Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak zainstalować system operacyjny Ubuntu Linux w komputerze firmy Dell

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu wykonania czystej instalacji systemu operacyjnego Ubuntu Linux na komputerze firmy Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Spis treści:

 1. Czy chcesz zainstalować system Ubuntu na komputerze firmy Dell?
 2. Rzeczy, które należy wiedzieć i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji
 3. Konfigurowanie instalacji systemu Ubuntu
 4. Instalacja systemu Ubuntu na dotychczasowym komputerze
 5. Konfigurowanie instalacji systemu Ubuntu
 6. Zakończenie instalacji

Czy chcesz zainstalować system Ubuntu na komputerze firmy Dell?

Czy chcesz zainstalować system Ubuntu na komputerze firmy Dell? Zanim przejdziesz do poniższego przewodnika, musisz podjąć pewne decyzje i zdobyć pewne informacje.

UWAGA: W przypadku instalacji systemu operacyjnego innego niż oryginalny dostarczony wraz z komputerem robisz to na własne ryzyko. Firma Dell nie może poświadczy kompatybilności sprzętu i może nie być w stanie zapewnić pomocy technicznej w tej konfiguracji.

Firma Dell nie dostarcza większości sterowników dla systemu Ubuntu, ponieważ wszystkie wymagane sterowniki są dołączone do nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego. Dlatego właśnie zalecamy sprawdzenie, czy dany komputer jest zgodny z wersją instalacyjną firmy Canonical.

Czy sprawdzono, czy firma Canonical przyznała danemu typowi komputera certyfikat dla systemu Ubuntu?

 • Jeśli nie, przejdź do witryny Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.Canonical i sprawdź, czy firma Canonical przetestowała i obsługuje dany model komputera. 

 • Jeśli sprawdzono, że komputer jest obsługiwany, należy przejść do następnego kroku.

UWAGA: czy komputer został dostarczony z systemem Ubuntu? Jeśli nie, a problem wymaga interwencji pomocy technicznej, użytkownik może zostać poproszony o przywrócenie domyślnego stanu komputera (w tym systemu operacyjnego). Jeśli nie rozwiąże to problemu, może to oznaczać ograniczoną dostępność pomocy technicznej.

Czy masz kopię najnowszego nośnika instalacyjnego w formie płyty DVD lub urządzenia USB od firmy Canonical? Zawiera ona najnowsze aktualizacje i poprawki do tego systemu operacyjnego.

Odpowiedni obraz ISO systemu Ubuntu można pobrać ze strony: Canonical Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies.

W przypadku zakupienia komputera od firmy Dell z już zainstalowanym systemem Ubuntu na komputerze znajdują się obrazy odzyskiwania. Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Przywracanie obrazu systemu Dell Ubuntu na komputerze firmy Dell, aby uzyskać więcej informacji.


Rzeczy, które należy wiedzieć i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji

Przed rozpoczęciem instalowania systemu Ubuntu należy wziąć pod uwagę trzy kwestie:

 1. Na jakiego typu sprzęcie chcesz zainstalować system?

 2. Czy ustawienia systemu BIOS mają wpływ na instalację?

 3. Którą wersję systemu Ubuntu chcesz zainstalować?

Na jakim typie sprzętu instalujesz system i czy wpłynie to na instalację?

Typ lub format nośnika danych może wpłynąć na sposób instalacji systemu Ubuntu na komputerze. Ma znaczenie, czy instalujesz na:

 • Nowa karta M2
 • Standardowy dysk twardy SATA (Serial AT Attachment)
 • Te same dyski twarde SATA są skonfigurowane w konfiguracji RAID (Matrix Redundant Arrays of Inexpensive Disks)
Sprawdź, czy sprzęt komputera pozwoli na instalację, której potrzebujesz. Możesz również zapoznać się z poniższymi artykułami, aby dowiedzieć się, jak wybrać odpowiednią metodę instalacji dla danego sprzętu komputerowego:
UWAGA: nośniki wymienne w standardzie USB 2.0 oraz ich starsze modele nie są obsługiwane na komputerach z nowymi procesorami Intel SkyLake. Chipsety przeznaczone dla tych procesorów nie obsługują już koncentratorów USB 2.0.
Jaki typ systemu BIOS zainstalowano w komputerze oraz czy wpływa to na instalację?

Różnica między konfiguracjami systemu BIOS Legacy i UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) może skutkować powodzeniem lub niepowodzeniem instalacji. Więcej informacji na ten temat zawierają artykuły, do których łącza znajduję się poniżej:

UWAGA: pamiętaj, że najnowsza generacja komputerów firmy Dell nie ma w systemie BIOS funkcji wsparcia dla starszych urządzeń.
 

Przy uruchamianiu wciśnij klawisz F2, aby wejść do ekranów konfiguracji systemu BIOS. Upewnij się, że system BIOS jest ustawiony na UEFI i wyłącz opcję obsługi starszych wersji pamięci ROM oraz opcję bezpiecznego rozruchu.

XPS 13 BIOS 1

XPS 13 BIOS 2

XPS 13 BIOS 3

UWAGA: nie każdy system BIOS komputerów firmy Dell wygląda tak samo, a nazwy stron mogą ulec zmianie w zależności od typu modelu. Te ogólne wskazówki mają zastosowanie do wszystkich systemów BIOS komputerów firmy Dell, które obsługują instalację systemu Ubuntu.
 
Którą wersję systemu Ubuntu chcesz zainstalować?

System Ubuntu, podobnie jak każdy inny system operacyjny, stara się nieustannie usprawniać swoje wykorzystanie i wydajność. Różnica w przypadku systemu Ubuntu polega na tym, że stale dostępne są dwie opcje aktualizacji:

Pierwszą jest najnowsza wersja długoterminowej pomocy technicznej LTS (Long Term Support).

Ta aktualizacja jest dostępna co dwa lata i jest w pełni wspierana przez firmę Canonical aktualizacjami przez pięć lat. Jest ona uważana za przetestowaną i stabilną kompilację.

Druga jest najnowszą zwykłą wersją.

Ta aktualizacja jest udostępniana co sześć miesięcy i Canonical ją wspiera aktualizacjami tylko przez dziewięć miesięcy. Te wersje są uważane za najbardziej zaawansowane, ale mogą w nich występować problemy. Zazwyczaj te aktualizacje są wykorzystywane przez testerów i deweloperów.

Jeśli chcesz wykonać aktualizację do nowej wersji systemu Ubuntu, zapoznaj się z artykułem: Aktualizacja systemu operacyjnego Ubuntu do najnowszej wersji


Konfigurowanie instalacji systemu Ubuntu

 1. Włóż dysk z systemem Ubuntu do napędu DVD lub podłącz rozruchowy dysk USB do portu komputera.

 2. Naciśnij szybko klawisz F12, gdy zobaczysz logo firmy Dell w trakcie uruchamiania. System przejdzie do menu  Boot Once.

 3. Możesz użyć Kursora lub Klawiszy strzałek do poruszania się po menu i zaznaczenia wyboru. Możesz wybrać rozruch z USB lub rozruch z napędu DVD. Gdy wybrana opcja zostanie podświetlona, naciśnij klawisz ENTER.

 4. Po ponownym uruchomieniu komputera wybierz opcję Sprawdź Ubuntu. Ta opcja służy do sprawdzania, czy system Ubuntu widzi dany sprzęt.

 5. Gdy będziesz gotowy do kontynuowania instalacji, kliknij przycisk Instaluj Ubuntu. Powinien zostać wyświetlony kreator instalacji z wskazówkami dotyczącymi wyboru opcji.

 6. Wybierz Język instalacji i kliknij przycisk Kontynuuj.

Ekran powitalny Ubuntu

 1. Zostanie wyświetlone okno układ klawiatury. Wybierz właściwy układ klawiatury dla komputera i kliknij przycisk Kontynuuj.

Ubuntu – układ klawiatury

UWAGA: Jeśli nie masz pewności, jaki jest Twój układ, możesz teraz wybrać przycisk Wykryj układ klawiatury, aby uzyskać pomoc.
 1. Zostanie wyświetlone okno Przygotowanie do instalacji Ubuntu. Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Kontynuuj.

Ubuntu – przygotowanie do instalacji

UWAGA: w trakcie instalacji zalecamy podłączenie zarówno kabla sieciowego, jak i kabla zasilającego.

Instalacja systemu Ubuntu na dotychczasowym komputerze

 1. Jeśli nie masz podłączonego kabla sieciowego, instalacja przeprowadzi użytkownika przez ustawienie połączenia bezprzewodowego Wi-Fi.

Instalacja systemu Ubuntu

 1. Zostanie wyświetlone okno typu instalacji. Dostępnych jest kilka opcji.

  1. Jeśli chcesz zainstalować system Ubuntu w konfiguracji dwusystemowej obok innych systemów operacyjnych, zapoznaj się z poniższym przewodnikiem, zanim wybierzesz opcję Coś innego.

  2. Jeśli chcesz zainstalować system Ubuntu na całym dysku twardym, kliknij opcję Kasuj dysk i zainstaluj Ubuntu. Następnie wybierz dysk twardy, na którym chcesz zainstalować system Ubuntu i przejdź do kroku 3.

   UWAGA: Ta operacja spowoduje skasowanie wszystkich danych i systemów operacyjnych znajdujących się na dysku.

    

  3. Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować różne partycje na dysku twardym, przeczytaj poniższy przewodnik, zanim wybierzesz opcję Coś innego:

Typ instalacji systemu Ubuntu

 1. Kliknij opcję Zainstaluj teraz. Od tego momentu nie możesz już anulować instalacji. 

Powrót do góry


Konfigurowanie instalacji systemu Ubuntu

 1. Następnie musisz skonfigurować kilka ustawień konfiguracyjnych, zaczynając od Gdzie jesteś?

Ubuntu – Gdzie jesteś

 1. Wybierz swoją lokalizację na mapie lub wpisz ją w pole tekstowe i kliknij przycisk Dalej.

 1. Wprowadź swoje dane osobowe w polu Kim jesteś?

Ubuntu – Kim jesteś

 1. Podczas instalowania systemu operacyjnego ekran przewija zrzuty ekranu z informacjami o systemie Ubuntu.

Ubuntu — Witamy w systemie Ubuntu

Powrót do góry


Zakończenie instalacji

Po zakończeniu pracy Kreatora instalacji na ekranie pojawi się okno z komunikatem Instalacja zakończona. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja systemu Ubuntu zakończona
System Ubuntu jest teraz zainstalowany. Zapoznaj się z następującym artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Konfigurowanie systemu Ubuntu Linux po jego pierwszym zainstalowaniu na komputerze firmy Dell w celu uzyskania wskazówek dotyczących konfiguracji początkowej.

UWAGA: jeśli po zakończeniu instalacji wystąpią jakiekolwiek problemy, najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem jest ponowne uruchomienie instalacji.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Chromebox, Laptops, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS

Last Published Date

08 May 2024

Version

11

Article Type

How To