funkcje. Aktualizacja systemu BIOS zawiera udoskonalenia lub zmiany, które zapewnią aktualność i zgodność oprogramowania systemowego z innymi modułami komputera (sprzętem, oprogramowaniem wewnętrznym, sterownikami i aplikacjami). Aktualizacja systemu BIOS zapewnia również aktualizacje zabezpieczeń i zwiększa stabilność.

Firma Dell udostępnia łatwe w obsłudze samodzielnie instalowane narzędzie do aktualizacji systemu BIOS. Krytyczne aktualizacje systemu BIOS są instalowane również za pośrednictwem usługi Windows Update.

OSTRZEŻENIE: przed podjęciem próby aktualizacji systemu BIOS należy wykonać kopię zapasową danych. Błędy podczas aktualizacji systemu BIOS mogą spowodować utratę danych.
OSTRZEŻENIE: przed aktualizacją systemu BIOS komputera odłącz urządzenia, takie jak zewnętrzne dyski USB, drukarki i skanery.
OSTRZEŻENIE: przed rozpoczęciem aktualizacji systemu BIOS akumulator laptopa firmy Dell musi być naładowany do poziomu co najmniej 10%. Firma Dell zaleca podłączenie laptopa do zasilania sieciowego przed rozpoczęciem procesu aktualizacji.
PRZESTROGA: przed rozpoczęciem aktualizacji systemu BIOS na komputerze firmy Dell wyłącz funkcję BitLocker. Jeśli funkcja BitLocker nie zostanie wstrzymana, klucz funkcji BitLocker nie zostanie rozpoznany przy następnym ponownym uruchomieniu komputera. Pojawi się monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu kontynuacji, a komputer będzie wymagał go przy każdym uruchomieniu. Nieznajomość klucza odzyskiwania grozi utratą danych lub niepotrzebną ponowną instalacją systemu operacyjnego.
UWAGA: aby zainstalować aktualizację systemu BIOS na komputerze firmy Dell, należy zalogować się jako administrator.
UWAGA: aby pobrać i zainstalować aplikację Dell SupportAssist na komputerze firmy Dell, musisz się zalogować jako administrator.
UWAGA: jeśli wersja systemu BIOS zainstalowana na komputerze jest nieaktualna o więcej niż dwa wydania, aktualizuj wersję systemu BIOS stopniowo. Pozwala to uniknąć problemów ze zgodnością. Zapoznaj się z tematem Sprawdzanie wersji systemu BIOS na komputerze Dell.

Przed rozpoczęciem tymczasowo wstrzymaj ochronę BitLocker w systemie Windows. Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć w systemie Windows funkcję BitLocker z modułem TPM. Ochrona BitLocker zostanie wznowiona automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera.

 1. Przejdź do strony https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Znajdź model swojego komputera firmy Dell.
  • Kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj aplikację SupportAssist, aby automatycznie wykryć model komputera firmy Dell. W celu zainstalowania aplikacji Dell SupportAssist wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  • Możesz także wprowadzić kod Service Tag, kod obsługi ekspresowej lub numer seryjny komputera Dell i kliknąć przycisk Wyszukaj.
  • Aby ręcznie wybrać komputer firmy Dell z katalogu, możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj wszystkie produkty.
 3. Wybierz system operacyjny, który jest zainstalowany na komputerze.
 4. W obszarze Kategoria wybierz opcję BIOS.
 5. Odszukaj najnowszą wersję systemu BIOS.
 6. Kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik na komputerze.
 7. Za pomocą Eksploratora plików (zwanego też Eksploratorem Windows) przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik.
 8. Kliknij dwukrotnie pobrany plik instalacji systemu BIOS, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces instalacji.
 9. Komputer uruchomi się ponownie i zakończy proces aktualizacji systemu BIOS.

Additional Information

Często zadawane pytania

Kliknij, aby rozwinąć poniższą sekcję i uzyskać więcej informacji.

Informacje na temat różnych ustawień dostępnych w systemie BIOS lub UEFI komputera firmy Dell można znaleźć w dokumentacji komputera firmy Dell.

Powrót do góry

Uzyskiwanie dostępu do systemu BIOS lub UEFI (zwanego też konfiguracją systemu) na komputerze firmy Dell:

 1. Podczas uruchamiania systemu naciśnij kilka razy klawisz F2 po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell.

 2. Możesz też podczas uruchamiania systemu nacisnąć kilka razy klawisz F12 po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell i wybrać menu BIOS Setup lub System Setup.

Powrót do góry

BIOS i UEFI to dwa rodzaje interfejsów oprogramowania wewnętrznego dla komputerów, działające jako interpreter między systemem operacyjnym a oprogramowaniem wewnętrznym komputera.

System BIOS używa głównego rekordu rozruchowego (MBR) do zapisywania informacji o danych dysku twardego, podczas gdy UEFI korzysta z tabeli partycji GUID (GPT).

Sprawdzanie, czy komputer firmy Dell korzysta z systemu BIOS czy UEFI w systemie Windows:

 1. Naciśnij kombinację przycisków klawiatury Windows + R.
 2. W oknie Uruchom wpisz msinfo32, a następnie naciśnij przycisk Enter.
 3. W oknie Informacje o systemie wyszukaj Tryb systemu BIOS (Rysunek 1).

zrzut ekranu wersji systemu BIOS w menu informacji o systemie
Rysunek 1. Zrzut ekranu wersji systemu BIOS w menu informacji o systemie.

Identyfikowanie wersji systemu BIOS w menu informacji o systemie na komputerze z systemem Microsoft Windows:

 1. Naciśnij kombinację przycisków klawiatury Windows + R.
 2. W oknie Uruchom wpisz msinfo32, a następnie naciśnij przycisk Enter.
 3. W oknie Informacje o systemie wyszukaj „Wersja/data systemu BIOS” (Rysunek 2).

zrzut ekranu wersji systemu BIOS w menu informacji o systemie
Rysunek 2. Zrzut ekranu wersji systemu BIOS w menu informacji o systemie.

Identyfikowanie wersji systemu BIOS za pomocą wiersza poleceń na komputerze z systemem Microsoft Windows:

 1. Naciśnij kombinację przycisków klawiatury Windows + R.
 2. W oknie Uruchom wpisz cmd, a następnie naciśnij przycisk Enter.
 3. W oknie wiersza poleceń wyszukaj wersję systemu BIOS (Rysunek 3).

zrzut ekranu wersji systemu BIOS w wierszu poleceń
Rysunek 3. Zrzut ekranu wersji systemu BIOS w wierszu poleceń.

Identyfikowanie wersji systemu BIOS za pomocą interfejsu systemu BIOS:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Podczas uruchamiania systemu naciśnij przycisk F2 po ukazaniu się ekranu z logo firmy Dell.
 3. Na karcie Main (Strona główna) lub System Information (Informacje o systemie) wyszukaj BIOS Version (Wersja systemu BIOS).

Powrót do góry

Aktualizacje systemu BIOS dla komputerów firmy Dell są dostępne do pobrania na stronie https://www.dell.com/support/drivers. Krytyczne aktualizacje systemu BIOS są instalowane również za pośrednictwem usługi Windows Update.

UWAGA: aktualizacja systemu BIOS może nie być dostępna dla wszystkich komputerów firmy Dell.
 1. Przejdź do strony https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Znajdź model swojego komputera firmy Dell.
  • Kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj aplikację SupportAssist, aby automatycznie wykryć model komputera firmy Dell. W celu zainstalowania aplikacji Dell SupportAssist wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  • Możesz także wprowadzić kod Service Tag, kod obsługi ekspresowej lub numer seryjny komputera Dell i kliknąć przycisk Wyszukaj.
  • Aby ręcznie wybrać komputer firmy Dell z katalogu, możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj wszystkie produkty.
 3. Wybierz system operacyjny, który jest zainstalowany na komputerze.
 4. W obszarze Kategoria wybierz opcję BIOS.
 5. Odszukaj najnowszą wersję systemu BIOS.
 6. Kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik na komputerze.

Powrót do góry

Firma Dell udostępnia łatwe w obsłudze samodzielnie instalowane narzędzie do aktualizacji systemu BIOS. Krytyczne aktualizacje systemu BIOS są instalowane również za pośrednictwem usługi Windows Update.

OSTRZEŻENIE: przed podjęciem próby aktualizacji systemu BIOS należy wykonać kopię zapasową danych. Błędy podczas aktualizacji systemu BIOS mogą spowodować utratę danych.
OSTRZEŻENIE: przed aktualizacją systemu BIOS komputera odłącz urządzenia, takie jak zewnętrzne dyski USB, drukarki i skanery.
OSTRZEŻENIE: przed rozpoczęciem aktualizacji systemu BIOS akumulator laptopa firmy Dell musi być naładowany do poziomu co najmniej 10%. Firma Dell zaleca podłączenie laptopa do zasilania sieciowego przed rozpoczęciem procesu aktualizacji.
PRZESTROGA: przed rozpoczęciem aktualizacji systemu BIOS na komputerze firmy Dell wyłącz funkcję BitLocker. Jeśli funkcja BitLocker nie zostanie wstrzymana, klucz funkcji BitLocker nie zostanie rozpoznany przy następnym ponownym uruchomieniu komputera. Pojawi się monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu kontynuacji, a komputer będzie wymagał go przy każdym uruchomieniu. Nieznajomość klucza odzyskiwania grozi utratą danych lub niepotrzebną ponowną instalacją systemu operacyjnego.
UWAGA: aby zainstalować aktualizację systemu BIOS na komputerze firmy Dell, należy zalogować się jako administrator.
UWAGA: aby pobrać i zainstalować aplikację Dell SupportAssist na komputerze firmy Dell, musisz się zalogować jako administrator.

Przed rozpoczęciem tymczasowo wstrzymaj ochronę BitLocker w systemie Windows. Dowiedz się, jak włączyć lub wyłączyć w systemie Windows funkcję BitLocker z modułem TPM. Ochrona BitLocker zostanie wznowiona automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera.

 1. Przejdź do strony https://www.dell.com/support/drivers.
 2. Znajdź model swojego komputera firmy Dell.
  • Kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj aplikację SupportAssist, aby automatycznie wykryć model komputera firmy Dell. W celu zainstalowania aplikacji Dell SupportAssist wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  • Możesz także wprowadzić kod Service Tag, kod obsługi ekspresowej lub numer seryjny komputera Dell i kliknąć przycisk Wyszukaj.
  • Aby ręcznie wybrać komputer firmy Dell z katalogu, możesz także kliknąć przycisk Przeglądaj wszystkie produkty.
 3. Wybierz system operacyjny, który jest zainstalowany na komputerze.
 4. W obszarze Kategoria wybierz opcję BIOS.
 5. Odszukaj najnowszą wersję systemu BIOS.
 6. Kliknij przycisk Pobierz i zapisz plik na komputerze.
 7. Za pomocą Eksploratora plików (zwanego też Eksploratorem Windows) przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik.
 8. Kliknij dwukrotnie pobrany plik instalacji systemu BIOS, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces instalacji.
 9. Komputer uruchomi się ponownie i zakończy proces aktualizacji systemu BIOS.

Powrót do góry

Jeśli komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego, należy pobrać plik systemu BIOS przy użyciu innego komputera.

Instalowanie aktualizacji systemu BIOS przy użyciu dysku USB:

 1. Utwórz rozruchowy dysk USB.
 2. Pobierz najnowszy plik z aktualizacją systemu BIOS i zapisz go na dysku USB.
  UWAGA: Zanotuj nazwę pliku z aktualizacją systemu BIOS. Np. O9010A12.exe.
 3. Wyłącz zasilanie komputera Dell.
 4. Podłącz dysk USB i uruchom ponownie komputer firmy Dell.
 5. Podczas wyświetlania logo firmy Dell naciśnij przycisk F12, aby wejść do One Time Boot Menu (Menu jednorazowego rozruchu).
 6. Używając klawiszy strzałek, wybierz opcję USB Storage Device (Urządzenie pamięci USB) i naciśnij klawisz Enter.
 7. W wierszu polecenia wpisz nazwę pliku systemu BIOS, a następnie naciśnij klawisz Enter. Np. O9010A12.exe.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie narzędzia aktualizacji systemu BIOS, aby ukończyć proces aktualizacji.
UWAGA: pliki nowszych wersji systemu BIOS firmy Dell mogą mieć długie nazwy. Aby uruchomić pobrany plik za pomocą wiersza poleceń, skróć jego nazwę do maksymalnie 8 znaków.
OSTRZEŻENIE: podczas procesu aktualizacji systemu BIOS nie należy wyłączać komputera.
OSTRZEŻENIE: przed rozpoczęciem aktualizacji systemu BIOS akumulator laptopa firmy Dell musi być naładowany do poziomu co najmniej 10%. Firma Dell zaleca podłączenie laptopa do zasilania sieciowego przed rozpoczęciem procesu aktualizacji.

Powrót do góry

zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacja systemu BIOS komputerów Dell w środowisku Linux lub Ubuntu.

Powrót do góry

Dowiedz się więcej na temat Aktualizowania systemu BIOS na komputerach z włączoną funkcją BitLocker.

OSTRZEŻENIE: jeśli funkcja BitLocker nie zostanie wyłączona przed aktualizacją systemu BIOS, komputer po ponownym uruchomieniu nie rozpozna klucza BitLocker . Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu kontynuacji każdego ponownego uruchomienia.
OSTRZEŻENIE: nieznajomość klucza odzyskiwania grozi utratą danych lub niepotrzebną ponowną instalacją systemu operacyjnego.

Powrót do góry

Uszkodzony system BIOS jest jedną z możliwych przyczyn błędów testu POST, a czasem też braku możliwości wczytania systemu operacyjnego. Narzędzie BIOS Recovery to oprogramowanie do odzyskiwania uszkodzonego systemu BIOS z wykorzystaniem technologii Boot Block. Główną zaletą oprogramowania jest elastyczność w odzyskiwaniu uszkodzonego systemu BIOS. Wykorzystuje ono plik odzyskiwania systemu BIOS z podstawowego dysku twardego lub zewnętrznego dysku USB.

Jeżeli komputer lub tablet firmy Dell obsługuje odzyskiwanie systemu BIOS, możesz odzyskać uszkodzony system BIOS za pomocą metody odzyskiwania systemu BIOS na komputerze lub tablecie firmy Dell. Dowiedz się więcej na temat Przywracania systemu BIOS na komputerze lub tablecie firmy Dell.

Powrót do góry

Informacje przechowywane w systemie BIOS (Basic Input/Output System) znane jako Extended System Configuration Data (ESCD) mogą czasami ulec uszkodzeniu. Dzieje się tak z powodu różnych sytuacji, takich jak przerwy zasilania, nieprawidłowe ustawienia użytkownika, niezgodność sprzętu ze względu na określone ustawienie albo brak testu POST lub brak obrazu. W tych przypadkach czasami trzeba zresetować system BIOS lub pamięć CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor) do ustawień fabrycznych, a w innych okolicznościach trzeba wyczyścić pamięć NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory).

Zapoznaj się z tematem Resetowanie systemu BIOS lub CMOS i/lub czyszczenie pamięci NVRAM na komputerze Dell.

OSTRZEŻENIE: interfejs systemu BIOS lub UEFI jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników komputerów. Zmiana niektórych ustawień może uniemożliwić poprawne uruchomienie komputera, uniemożliwić załadowanie systemu operacyjnego lub doprowadzić do utraty danych.

Powrót do góry

Oprogramowanie wewnętrzne systemu BIOS lub UEFI umożliwia ustawianie haseł niższego poziomu. Dzięki temu można uniemożliwić użytkownikowi wykonywania rozruchu komputera, uruchamianie wymiennego urządzenia USB i zmianę ustawień systemu BIOS lub UEFI bez zezwolenia.

W ustawieniach oprogramowania wewnętrznego systemu BIOS lub UEFI można ustawić trzy typy haseł.

 1. Supervisor or Admin password (hasło nadzorcy lub administratora) — hasło administratora umożliwia dostęp do kilku funkcjonalności zabezpieczeń. Włączenie tego ustawienia uniemożliwia użytkownikom zmianę ustawień oprogramowania wewnętrznego systemu BIOS lub UEFI.
 2. User or System password (hasło systemowe lub użytkownika) — to ustawienie wymaga od użytkownika podania hasła w celu ukończenia procedury testowej (POST).
 3. Hard drive password — (hasło dysku twardego) to ustawienie wymaga od użytkownika podania hasła w celu uzyskania dostępu do wewnętrznego dysku twardego.

Zapoznaj się z tematem Ustawianie, zmienianie i usuwanie hasła w oprogramowaniu wewnętrznym systemu BIOS lub UEFI.

Powrót do góry

Oprogramowanie wewnętrzne systemu BIOS lub UEFI umożliwia ustawianie haseł niższego poziomu. Dzięki temu można uniemożliwić użytkownikowi wykonywania rozruchu komputera, uruchamianie wymiennego urządzenia USB i zmianę ustawień systemu BIOS lub UEFI bez zezwolenia.

Możesz uruchomić wyszukiwanie aktualizacji systemu Microsoft Windows i sprawdzić, czy zawierają one najnowszą wersję systemu BIOS firmy Dell:

 1. Po uruchomieniu systemu operacyjnego otwórz aplikację ustawień. Kliknij Windows Update.

  Do otwierania ustawień można użyć skrótu klawiaturowego Windows + I.

 2. Wyszukaj nowe aktualizacje w aktualizacji.

 3. Kliknij Opcje zaawansowane.

 4. Kliknij opcję Aktualizacje opcjonalne i poszukaj systemu BIOS firmy Dell na liście dostępnych aktualizacji.

 5. Jeżeli na liście znajduje się system BIOS, kliknij aktualizację z listy, aby rozpocząć instalację.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

 7. Komputer uruchomi się ponownie i zakończy proces aktualizacji systemu BIOS.

Powrót do góry

Zalecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Latitude Tablets, XPS Tablets, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

14 Aug 2023

Version

22

Article Type

How To