Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Referenční příručka k diagnostickým kontrolkům stolních počítačů XPS

Summary: Tento článek představuje referenční příručku k diagnostickým kontrolkám LED a zvukovým signálům na systémech XPS Tower a AIO (All in One).

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Stolní počítače XPS od společnosti Dell mají dlouhou historii vestavěných diagnostických ukazatelů. Může jít o zvukové signály, tlačítka napájení, která zobrazují různé stavy a barvy, konkrétní diagnostické kontrolky LED nebo kombinace všech těchto prvků, které indikují, ve kterém okamžiku se systém během testu POST (Power On Self-Test) potýká s problémy.

Následující článek představuje referenční příručku ke kódům dostupným u jednotlivých modelů a popisuje, co znamenají. Mění se v různých modelech a letech. Tyto ukazatele představují pouze počáteční bod, který slouží k zúžení výběru případných postupů odstraňování problémů, jež budete provádět při rozpoznávání příčiny aktuálních potíží. Lze je použít jako výchozí bod, který slouží k zúžení výběru vhodného postupu odstraňování problémů. Nebo můžete s žádostí o pomoc kontaktovat technickou podporu, která bude také vyhledávat tyto ukazatele.


Obsah:

 1. Diagnostické kontrolky LED pro řadu stolních počítačů XPS (2020 do současnosti)
 2. Diagnostické kontrolky LED pro řadu stolních počítačů XPS (2015 až 2020)
 3. Diagnostické kontrolky LED pro řadu stolních počítačů XPS (2008 až 2015)
 4. Diagnostické kontrolky LED pro řadu stolních počítačů XPS (2007 až 2008)
 5. Slyšitelné zvukové signály stolních počítačů XPS
 6. Slovníček akronymů
 7. Průvodci diagnostickými kontrolkami

Poznámka: U všech následujících tabulek nezapomínejte, že během procesu POST slouží diagnostické kontrolky LED pouze jako ukazatel pokroku. Tyto kontrolky LED neindikují problém, který způsobil zastavení testu POST.
Poznámka: Pokud systém dokončí test POST, aniž by se zastavil na konkrétním chybovém kódu, zobrazí se černá obrazovka? je nejpravděpodobnějším důvodem problém, kdy neproběhne spuštění, a nikoli test POST.

Zpět na začátek


Diagnostické kontrolky LED pro řadu stolních počítačů XPS (2020 do současnosti)

U nejnovější řady systémů Tower se zvukové signály diagnostiky přestaly používat, u systémů All In One (AIO) se ale používají i nadále. Namísto toho nyní stav tlačítka napájení signalizuje problém vzorem změny blikání a barev.

SLN304427_en_US__3XPS_8940_Desktop_BK

Poznámka: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.
Kontrolka LED tlačítka napájení Stav Stav napájení Popis
SLN304427_en_US__5Vostro_off_PLED_BK01 Nesvítí S4 nebo S5 Napájení je vypnuté. Kontrolka LED nesvítí.
SLN304427_en_US__6Vostro_amber_PLED_BK01 Svítí žlutě - Chyba spuštění – jedná se o chybový stav počítače, včetně zdroje napájení. Ve zdroji napájení funguje správně pouze kolejnička +5VSB.
SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 Bliká žlutě - Chyba spuštění – počítač přijímá elektrickou energii a energie dodávaná napájecím zdrojem je normální. Zařízení může být vadné nebo nesprávně nainstalované. Doporučení ohledně diagnostiky blikající žluté sekvence a možné chyby naleznete v tabulce níže.
SLN304427_en_US__8Vostro_white_PLED_BK01 Svítí bíle S0 Systém je ve stavu S0. Jedná se o normální stavy napájení funkčního počítače. Systém BIOS přepne kontrolku LED do tohoto stavu, aby signalizoval, že začal poskytovat provozní kódy.
SLN304427_en_US__9Vostro_blink_white_PLED_BK01 Bliká bíle S1 nebo S3 Systém se nachází v úsporném režimu S1 nebo S3. Tento stav neindikuje závadu.
Kontrolka LED napájení Popis problému Doporučené řešení
1,2 Chyba detekce TPM kontaktovat technickou podporu.
2,1 Selhání procesoru Spusťte diagnostický nástroj procesoru Intel a pokud chyba přetrvává, obraťte se na technickou podporu.
2,2 Základní deska: Chyba paměti ROM systému BIOS Pokud problém přetrvává, aktualizujte systém BIOS a obraťte se na technickou podporu.
2,3 Není rozpoznána paměť nebo paměť RAM Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
2,4 Chyba paměti nebo paměti RAM Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
2,5 Chyba konfigurace nebo nekompatibility paměti Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
2,6 Chyba základní desky nebo čipové sady Pokud problém přetrvává, aktualizujte systém BIOS a obraťte se na technickou podporu.
3,1 Vadná knoflíková baterie Pokud problém přetrvává, vyměňte baterii CMOS a obraťte se na technickou podporu.
3,2 Závada zařízení PCI nebo subsystému grafické karty Odstraňování problému "neproběhl test POST".
3,3 Nástroj BIOS Recovery 1: Nebyla nalezena bitová kopie pro obnovení systému BIOS Pokud problém přetrvává, aktualizujte systém BIOS a obraťte se na technickou podporu.
3,4 Nástroj BIOS Recovery 2: Bitová kopie pro obnovení systému BIOS byla nalezena, ale není platná Pokud problém přetrvává, aktualizujte systém BIOS a obraťte se na technickou podporu.
3,5 Selhání napájecí sběrnice: Vestavěný řadič narazil na selhání sekvence napájení. kontaktovat technickou podporu.
3,6 Aktualizace systému BIOS není dokončena Aktualizujte systém BIOS znovu a pokud problém přetrvává, obraťte se na technickou podporu.
3,7 Chyba ME (Management Engine) Vypršel časový limit čekání na odpověď na zprávu HECI. kontaktovat technickou podporu.
4,2 Selhání napájecí sběrnice Pokud problém přetrvává, aktualizujte systém BIOS a obraťte se na technickou podporu.

Zpět na začátek


Diagnostické kontrolky LED pro řadu stolních počítačů XPS (2015 až 2020)

U této řady systémů Tower se zvukové signály diagnostiky přestaly používat, u systémů All In One (AIO) se však používají i nadále. Namísto toho stav tlačítka napájení signalizuje problém sekvencí změny blikání a barev.

SLN304427_en_US__10XPS2015_prod_shot_BK01

Poznámka: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.
Kontrolka LED tlačítka napájení Stav Stav napájení Popis
SLN304427_en_US__5Vostro_off_PLED_BK01 Nesvítí S4 nebo S5 Napájení je vypnuté. Kontrolka LED nesvítí.
SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 Bliká žlutě - Výchozí stav kontrolky LED při zapnutí. Doporučení ohledně diagnostiky blikajícího žlutého vzoru a možné chyby naleznete v tabulce níže.
SLN304427_en_US__6Vostro_amber_PLED_BK01 Svítí žlutě - Druhý stav kontrolky LED při zapnutí signalizuje, že je aktivní signál POWER_GOOD a napájení je pravděpodobně v pořádku.
SLN304427_en_US__9Vostro_blink_white_PLED_BK01 Bliká bíle S1 nebo S3 Systém se nachází v úsporném režimu S1 nebo S3. Tento stav neindikuje závadu.
SLN304427_en_US__8Vostro_white_PLED_BK01 Svítí bíle S0 Systém je ve stavu S0. Jedná se o normální stavy napájení funkčního počítače. Systém BIOS přepnutím kontrolky LED do tohoto stavu signalizuje, že začal poskytovat provozní kódy.
Kontrolka LED napájení Popis problému Doporučené řešení
2,1 Motherboard Failure (porucha základní desky) kontaktovat technickou podporu.
2,2 Základní deska: Napájecí zdroj kontaktovat technickou podporu.
2,3 Základní deska: Paměť nebo procesor Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
2,4 Vadná knoflíková baterie Pokud problém přetrvává, vyměňte baterii CMOS a obraťte se na technickou podporu.
2,5 Chyba kontrolního součtu systému BIOS Pokud problém přetrvává, aktualizujte systém BIOS a obraťte se na technickou podporu.
2,6 Vadný procesor kontaktovat technickou podporu.
2,7 Závady paměti Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
3,1 Závada zařízení PCI nebo subsystému grafické karty Odstraňování problému "neproběhl test POST".
3,2 Závada subsystému grafické karty Odstraňování problému "neproběhl test POST".
3,3 Nezjištěny žádné paměťové moduly Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
3,4 Závada subsystému paměťového zařízení Odstraňování problému "neproběhl test POST".
3,5 Chyba konfigurace nebo nekompatibility paměti Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
3,6 Chyba základní desky Odstraňování problému "neproběhl test POST".
3,7 Možná závada paměti Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.

Zpět na začátek


Diagnostické kontrolky LED pro řadu stolních počítačů XPS (2008 až 2015)

Tato řada používala stavy kontrolky LED tlačítka napájení. Tlačítko napájení se nachází na přední straně šasi. Tyto modely bylo možné rozpoznat podle ploché černé přední strany, bočních panelů a vík.

SLN304427_en_US__17XPS2008_prod_shot_BK01

Poznámka: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.
Stav LED Stav systému Doporučený následný krok
Nesvítí SLN304427_en_US__5Vostro_off_PLED_BK01 Počítač je vypnutý nebo není napájen. Odstraňte problém se ztrátou napájení.
Bliká žlutě SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 Pokud je počítač napájen, může být zařízení vadné nebo nesprávně nainstalované. Odstraňování problému "neproběhl test POST".
Svítí žlutě SLN304427_en_US__6Vostro_amber_PLED_BK01 Počítač je v úsporném režimu. Normální provoz obnovíte stisknutím klávesy na klávesnici, pohybem myši nebo stisknutím tlačítka napájení. Pokud problém přetrvává, poslouchejte zvukový kód.
Svítí bíle SLN304427_en_US__8Vostro_white_PLED_BK01 Počítač je zapnutý a pracuje normálně. Pokud počítač nereaguje, proveďte odstraňování problémů se spuštěním/chybějícím obrazem.

Modely XPS 430 až 360, 730 a 8300 až A2420

Diagnostické zvukové kódy
Stav LED Zvukový kód Příčina Doporučené řešení
SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 1 Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu ROM BIOS nebo součet probíhá kontaktovat technickou podporu.
SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 2 Nebyly zjištěny žádné paměťové moduly Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 3 Chyba čipové sady
Chyba testu hodin
Chyba brány A20
Chyba čipu Super I/O
Chyba testu řadiče klávesnice
kontaktovat technickou podporu.
SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 4 Chyba čtení/zápisu paměti RAM Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 5 Porucha hodin reálného času Pokud problém přetrvává, vyměňte baterii CMOS a obraťte se na technickou podporu.
SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 6 Porucha testu systému BIOS grafické karty Spusťte diagnostiku Dell.
SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 7 Chyba testu vyrovnávací paměti procesoru kontaktovat technickou podporu.

Zpět na začátek


Diagnostické kontrolky LED pro řadu stolních počítačů XPS (2007 až 2008)

Tato řada používala stavy kontrolky LED tlačítka napájení a sady diagnostických kontrolek LED na systémech Tower a All in One (AIO).

SLN304427_en_US__30XPS2007_prod_shot_BK01 (1)

Poznámka: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.
Stav LED Stav systému Doporučený následný krok
Nesvítí SLN304427_en_US__5Vostro_off_PLED_BK01 Počítač je vypnutý nebo není napájen. Odstraňte problém se ztrátou napájení.
Bliká žlutě SLN304427_en_US__7Vostro_blink_amber_PLED_BK01 Pokud je počítač napájen, může být zařízení vadné nebo nesprávně nainstalované. Odstraňování problému "neproběhl test POST".
Svítí žlutě SLN304427_en_US__6Vostro_amber_PLED_BK01 Počítač má závadu, a to včetně napájecího zdroje. Odstraňování problému "neproběhl test POST".
Bliká modře SLN304427_en_US__35Vostro_blink_blue_PLED_BK01 Počítač je v úsporném režimu. Normální provoz obnovíte stisknutím klávesy na klávesnici, pohybem myši nebo stisknutím tlačítka napájení. Pokud problém přetrvává, poslouchejte zvukový kód.
Modrá nepřerušovaně SLN304427_en_US__36Vostro_blue_PLED_BK01 Počítač je zapnutý a pracuje normálně. Pokud počítač nereaguje, proveďte odstraňování problémů se spuštěním/chybějícím obrazem.

Modely XPS 420, 600, 700 až 720 a A2010 až A2420

Stav diagnostické kontrolky LED Vzor světla Popis problému Doporučený následný krok
SLN304427_en_US__37XPS_led_1_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 Počítač je v normálním stavu.
vypnutý stav nebo došlo k selhání ještě před spuštěním systému BIOS
. Pokud se systém
spustí, diagnostické kontrolky LED zhasnou.
Přesaďte všechny napájecí a datové kabely.
Není k dispozici SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__45XPS_4_BK01 Systém se nachází v režimu obnovení. kontaktovat technickou podporu.
SLN304427_en_US__46XPS_led_2_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__49XPS_3_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 Pravděpodobně došlo k závadě
procesoru
kontaktovat technickou podporu.
SLN304427_en_US__51XPS_led_3_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__49XPS_3_BK01 SLN304427_en_US__45XPS_4_BK01 Paměťové moduly byly rozpoznány, ale
došlo k selhání paměti
Odstraňování problémů s pamětí
a paměťovými sloty
SLN304427_en_US__56XPS_led_4_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__58XPS_2_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__45XPS_4_BK01 Pravděpodobně došlo k selhání grafické karty. Odstraňování problému "neproběhl test POST".
SLN304427_en_US__61XPS_led_5_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__58XPS_2_BK01 SLN304427_en_US__49XPS_3_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 Pravděpodobně došlo k chybě jednotky FDD nebo pevného disku.
procesoru
Přesaďte všechny napájecí a datové kabely.
SLN304427_en_US__66XPS_led_6_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__58XPS_2_BK01 SLN304427_en_US__49XPS_3_BK01 SLN304427_en_US__45XPS_4_BK01 Pravděpodobně došlo k selhání jednotky USB. Přeinstalujte všechna zařízení USB a zkontrolujte
všechna připojení kabelů USB
SLN304427_en_US__71XPS_led_7_BK01 SLN304427_en_US__72XPS_1_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 Nebyly zjištěny žádné paměťové moduly. Odstraňování problémů s pamětí
a paměťovými sloty
SLN304427_en_US__76XPS_led_8_BK01 SLN304427_en_US__72XPS_1_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__49XPS_3_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 Paměťové moduly byly rozpoznány, ale
došlo k chybě kompatibility nebo
konfigurace paměti
Odstraňování problémů s pamětí
a paměťovými sloty
Není k dispozici SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__58XPS_2_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 Pravděpodobně došlo k selhání
rozšiřující karty.
Odstraňování problému "neproběhl test POST".
Není k dispozici SLN304427_en_US__72XPS_1_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__49XPS_3_BK01 SLN304427_en_US__45XPS_4_BK01 Jiná činnost před spuštěním obrazu Odstraňování problému "neproběhl test POST".
SLN304427_en_US__89XPS_led_9_BK01 SLN304427_en_US__72XPS_1_BK01 SLN304427_en_US__58XPS_2_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 Probíhá konfigurace zdroje systému Odstraňování problému "neproběhl test POST".
SLN304427_en_US__94XPS_led_10_BK01 SLN304427_en_US__72XPS_1_BK01 SLN304427_en_US__58XPS_2_BK01 SLN304427_en_US__49XPS_3_BK01 SLN304427_en_US__38XPS_off_BK01 Došlo k jinému selhání při testu POST.
činnosti grafické karty
Odstraňování problému "neproběhl test POST".
Není k dispozici SLN304427_en_US__72XPS_1_BK01 SLN304427_en_US__58XPS_2_BK01 SLN304427_en_US__49XPS_3_BK01 SLN304427_en_US__45XPS_4_BK01 Předáno ke spuštění Sekvence POST skončila
a zahájilo se spouštění.

Zpět na začátek


Slyšitelné zvukové signály stolních počítačů XPS

Kromě různých typů diagnostických kontrolek LED je u některých modelů těchto počítačů k dispozici několik zvukových signálů.

Tyto signály jsou respektovány mezi výrobci a již delší dobu se nemění.

V následující tabulce je uvedeno vysvětlení těchto signálů.

Poznámka: Obsah zobrazíte kliknutím na níže uvedenou část, kterou chcete otevřít.
Diagnostické zvukové kódy
Kód Příčina Doporučené řešení
1 Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu ROM BIOS nebo součet probíhá kontaktovat technickou podporu.
2 Nebyly zjištěny žádné paměťové moduly Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
3 Chyba čipové sady
Chyba testu hodin
Chyba brány A20
Chyba čipu Super I/O
Chyba testu řadiče klávesnice
kontaktovat technickou podporu.
4 Chyba čtení/zápisu paměti RAM Proveďte postup odstraňování problémů s pamětí a paměťovými sloty.
5 Porucha hodin reálného času Pokud problém přetrvává, vyměňte baterii CMOS a obraťte se na technickou podporu.
6 Porucha testu systému BIOS grafické karty Spusťte diagnostiku Dell.
7 Chyba testu vyrovnávací paměti procesoru kontaktovat technickou podporu.

Zpět na začátek


Slovníček akronymů:

Definice akronymů v tomto článku naleznete v tabulce.

Zkratka Definice
BIOS Basic Input/Output System (základní systém vstupů/výstupů)
CFG Konfigurace zdrojů
Procesor Central Processing Unit (procesor)
DIMM Dual In-line Memory Module (duální řadový modul paměti)
DMA Direct Memory Access (přímý přístup do paměti)
EC Embedded Controller (vestavěný řadič)
HECI Host Embedded Controller Interface (rozhraní integrovaného hostitelského řadiče)
LCD Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů)
Kontrolka LED Light Emitting Diode (elektroluminiscenční dioda)
MBF Motherboard Failure (porucha základní desky)
MBIST Vestavěný samočinný test paměti
ME Management Engine
MEM Paměť
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory (napěťově nezávislá paměť RAM)
PCI Peripheral Component Interconnect
POV Post-video Activity (činnost po spuštění videa)
PRV Pre-video Activity (činnost před spuštěním videa)
PSU Power Supply Unit (napájecí zdroj)
RAM Random Access Memory (paměť s náhodným přístupem)
RCM Recovery Mode (režim obnovení)
ROM Read Only Memory (paměť pouze pro čtení)
RTC Real Time Clock (hodiny reálného času)
S0 Stav napájení systému S0 – Jedná se o pracovní stav, kdy je počítač se systémem Windows spuštěn.
S1 Stav napájení systému S1 – V tomto stavu spánku je procesor zastaven a počítač je v úsporném režimu.
S2 Stav napájení systému S2 – Tento stav je podobný stavu S1, ale dojde ke ztrátě dat z mezipaměti procesoru a systému, protože procesor není napájen.
S3 Stav napájení systému S3 – V tomto stavu se data ukládají do paměti RAM. Pevné disky a další hardware se vypnou.
S4 Stav napájení systému S4 – V tomto stavu jsou data z paměti RAM a další data uložena na pevný disk.
S5 Stav napájení systému S5 – Systém je vypnutý.
SBIOS Small Board Interface Operating System (operační systém rozhraní malých desek)
SPI Serial Peripheral Interface (sériové periferní rozhraní)
STD Předání spouštění
STO Storage Device (úložné zařízení)
TPM Trusted Platform Module
USB Universal Serial Bus
VID Video

Zpět na začátek


Poznámka:
Pokud se zobrazuje rozpoznatelný kód, postupujte podle pokynů. Pokud se musíte obrátit na místní podporu, ujistěte se, že máte po ruce informace o kódu. Technik bude tyto informace potřebovat, aby vám s tím dále pomohl.

Pokud vidíte nerozpoznatelný kód, který není uveden výše, obraťte se přímo na místní podporu.

Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu společnosti Dell.

Zpět na začátek

Additional Information

Article Properties


Affected Product

XPS

Last Published Date

10 Jan 2024

Version

7

Article Type

How To