Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z pamięcią w komputerze stacjonarnym firmy Dell

Summary: Ten artykuł zawiera informacje o problemach z modułami pamięci, które mogą potencjalnie wystąpić w komputerze stacjonarnym firmy Dell, a także procedury ich rozwiązywania.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Informacja o przyczynie nie jest dostępna.

Resolution

Rozwiązywanie problemów z pamięcią komputera stacjonarnego

W tym przewodniku omówiono kwestię problemów z pamięcią komputera stacjonarnego oraz sposoby ich rozwiązywania. Rozwiązywanie problemów z pamięcią można podzielić na trzy kategorie:

 • Diagnostyka
 • Sprzęt
 • Oprogramowanie

Najczęściej występujące problemy z pamięcią to:

 • Brak testu POST z kodami błędów dotyczącymi pamięci.

Wskaźniki LED diagnostyki

(Rysunek 1. Poczwórne diody LED)

Diody LED

(Rysunek 2. Kolorowe diody LED stanu zasilania)

 • Komputer działa wolno, jest niedostępny lub nie reaguje, na przykład w przypadku błędów na niebieskim ekranie (BSOD).

Błąd parzystości NMI

(Rysunek 3. Błąd parzystości NMI i niebieski ekran)

 • Wyświetlane na ekranie komunikaty o błędach informujące o zatrzymaniu pracy pamięci, nadmiernym obciążeniu pamięci, jej nieprawidłowym rozmiarze lub problemach z odczytem.

Błąd aplikacji Svchost

(Rysunek 4. Błąd aplikacji)

Brak pamięci

(Rysunek 5. Błąd wewnętrzny)

Błąd VMemory

(Rysunek 6. Błąd apletu)

 • Problemy związane z instalacją oprogramowania lub systemów operacyjnych (OS).

Większość porad dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w sekcjach poświęconych rozwiązywaniu problemów związanych z określonymi usterkami. Ten artykuł zawiera jedynie ogólne informacje, które mogą zawierać niewiele ponad to, co użytkownik może sam zobaczyć.

Powrót do góry


Diagnostyka

Artykuły te zawierają informacje o diagnostycznych diodach LED i kody dla różnych modeli.

 1. Najpierw należy sprawdzić, czy można uruchomić diagnostykę Pre-boot System Assessment (PSA).

  Po wyłączeniu komputera należy przytrzymać jednocześnie klawisz Fn i przycisk zasilania. Można także naciskać szybko klawisz F12 w trakcie rozruchu systemu, a następnie wybrać opcję Diagnostyka z wyświetlonej listy. W prawym górnym rogu ekranu powinien zostać wyświetlony komunikat Diagnostic Boot Selected (Wybrano uruchamianie diagnostyczne).

  Uwagi:
  • Po uzyskaniu dostępu do Internetu można uruchomić diagnostykę pamięci, przechodząc do strony Diagnostyka pamięci w trybie online.
   Uwagi:
   • Test uruchomi się automatycznie.
   • Może zostać wyświetlony monit o zainstalowanie lub aktualizację programu SupportAssist. W takiej sytuacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   • Może to potrwać 10–15 minut w zależności od podzespołów komputera.
  • Diagnostykę można również uruchomić z witryny pomocy technicznej.
   • „Quick Test” (Test szybki) — ten test sprzętu może potrwać 10–15 minut w zależności od podzespołów komputera.
   • „Full Test” (Test pełny) — test szczegółowy. Może to potrwać 40 minut lub dłużej, w zależności od podzespołów komputera.
   • Niestandardowy test komponentów — wybierz co najmniej jeden test sprzętu, który chcesz uruchomić.

    Aby uruchomić konkretny test, wykonaj następujące czynności:

    1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Dell.
    2. Dostępne są trzy sposoby identyfikacji komputera.

     Wykonaj jedną z następujących czynności:

     • Dotknij lub kliknij pozycję komputera w obszarze TEN KOMPUTER.
      Uwaga: Jeśli w sekcji TEN KOMPUTER nie ma pozycji dla danego komputera, możesz dotknąć przycisku lub kliknąć przycisk Pobierz i zainstaluj aplikację SupportAssist, która automatycznie zidentyfikuje komputer. Postępuj zgodnie z monitami, aby pobrać i zainstalować aplikację SupportAssist.
     • Wprowadź kod Service Tag, identyfikator produktu Dell EMC lub model, a następnie dotknij lub kliknij przycisk Wyszukaj i wybierz komputer z listy.
     • Dotknij lub kliknij pozycję Browse all products (Przeglądaj wszystkie produkty): Wybierz typ posiadanego urządzenia, nazwę marki, a następnie model produktu.
      Uwaga: Więcej informacji można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell: Znajdowanie modelu produktu komputera firmy Dell
    3. Dotknij lub kliknij kartę DIAGNOSTICS (DIAGNOSTYKA).
    4. W sekcji Custom Component Test (Test elementu niestandardowego) dotknij lub kliknij opcję Select individual components (Wybierz poszczególne elementy).
    5. Dotknij lub kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru obok jednego lub większej liczby elementów, które chcesz przetestować.
    6. Dotknij lub kliknij przycisk Uruchom test, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 2. Zostanie uruchomione automatyczne sprawdzanie sprzętu, które potrwa około 15–20 minut. Po zakończeniu tej operacji zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy mają zostać wykonane dalsze testy pamięci mogące potrwać przynajmniej 30 minut. Jeżeli wynik diagnostyki PSA jest pomyślny, należy wykonać dalsze testy pamięci:

  1. Jeżeli cała diagnostyka zakończy się pomyślnie, przejdź do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem.

  2. Jeżeli diagnostyka nie zakończyła się pomyślnie, zanotuj kod błędu i przejdź do kolejnego kroku.

 3. Jeśli masz kod błędu, zapoznaj się z przewodnikiem, aby sprawdzić, czy można uruchomić nowszą, zaawansowaną diagnostykę komputera. Nowsze narzędzia diagnostyczne identyfikują usterkę modułu pamięci DIMM lub gniazda w komputerze:

  1. Jeżeli możliwe jest wykonanie diagnostyki, po uzyskaniu wyników należy skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu wykonania dalszych kroków.

  2. Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie w komputerze diagnostyki lub nie można zaktualizować jej wyników, należy przejść do procesu rozwiązywania problemów ze sprzętem.

  Uwaga: Możesz przesłać kod Service Tag, błąd ePSA i kod weryfikacji na stronie Przedrozruchowy test działania systemu w programie SupportAssist, aby poznać dalsze czynności.

Powrót do góry


Rozwiązywanie problemów ze sprzętem

Rozwiązywanie problemów sprzętowych związanych z modułami pamięci nie jest skomplikowane. Polega głównie na wymianie części i dostępie do znanych, dobrze działających części.

Wszystkie komputery stacjonarne będą miały dostęp do pamięci z poziomu panelu dostępowego lub pod pokrywą. Szczegółową metodę działania komputera znajdziesz w instrukcji obsługi.

 1. W przypadku dalszego braku testu POST w pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie moduły pamięci z komputera. Czy nastąpiła zmiana?

  1. Jeśli tak, przejdź do kroku 2.

  2. Jeśli nie, przejdź do sekcji „Brak testu POST” poniżej.

 2. Czy dysponujesz podobnym, sprawdzonym i działającym poprawnie komputerem lub modułem pamięci, który mógłby zostać umieszczony w tym komputerze?

  1. Jeśli tak, wymień moduł w swoim komputerze na sprawdzony i poprawnie działający moduł pamięci, a następnie sprawdź, czy usterka będzie się objawiała. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy na dalszych etapach procesu rozwiązywania problemu.

  2. W innych przypadkach przejdź do następnego kroku.

 3. Większość systemów komputerowych jest obecnie dostarczana z jednym lub z dwoma modułami pamięci. Zazwyczaj są to dwa takie moduły, ponieważ większość pamięci jest zaprojektowana tak, aby wydajniej pracować w dopasowanych parach. Niezależnie od liczby posiadanych modułów, następny krok jest taki sam. Wyjmij jeden moduł DIMM i przetestuj go w każdym z gniazd pamięci. Większość komputerów stacjonarnych posiada cztery gniazda pamięci podzielone na pary zwane bankami. Zwróć uwagę na wyniki, a następnie przetestuj drugi moduł DIMM (jeżeli jest dostępny). Powtórz ten krok dla każdego modułu DIMM, który został zainstalowany w komputerze. Czy w zależności od tego, który moduł DIMM lub które gniazdo było używane, zaszła zmiana?

  1. Tak. Jeżeli usterka jest związana z modułem DIMM lub objawia się tylko dla konkretnego gniazda na płycie głównej, usterka została zidentyfikowana. Dobra wiadomość jest taka, że możesz korzystać z komputera z mniejszą ilością pamięci do czasu, aż skontaktujesz się z działem pomocy technicznej w celu zgłoszenia usterki.

  2. Nie. Usterka objawia się tak samo, niezależnie od tego, do którego gniazda włożona jest pamięć. Usterka nie ma związku z pamięcią lub też zarówno pamięć, jak i gniazda są uszkodzone. Dlatego sugerujemy przeprowadzenie kroku 2. Zalecamy skontaktowanie się w tym momencie z pomocą techniczną, aby podjąć dalsze działania.

Powrót do góry


Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem pod kątem usterek pamięci nie zajmuje wiele czasu i dotyczy głównie problemów związanych z pamięcią wirtualną, nie fizyczną.

 1. W systemie Windows można uruchomić dodatkową diagnostykę pamięci. Dostępnych jest wiele sprawdzonych programów umożliwiających przeprowadzenie testów pamięci, np. Memtest. Zaleca się jednak skorzystać z wyników przeprowadzonej wcześniej diagnostyki PSA. Zwłaszcza, że diagnostyka PSA obejmuje również diagnostykę Memtest. Jeśli błąd pojawi się w ramach diagnostyki innej firmy, będziemy musieli sprawdzić, czy jest ona zgodna i czy klucz do kodów błędów jest dostępny. Zaleca się pominięcie tej czynności i przejście do następnego kroku.

 2. W celu wykluczenia problemu z pamięcią wirtualną zaleca się szybkie sprawdzenie kilku rzeczy w komputerze osobistym. W pierwszej kolejności należy upewnić się, że system Windows obsługuje pamięć wirtualną. Przejdź do Panelu sterowania, a następnie w oknie Sprzęt przejdź do karty Wydajność i sprawdź ustawienia. W razie potrzeby przeprowadź reset. Sprawdź, z której partycji jest przydzielana pamięć wirtualna. Komputer przydziela miejsce na dysku twardym w celu zamiany pamięci fizycznej na wirtualną. Te informacje będą znajdować się w tym samym miejscu, w którym potwierdzono, że komputer obsługuje pamięć. Sprawdź tą partycję i upewnij się, że jest na niej co najmniej 6–10 GB wolnej przestrzeni. Większość plików stronicowania zajmuje jedynie 2–4 GB, ale jeśli są obsługiwane przez komputer, to w razie potrzeby mogą zmienić rozmiar. Po ustawieniu tego, przetestuj komputer, aby sprawdzić czy błąd będzie powracać. Jeśli tak, przejdź do następnego kroku.

  Pamięć wirtualna łączy fizyczną pamięć RAM z tymczasowym miejscem na dysku twardym. Gdy w pamięci RAM jest mało miejsca, pamięć wirtualna przenosi dane z RAM do miejsca zwanego plikiem stronicowania. Przenoszenie danych do i z pliku stronicowania zwalnia pamięć RAM w celu wykonania pracy.

  Im więcej pamięci RAM posiada komputer, tym szybciej zazwyczaj działają programy. Jeśli brak miejsca w pamięci RAM powoduje spowolnienia działania komputera, może być konieczne zwiększenie ilości pamięci wirtualnej w celu zrekompensowania. Jednak komputer może odczytywać dane z pamięci RAM dużo szybciej niż z dysku twardego, więc dodanie RAM jest lepszym rozwiązaniem.

  Pamięć wirtualna

  W przypadku, gdy w komputerze jest niewystarczająca ilość pamięci o dostępie swobodnym (pamięci RAM) niezbędnej do uruchomienia programu lub wykonania operacji, wówczas system Windows zastępuje ją pamięcią wirtualną.

 3. Za pomocą Menedżera zadań i rejestru zdarzeń można monitorować wykorzystanie pamięci. Dzięki temu można sprawdzić, czy dany program, proces lub urządzenie były powiązane z wystąpieniem błędu. Można także sprawdzić, czy na komputerze nie występuje wysokie użycie pamięci. Jeśli możesz dostać się do środowiska Windows, aby je monitorować, zmniejsza to liczbę problemów, które musisz sprawdzić. Poniżej znajduje się łącze do przewodników dotyczących wyżej wymienionych sposobów rozwiązywania problemów w różnych systemach operacyjnych.

  1. Menedżer zadań pokazuje wysokie użycie pamięci. Do wykonania wszystkich czynności, które chcesz wykonać na komputerze, może być potrzebna większa ilość pamięci niż zainstalowana. Oznacza to zastąpienie oryginalnego modułu pamięci nowo nabytym modułem o większej pojemności.

  2. Menedżer zadań pokazuje, że problem dotyczy systemu operacyjnego, programu lub procesu. Możesz uruchomić bezpłatne narzędzie do sprawdzania złośliwego oprogramowania innej firmy, takie jak Malwarebytes. Jeśli problem nie ustąpi, należy przywrócić lub ponownie zainstalować wersję systemu operacyjnego, aby rozwiązać problem.

Można skontaktować się z działem pomocy technicznej za pomocą czatu, serwisu Twitter lub poczty elektronicznej albo skontaktować się telefonicznie z lokalnym działem pomocy technicznej. Upewnij się, że kiedy odwiedzasz witrynę pomocy technicznej, ustawiona jest Twoja lokalizacja. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat kontaktu, kliknij łącze „Skontaktuj się z nami”.

Powrót do góry

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Fixed Workstations

Last Published Date

02 Nov 2023

Version

9

Article Type

Solution