Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

En referensguide till de diagnostiska indikatorerna för Precision Workstation

Summary: Den här artikeln är en referensguide till olika metoder som används på Dell Precision arbetsstationer för att diagnostisera problem med självtest under startprocessen.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Dell Precision Workstation-system har länge haft inbyggda diagnostiska indikatorer. Det kan vara ljudsignaler, strömbrytare som visar olika statuslägen och färger, specifika diagnostiska indikatorer eller en kombination av dem alla för att visa vid vilken punkt under självtestet vid start (POST) som ett system har problem.

Följande artikel är en referensguide till koder som finns på varje modell och vad koderna betyder. Koderna ändras mellan olika modeller och år. Dessa indikatorer är bara en utgångspunkt för att begränsa eventuell felsökning som ska utföras för att identifiera orsaken till det aktuella problemet. Du kan använda detta som utgångspunkt för att fastställa vilken felsökningsguide som krävs, eller så kan du kontakta teknisk support för att få ytterligare hjälp. De letar också efter dessa indikatorer.


Innehållsförteckning:

 1. Diagnostiska koder för indikatorer för Precision-serien (2017 till idag)
 2. Diagnostiska koder för indikatorer för Precision-serien (2014–2017)
 3. Diagnostiska koder för indikatorer för Precision-serien (2012–2013)
 4. Diagnostiska koder för indikatorer för Precision-serien (2010–2011)
 5. Diagnostiska indikatorer och pipkoder för Precision-serien (innan 2009)
 6. Ordlista med akronymer
 7. Guider med diagnostiska indikatorer
Obs! I alla tabeller nedan bör du komma ihåg att de diagnostiska indikatorerna endast fungerar som förloppsindikator vid självtestprocessen. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.

Diagnostiska indikatorer och pipkoder för Precision-serien (2017 till idag)

Med den senaste serien visar strömbrytarindikatorn nu ett nytt mönster med färger som ändras och blinkar i både gult och vitt för att ange var ett problem har inträffat. Du kan identifiera dessa system genom att det inte finns någon panel med diagnostiska indikatorer på framsidan av enheten.

2017 för att presentera Precision-arbetsstationer

Strömbrytarindikator Läge Beskrivning
Strömindikatorn är släckt Av Strömmen är avstängd. Indikatorn lyser inte.
Strömindikatorn blinkar med orange sken Blinkande gult Starttillstånd för LED-lampan vid start. Se tabellen nedan för diagnostiska förslag vid blinkande gult mönster och möjliga fel.
Strömindikatorn lyser med fast orange sken Fast gult sken Det andra led-lampstillståndet vid start anger att den POWER_GOOD signalen är aktiv och det är sannolikt att det inte är något fel på strömförsörjningen.
Strömindikatorn blinkar vitt Blinkande vitt Energisparläge är aktiverat för systemet (antingen S1 eller S3). Det innebär inte att ett fel har uppstått.
Strömindikatorn lyser med fast vitt sken Fast vitt sken Systemet är i S0-läge. S0-läget är det normala strömläget för en fungerande maskin. Indikatorn ändras av BIOS till det här läget för att visa att hämtning av op-koder har startats.
Läge Lägesnamn Strömindikator:
Gult blinkande
Gult blinkande mönster Problembeskrivning Lösningsförslag
- - 1, 1 1 gul blinkning åtföljd av en kort paus, 1 vit blinkning, lång paus, upprepas Dåligt moderkort
 • Kontakta teknisk support för att felsöka moderkortet
- - 1, 2 1 gul blinkning åtföljd av en kort paus, 2 vita blinkningar, lång paus, upprepas Dåligt moderkort, dålig strömförsörjning eller dåliga strömförsörjningskablar
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet med PSU BIST-testet och sätter i kabeln igen.
 • Kontakta teknisk support om inget fungerar
- - 1, 3 1 orange blinkning följt av en kort paus, 3 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen Trasigt moderkort, minne eller processor
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att placera om minnet och byta ut det mot ett fungerande minne, om det finns ett tillgängligt.
 • Kontakta teknisk support om inget fungerar
- - 1, 4 1 orange blinkning följt av en kort paus, 4 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen Dåligt knappcellsbatteri
 • Konfigurering av processor pågår eller ett processorfel har identifierats
 • Kontakta teknisk support
S2 Processor 2, 1 2 gula blinkningar åtföljda av en kort paus, 1 vit blinkning, lång paus, upprepas Dålig processor
 • Konfiguration av processorn pågår eller så har ett processorfel identifierats.
 • Kontakta teknisk support
S1 RCM 2, 2 2 gula blinkningar åtföljda av en kort paus, 2 vita blinkningar, lång paus, upprepas BIOS ROM-fel
 • Systemet befinner sig i återställningsläge.
 • Uppdatera till den senaste BIOS-versionen. Kontakta teknisk support om problemet kvarstår
S6 STO 2, 3 2 gula blinkningar åtföljda av en kort paus, 3 vita blinkningar, lång paus, upprepas Inget minne kunde identifieras
 • Om kunden kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att ta bort ett minne i taget för att avgöra i vilket minne felet uppstår och byter till ett tillgängligt, fungerande minne för att bekräfta.
 • Kontakta teknisk support.
S3 MEM 2, 4 2 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 4 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen Minnesfel
 • Konfigurering av minnessystem pågår. Minnesmoduler har identifierats, men ett minnesfel inträffade.
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att placera om minnet och byta ut det mot ett fungerande minne, om det finns ett tillgängligt.
 • Kontakta teknisk support om inget fungerar.
S8 MEM 2, 5 2 gula blinkningar åtföljda av en kort paus, 5 vita blinkningar, lång paus, upprepas Ogiltigt minne är installerat
 • Konfigurering av minnessystem pågår. Minnesmoduler har identifierats men verkar vara inkompatibla eller felaktigt konfigurerade.
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att placera om minnet och byta ut det mot ett fungerande minne, om det finns ett tillgängligt.
 • Kontakta teknisk support om inget fungerar.
S9 MBF 2, 6 2 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 6 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen Moderkort: Kretsuppsättning
 • Moderkortsfel har identifierats.
 • Om kunden kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att ta bort en komponent i taget för att avgöra i vilken komponent felet uppstår.
 • Kontakta teknisk support.
- - 3, 1 3 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 1 vit blinkning, lång paus och sedan om igen RTC-elfel
 • Om kunden kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att byta till ett fungerande CMOS-batteri.
 • Kontakta teknisk support.
S4 PCI 3, 2 3 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 2 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen PCI-enhet eller video
 • Konfiguration av PCI-enheten pågår eller så har ett fel på PCI-enheten identifierats.
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att placera om PCI-kortet och ta bort ett i taget för att avgöra i vilket kort felet uppstår.
 • Kontakta teknisk support.
- - 3, 3 3 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 3 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen BIOS-återställning 1
 • Systemet befinner sig i återställningsläge
 • Flash med senaste version av BIOS och om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta teknisk support.
- - 3, 4 3 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 4 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen BIOS-återställning 2
 • Systemet befinner sig i återställningsläge
 • Flash med senaste version av BIOS och om problemet fortfarande inte är löst ska du kontakta teknisk support.
- - 4, 1 4 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 1 vit blinkning, lång paus och sedan om igen Fel på processorkonfigurationen eller processorn
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att ta bort delar tills det lägsta som krävs för självtest vid start.
 • Kontakta teknisk support.
- - 4, 2 4 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 2 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen Generiskt postvideofel
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att växla mellan det inbyggda kortet och ett separat grafikkort för att avgöra var felet uppstår.
 • Kontakta teknisk support.
- - 4, 3 4 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 3 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen Dåligt minne
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att prova DIMM-minnesmoduler individuellt på varje kortplats och testa med ett fungerande (fungerande) minne för att avgöra var felet finns.
 • Kontakta teknisk support.
- - 4, 4 4 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 4 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen Problem med expansionskort
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att ta bort delar tills det minsta som krävs för att posta för att fastställa felpunkten för felet.
 • Kontakta teknisk support.
- - 4, 5 4 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 5 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen Problem med populering av PCIe-tilläggskort
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet endast med det primära grafikkortet.
 • Kontakta teknisk support.
- - 4, 6 4 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 6 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen Degraderad RAID-volym.
 • RAID-volym är degraderad.
 • Om möjligt bör du starta i F12-menyn för att öppna fliken enhetskonfiguration och återskapa RAID-volymen.
 • Kontakta teknisk support om problemet kvarstår.
- - 4, 7 4 orangefärgade blinkningar följt av en kort paus, 7 vita blinkningar, lång paus och sedan om igen Systemets sidohölje saknas
 • Systemets sidohölje (antingen vänster eller höger) saknas.
 • Installera sidohöljena och starta om.
 • Kontakta teknisk support om problemet kvarstår.

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer och pipkoder för Precision-serien (2014–2017)

Med den här serien har de diagnostiska indikatorerna tagits bort. Istället visar strömbrytarindikatorn ett mönster med färger som ändras och blinkar för att ange var ett problem har inträffat. Du kan identifiera dessa system genom att det inte finns någon panel med diagnostiska indikatorer på framsidan av enheten.

Precision-serien 2014 till 2017

Strömbrytarindikator Läge Beskrivning
Strömindikatorn är släckt Av Strömmen är avstängd. Indikatorn lyser inte.
Strömindikatorn blinkar med orange sken Blinkande gult Starttillstånd för LED-lampan vid start. Se tabellen nedan för diagnostiska förslag vid blinkande gult mönster och möjliga fel.
Strömindikatorn lyser med fast orange sken Fast gult sken Det andra LED-lamptillståndet vid start anger att den POWER_GOOD signalen är aktiv och det är sannolikt att strömförsörjningen fungerar bra.
Strömindikatorn blinkar vitt Blinkande vitt Energisparläge är aktiverat för systemet (antingen S1 eller S3). Det innebär inte att ett fel har uppstått.
Strömindikatorn lyser med fast vitt sken Fast vitt sken Systemet är i S0-läge. S0-läget är det normala strömläget för en fungerande maskin. Indikatorn ändras av BIOS till det här läget för att visa att hämtning av op-koder har startats.
Läge Lägesnamn Strömindikator:
Gult blinkande
Gult blinkande mönster Problembeskrivning Lösningsförslag
- - 2, 1 2 blinkningar åtföljda av en kort paus, 1 blinkning, lång paus, upprepas Dåligt moderkort
 • Kontakta teknisk support för att felsöka moderkortet
- - 2, 2 2 blinkningar åtföljda av en kort paus, 2 blinkningar, lång paus, upprepas Dåligt moderkort, dålig strömförsörjning eller dåliga strömförsörjningskablar
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet med PSU BIST-testet och sätter i kabeln igen.
 • Kontakta teknisk support om inget fungerar
- - 2, 3 2 blinkningar åtföljda av en kort paus, 3 blinkningar, lång paus, upprepas Trasigt moderkort, minne eller processor
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att placera om minnet och byta ut det mot ett fungerande minne, om det finns ett tillgängligt.
 • Kontakta teknisk support om inget fungerar
- - 2, 4 2 blinkningar åtföljda av en kort paus, 4 blinkningar, lång paus, upprepas Dåligt knappcellsbatteri
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att byta till ett fungerande knappcellsbatteri, om det finns ett tillgängligt.
 • Kontakta teknisk support om inget fungerar
S1 RCM 2, 5 2 blinkningar åtföljda av en kort paus, 5 blinkningar, lång paus, upprepas Kontrollsummefel i BIOS
 • Systemet befinner sig i återställningsläge.
 • Uppdatera till den senaste BIOS-versionen. Kontakta teknisk support om problemet kvarstår
S2 Processor 2, 6 2 blinkningar åtföljda av en kort paus, 6 blinkningar, lång paus, upprepas Dålig processor
 • Konfiguration av processorn pågår eller så har ett processorfel identifierats.
 • Kontakta teknisk support
S3 MEM 2, 7 2 blinkningar åtföljda av en kort paus, 7 blinkningar, lång paus, upprepas Minnesfel
 • Konfigurering av minnessystem pågår. Minnesmoduler har identifierats, men ett minnesfel inträffade.
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att placera om minnet och byta ut det mot ett fungerande minne, om det finns ett tillgängligt.
 • Kontakta teknisk support om inget fungerar.
S4 PCI 3, 1 3 blinkningar åtföljda av en kort paus, 1 blinkning, lång paus, upprepas Fel på PCI-enheten eller videodelsystemet
 • Konfiguration av PCI-enheten pågår eller så har ett fel på PCI-enheten identifierats.
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att placera om PCI-kortet och ta bort ett i taget för att avgöra i vilket kort felet uppstår.
 • Kontakta teknisk support.
S5 VID 3, 2 3 blinkningar åtföljda av en kort paus, 2 blinkningar, lång paus, upprepas Fel på videodelsystemet
 • Konfigurering av grafiksystem pågår eller fel på grafiksystem.
 • Om kunden kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att ta bort ett kort i taget för att avgöra i vilket kort felet uppstår.
 • Kontakta teknisk support.
S6 STO 3, 3 3 blinkningar åtföljda av en kort paus, 3 blinkningar, lång paus, upprepas Inget minne kunde identifieras
 • Om kunden kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att ta bort ett minne i taget för att avgöra i vilket minne felet uppstår och byter till ett tillgängligt, fungerande minne för att bekräfta.
 • Kontakta teknisk support.
S7 USB 3, 4 3 blinkningar åtföljda av en kort paus, 4 blinkningar, lång paus, upprepas Fel i lagringsdelsystem
 • Konfigurering av lagringsenhet pågår eventuellt eller fel i lagringsdelsystemet.
 • Om du kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att ta bort en lagring i taget från moderkortet för att avgöra i vilken lagring felet uppstår.
 • Kontakta teknisk support.
S8 MEM 3, 5 3 blinkningar åtföljda av en kort paus, 5 blinkningar, lång paus, upprepas Minneskonfiguration eller inkompatibelt fel
 • Konfigurering av minnessystem pågår. Inga minnesmoduler kunde identifieras.
 • Om kunden kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att ta bort ett minne i taget från moderkortet för att avgöra i vilket minne felet uppstår. Kombinera också konfigurationen för att validera lämplig kombination.
 • Kontakta teknisk support
S9 MBF 3, 6 3 blinkningar åtföljda av en kort paus, 6 blinkningar, lång paus, upprepas Moderkortsfel
 • Ett kritiskt fel på moderkortet har identifierats.
 • Om kunden kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att ta bort en komponent i taget från moderkortet för att avgöra i vilken komponent felet uppstår.
 • Om du identifierat någon av komponenterna med fel byter du ut komponenten.
 • Kontakta teknisk support
S10 MEM 3, 7 3 blinkningar åtföljda av en kort paus, 7 blinkningar, lång paus, upprepas Eventuellt minnesfel
 • Konfigurering av minnessystem pågår. Minnesmoduler har identifierats men verkar vara inkompatibla eller felaktigt konfigurerade.
 • Om kunden kan hjälpa till med felsökningen begränsar du problemet genom att ta bort ett minne i taget från moderkortet för att avgöra i vilket minne felet uppstår.
 • Kontakta teknisk support.

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2012–2013)

I den här serien ändrades de diagnostiska indikatorerna till att inkludera en kombination av indikatorlägen för strömknappen och diagnostiska indikatorer. De diagnostiska indikatorerna är fortfarande 1, 2, 3, 4 och placerade på framsidan av enheten. Du kan identifiera systemen genom den platta svarta och försänkta grillen på framsidan.

Precision-serien 2012 till 2013

Obs! Det finns tre typer av färg för strömindikatorn: Grön, blå eller vit beroende på systemmodell.
Strömbrytarindikator Läge Beskrivning
Strömindikatorn är släckt Av Strömmen är avstängd. Indikatorn lyser inte.
Strömindikatorn blinkar med orange sken Blinkande gult Starttillstånd för LED-lampan vid start. Se tabellen nedan för diagnostiska förslag vid blinkande gult mönster och möjliga fel.
Strömindikatorn lyser med fast orange sken Fast gult sken Det andra LED-lamptillståndet vid start anger att den POWER_GOOD signalen är aktiv och det är sannolikt att strömförsörjningen fungerar bra.
Strömindikatorn blinkar vitt Blinkande vitt Energisparläge är aktiverat för systemet (antingen S1 eller S3). Det innebär inte att ett fel har uppstått.
Strömindikatorn lyser med fast vitt sken Fast vitt sken Systemet är i S0-läge. S0-läget är det normala strömläget för en fungerande maskin. Indikatorn ändras av BIOS till det här läget för att visa att hämtning av op-koder har startats.

Exempel på diagnostiklampor för Precision

Obs! De diagnostiska indikatorerna kan vara endera gröna eller gula, beroende på modell, men är alltid antingen släckt, blinkande eller fast sken.
Läge Indikatormönster
(1 2 3 4)
LED – beskrivning Strömlampa Tillstånd Beskrivning
Pb0a Av Av Strömindikatorn är släckt Systemet är urkopplat Systemet har ingen strömanslutning, nätaggregatet är inte anslutet till moderkortet eller så är inte kontrollpanelen ansluten till moderkortet.
Pb0b Av Av Strömindikatorn lyser med fast vitt sken ACPI S0, normal drift Systemet är på och inga fel har identifierats. Det här är ett TILLSTÅND som styrs av BIOS och är även S0e.
Pb0c Av Av Strömindikatorn blinkar vitt ACPI S1 Windows-vänteläge.
Pb1 Av Av Strömindikatorn är släckt ACPI S4 eller S5 Viloläge eller mjuk avstängning. Systemet är anslutet, men antingen avstängt eller i Windows-viloläge.
Pb2 3 fast sken 3 – fast sken - Reserverad Reserverad
Pb3 3 och 4 fast sken 3,4 – fast sken Strömindikatorn blinkar vitt ACPI S3 Stäng av till RAM, Windows-vänteläge.
Pb4 2 fast sken 2 – fast sken - Reserverad Reserverad
Pb5 2 och 4 fast sken 2,4 – fast sken - Reserverad Reserverad
Pb6 2 och 3 fast sken 2,3 – fast sken - Reserverad Reserverad
Pb7 2 3 och 4 blinkar 2, 3, 4 – blinkar Strömindikatorn lyser med fast orange sken ACPI S0, överlämning till BIOS-styrning Systemet är påslaget. BIOS körs inte. Det här är övergångsläget till POST.
Pb8 1 fast sken 1 – fast sken - Reserverad Reserverad
Pb9 1 och 4 blinkar 1, 4 – blinkar Strömindikatorn lyser med fast orange sken Regulatorfel i annat kort än moderkortet Ett strömfel har upptäckts i en tilläggskomponent som en spänningsregulator, videoenhet eller minnesenhet.
Pb10 1 och 3 blinkar 1, 3 – blinkar Strömindikatorn blinkar med orange sken Fel på nätaggregatet Nätaggregatet kan vara dåligt eller så kan nätaggregatets kabel vara kapad och skapa en kortslinga i huvudströmskenan. (PS_ON verifierat, PS_PWRGOOD inte verifierat)
Pb11 1 3 och 4 blinkar 1, 3, 4 – blinkar Strömindikatorn lyser med fast orange sken Fel på kabel till nätaggregatet Alla strömkablar kanske inte är korrekt anslutna till moderkortet. (PS_ON verifierat, en huvudströmledning saknas)
Pb12 1 och 2 blinkar 1, 2 – blinkar Strömindikatorn lyser med fast orange sken Regulatorfel på moderkortet Ett strömfel har upptäckts i någon av de inbyggda regulatorerna på moderkortet. Det här kan bero på en skadad komponent på moderkortet eller att en tilläggsenhet skapar en kortslutning i en reglerad strömledning. (PS_ON verifierat, PS_PWRGOOD verifierat, SYS_PWRGOOD inte verifierat)
Pb13 1 2 och 4 blinkar 1, 2, 4 – blinkar Strömindikatorn är släckt Felmatchning Maskinvaran har identifierat en inkompatibilitet för en kritisk systemkomponent, som processorn, spänningsregulatorn, nätaggregatet eller en minnesenhet.
Pb14 1 2 och 3 fast sken 1, 2, 3 – fast sken - Reserverad Reserverad
Pb15 1 2 3 4 fast sken 1, 2, 3,4 – fast sken - Reserverad Reserverad
Läge Indikatormönster
(1 2 3 4)
LED – beskrivning Lägesnamn Tilldelning av läge Lägesbeskrivning Lösningsförslag
S0a Av Av AV AV Strömindikatorn är avstängd. Ingen ström matas till systemet.
 • Kör felsökning för skärmen och operativsystemet om indikatorerna tändes och sedan slocknade.
 • Om lysdioderna aldrig tänddes ska du kontrollera om det finns ett strömproblem.
S0e Av Av Normal drift, ACPI S0 Strömindikatorn lyser med fast grönt/blått eller vitt sken. Systemet har startats och fungerar normalt.  
S1 4 fast sken 4 RCM Systemet befinner sig i återställningsläge. Kontrollsummeringsfel i BIOS upptäcktes och systemet är nu i återställningsläge.
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM
 • Om detta inträffade efter Windows-uppdateringar kontrollerar du att startprocessen inte var skadad.
S2 3 fast sken 3 Processor Processor Konfiguration av processorn pågår eller så har ett processorfel identifierats.
 • Koppla bort alla enheter och konfigurera datorn till nätaggregatet, moderkortet och processorn.
 • Kontakta teknisk support om felet kvarstår
 • Om felet upphör ansluter du de frånkopplade delarna en i taget tills felet inträffar igen. Kontakta teknisk support för att gå vidare med problemet.
S3 3 och 4 fast sken 3,4 MEM Minne Konfigurering av minnessystem pågår. Minnesmoduler har identifierats, men ett minnesfel inträffade.
 • Ta bort allt minne från datorn. Ändras LED-koden?
 • Om den inte gör det kontaktar du teknisk support
 • Om den gör det sätter du tillbaka minnesmodulerna en i taget tills felet uppstår igen, testar den modulen på en annan plats och kontaktar teknisk support
S4 2 fast sken 2 PCI PCI-enhet Konfiguration av PCI-enheten pågår eller så har ett fel på PCI-enheten identifierats.
 • Ta bort alla enheter och alla interna PCI-enheter
 • Kontakta teknisk support om felet kvarstår
 • Om felet försvinner sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet inträffar igen och kontaktar teknisk support
S5 2 och 4 fast sken 2.4 VID Grafikkort Konfigurering av grafiksystem pågår eller fel på grafiksystem.
 • Kontrollera att videokabeln är ansluten till rätt port
 • Sätt tillbaka eventuella tilläggsgrafikkort
 • Om felet kvarstår tar du bort eventuella tilläggsgrafikkort och testar med en fungerande skärm och videokabel
 • Kontakta teknisk support när du vet vilken del som felet ligger hos
S6 2 och 3 fast sken 2.3 STO Lagring En lagringsenhet konfigureras eller fel i lagringsdelsystemet.
 • Sätt tillbaka kablarna från hårddiskarna till moderkortet
 • Om felet kvarstår sätter du in en fungerande hårddisk i systemet och kontaktar sedan teknisk support
S7 2 3 och 4 fast sken 2,3,4 USB USB USB-delsystemet konfigureras eller fel i USB-delsystemet.
 • Ta bort alla enheter och eventuella interna CRU-enheter
 • Om LED-lamporna ändras sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar teknisk support
 • Om felet kvarstår med samma delar borttagna kontaktar du teknisk support
S8 1 fast sken 1 MEM Minne Konfigurering av minnessystem pågår. Inga minnesmoduler kunde identifieras.
 • Sätt tillbaka alla minnesmoduler
 • Om felet kvarstår testar du att ha minnet på olika platser och kontakta teknisk support
S9 1 och 4 fast sken 1.4 MBF Moderkort Ett kritiskt fel på moderkortet har identifierats.
 • Kontakta teknisk support
S10 1 och 3 fast sken 1.3 MEM Minne Konfigurering av minnessystem pågår. Minnesmoduler har identifierats men verkar vara inkompatibla eller felaktigt konfigurerade.
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM och eventuella tidigare fel
 • Ta bort allt minne från datorn. Detta inkluderar alla grafikkort. Ändras LED-koden?
 • Om den inte gör det kontaktar du teknisk support
 • Om den gör det sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen, testar delen på en annan plats och kontaktar teknisk support
S11 1 3 och 4 fast sken 1,3,4 PRV Annan aktivitet före grafikinitiering Indikerar rutinartad systemaktivitet före grafikinitiering
 • Ta bort alla enheter och eventuella interna CRU-enheter
 • Om LED-lamporna ändras sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar teknisk support
 • Om felet kvarstår med samma delar borttagna kontaktar du teknisk support
S12 1 och 2 fast sken 1.2 CFG Resurskonfigurering Konfiguration av systemresurser pågår.
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM och eventuella tidigare fel
 • Ta bort alla enheter
 • Om LED-lamporna ändras sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar teknisk support
 • Om felet kvarstår med samma delar borttagna kontaktar du teknisk support
S13 1 2 och 4 fast sken 1,2,4   Reserverad Reserverad för framtida användning. Den här koden kan komma att indikera läget Visual Off i Dimension-system.
 • Reserverad
S14 1 2 och 3 fast sken 1,2,3 POV Annan aktivitet efter grafikinitiering Indikerar rutinmässig systemaktivitet efter grafikinitiering.
 • Felsök enligt felmeddelandet på skärmen
S15 1 2 3 och 4 fast sken 1,2,3,4 STD Överlämning efter start Indikerar slutet på POST-processen. Indikatorerna är normalt i det här läget ett kort tag innan självtestet slutförs. När överlämning till operativsystemet är klar släcks lamporna och övergår till S0e-läge.
 • Självtestet har gått igenom alla kontroller
 • Felsöka hårddisken och operativsystemet

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer för Precision-serien (2010 till 2011)

Den här serien hade en kombination av indikatorlägen för strömknappen med de diagnostiska indikatorerna 1, 2, 3, 4. Diagnostik-LED-lamporna sitter på framsidan av chassit.

2010 till 2011 Precision-serien

Obs! Det finns två typer av färg för strömindikatorn: Grön eller blå beroende på systemmodell.
Av Blinkande gult Fast gult sken Fast grönt sken Blinkande grönt sken
Strömindikatorn är släckt Strömindikatorn blinkar med orange sken Strömindikatorn lyser med fast orange sken Strömindikatorn lyser med fast grönt sken Strömindikatorn blinkar med grönt sken
Ljusmönster Problembeskrivning
Lösningsförslag
Diagnostiska LED-lampor Strömbrytarindikator
 
Av Strömindikatorn är släckt Datorn är endera avstängd eller får ingen ström.
 • Sätt i nätkabeln igen i nätkontakten på datorns baksida och eluttaget.
 • Ta bort alla eventuella förgreningsdosor, förlängningssladdar och strömskydd och prova om datorn startar som den ska.
 • Kontrollera att eventuella grenuttag som används är anslutna till ett eluttag och är påslagna.
 • Kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta något annat till det, exempelvis en lampa.
 • Kontrollera att huvudnätkabeln och frontpanelkabeln är ordentligt fastsatta i moderkortet.
3 på Strömindikatorn är släckt Ett möjligt moderkortsfel har uppstått.
 • Koppla bort datorn från eluttaget. Vänta en minut för att dränera strömmen. Koppla datorn till ett fungerande eluttag och tryck på strömbrytaren.
1 och 3 på Strömindikatorn blinkar med orange sken
Blinkande
Ett möjligt fel på moderkort, strömförsörjning eller kringutrustning har uppstått.
 • Stäng av datorn, lämna den ansluten till elnätet. Tryck och håll in testknappen för strömförsörjningen på baksidan av strömförsörjningsenheten. Om lysdioden bredvid omkopplaren tänds kan problemet bero på moderkortet.
 • Om lysdioderna bredvid omkopplaren inte tänds kopplar du bort alla interna enheter och enheter. Tryck och håll in testknappen för strömförsörjningen. Om den tänds kan felet bero på kringutrustning.
 • Om lysdioden fortfarande inte tänds tar du bort kontakten för strömförsörjningsenheten från moderkortet, sedan trycker du och håller inne testknappen för strömförsörjningen. Om indikatorn tänds kan problemet bero på moderkortet.
 • Om lysdioden fortfarande tänds beror problemet troligen på strömförsörjningen.
1 2 och 4 på Strömindikatorn lyser med fast orange sken Det finns ingen processormodul (CPU).
 • Installera CPU:n och starta om systemet. Om datorn fortfarande inte startar kontrollerar du att inte CPU-sockeln är skadad.
3 och 4 på Strömindikatorn lyser med fast orange sken Minnesmoduler har upptäckts, men ett fel på minnesströmförsörjningen har uppstått.
 • Om två eller flera minnesmoduler är installerade tar du bort dem. Sedan återinstallerar du en modul och startar datorn igen. Om datorn startar normalt fortsätter du med att installera ytterligare minnesmoduler (en i taget) tills du har hittat en felaktig modul eller satt tillbaka alla moduler utan problem. Om det bara finns en minnesmodul försöker du flytta den till en annan DIMM-kontakt, sedan startar du om datorn.
 • Om möjligt bör du installera verifierat arbetsminne av samma typ i datorn.
2 och 3 på Strömindikatorn lyser med fast orange sken Ett processor eller moderkortsfel har uppstått.
 • Byt ut CPU:n till en som du vet fungerar. Om datorn fortfarande inte startar kontrollerar du att inte CPU-sockeln är skadad.
2 3 och 4 på Strömindikatorn lyser med fast orange sken BIOS kan vara skadat eller saknas.
 • Datorns maskinvara fungerar normalt men BIOS kan vara skadat eller saknas.
1 på Strömindikatorn lyser med fast orange sken Ett möjligt moderkortsfel har uppstått.
 • Ta bort alla tillbehörskort från PCI- och PCI-E-kortplatsen och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka kringutrustningskorten ett i taget tills du hittar det som orsakar problemet.
1 och 4 på Strömindikatorn lyser med fast orange sken Nätkontakten är inte korrekt isatt.
 • Ta ur och sätt tillbaka de 2x2-nätkontakterna från strömförsörjningsenheten.
2 på Strömindikatorn lyser med fast orange sken Ett möjligt fel på ett kort för en kringutrustning eller på moderkortet har uppstått.
 • Ta bort alla tillbehörskort från PCI- och PCI-E-kortplatsen och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka kringutrustningskorten ett i taget tills du hittar det som orsakar problemet.
1 och 2 på Strömindikatorn lyser med fast orange sken Ett möjligt moderkortsfel har uppstått.
 • Koppla bort alla interna enheter och enheter och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka kringutrustningskorten ett i taget tills du hittar det som orsakar problemet.
 • Om problemet kvarstår är det förmodligen fel på moderkortet.
1 2 och 3 på Strömindikatorn lyser med fast orange sken Ett möjligt fel på knappcellsbatteriet har uppstått.
 • Ta bort knappcellsbatteriet i en minut, sätt tillbaka batteriet och starta om.
Av Strömindikatorn lyser med fast blått sken Datorn är i normalt påslaget läge. Diagnostikindikatorerna lyser inte när datorn startat operativsystemet utan problem.
 • Kontrollera att skärmen är ansluten och på.
3 på Strömindikatorn lyser med fast blått sken Ett möjligt processorfel har uppstått.
 • Sätt tillbaka processorn.
3 och 4 på Strömindikatorn lyser med fast blått sken Minnesmoduler har upptäckts, men ett minnesfel har uppstått.
 • Om två eller flera minnesmoduler är installerade tar du bort dem. Sedan återinstallerar du en modul (hänvisa till Servicehandboken) och startar datorn igen. Om datorn startar normalt fortsätter du med att installera ytterligare minnesmoduler (en i taget) tills du har hittat en felaktig modul eller satt tillbaka alla moduler utan problem.
 • Om möjligt bör du installera verifierat arbetsminne av samma typ i datorn.
2 och 4 på Strömindikatorn lyser med fast blått sken Ett möjligt grafikkortfel har uppstått.
 • Placera om installerade grafikkort.
 • Om möjligt, installera ett fungerande grafikkort i datorn.
2 och 3 på Strömindikatorn lyser med fast blått sken Ett möjligt diskettenhet- eller hårddiskfel har uppstått.
 • Ta ur och sätt tillbaka el- och datakablar.
2 3 och 4 på Strömindikatorn lyser med fast blått sken Ett USB-fel kan ha uppstått.
 • Sätt tillbaka alla USB-enheter och kontrollera alla kabelanslutningar.
1 på Strömindikatorn lyser med fast blått sken Inga minnesmoduler kunde identifieras.
 • Om två eller flera minnesmoduler är installerade tar du bort dem (hänvisa till Servicehandboken). Sedan återinstallerar du en modul (hänvisa till Servicehandboken) och startar datorn igen. Om datorn startar normalt fortsätter du med att installera ytterligare minnesmoduler (en i taget) tills du har hittat en felaktig modul eller satt tillbaka alla moduler utan problem.
 • Om möjligt bör du installera verifierat arbetsminne av samma typ i datorn.
1 och 3 på Strömindikatorn lyser med fast blått sken Minnesmodulerna upptäcks, men det har uppstått ett minneskonfigurations- eller minneskompatibilitetsfel.
 • Kontrollera att det inte finns några särskilda krav på placering av minnesmodulen/kontakten.
 • Kontrollera att det minne du använder stöds av datorn.
1 och 2 på Strömindikatorn lyser med fast blått sken Ett expansionskortfel kan ha uppstått.
 • Kontrollera om det finns en konflikt genom att ta ut ett expansionskort (inte ett grafikkort) och starta om datorn (se ).
 • Om felet kvarstår sätter du i kortet som du tog ut, tar ut ett annat och startar sedan om datorn.
 • Upprepa detta för varje installerat expansionskort. Om datorn startar på normalt sätt söker du efter resurskonflikter på det senaste kortet som togs ut ur datorn.
1 3 och 4 på Strömindikatorn lyser med fast blått sken Ett resurs- och/eller maskinvarufel kan ha uppstått.
 • Rensa CMOS.
 • Koppla bort alla interna enheter och enheter och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka kringutrustningskorten ett i taget tills du hittar det som orsakar problemet.
 • Om problemet kvarstår är det förmodligen fel på moderkortet eller moderkortskomponenten.
1 2 och 3 på Strömindikatorn lyser med fast blått sken Det har uppstått ett annat fel.
 • Se till att alla kablar till hårddisken och den optiska enheten är korrekt anslutna till moderkortet.
 • Om ett felmeddelande på skärmen visar att det är problem med en enhet (t.ex. diskettenheten eller hårddisken) kontrollerar du enheten för att bekräfta att den fungerar korrekt.
 • Om operativsystemet försöker starta från en enhet (t.ex. diskettenheten eller den optiska enheten) ska du kontrollera systeminställningsprogrammet och se till att startsekvensen är den rätta för enheterna som är installerade i datorn.

Överst på sidan


Diagnostiska indikatorer och pipkoder för Precision-serien (innan 2009)

Dell Precision-systemen har länge haft inbyggda diagnostiska indikatorer. Det kan vara ljudsignaler och specifika diagnostiska indikatorer som indikerar när ett system har problem under självtestet vid start (POST).

Dessa modeller hade en grupp på 1, 2, 3, 4, lysdioder på framsidan av chassit som antingen lyste grönt eller var släckt. En tabell nedan ingår med vad de anger. Dessa modeller var främst tornsystem.

Precision-serien före 2009

Exempel på diagnostiska indikatorer

Indikatormönster
(1 2 3 4)
Indikatormönster
Tillståndsnamn
Tillståndsbeskrivning
Lösningsförslag
Av Av Av Självtest av systemet slutfört – tidsgräns för indikatorer har uppnåtts
 • Kör felsökning för skärmen och operativsystemet om indikatorerna tändes och sedan slocknade.
 • Om lysdioderna aldrig tänddes ska du kontrollera om det finns ett strömproblem.
4 på 4 RCM Kontrollsummefel i BIOS – återställningsläge
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM
 • Om detta inträffade efter Windows-uppdateringar kontrollerar du att startprocessen inte är skadad.
3 på 3 Processor Konfiguration av processorn pågår eller processorfel; fel på processorns cacheminne
 • Koppla bort alla enheter och konfigurera datorn nedåt till nätaggregatet, moderkortet och processorn.
 • Kontakta teknisk support om felet kvarstår
 • Om felet upphör ansluter du de frånkopplade delarna en i taget tills felet inträffar igen. Kontakta teknisk support för att gå vidare med problemet.
3 och 4 på 34 MEM Konfigurering av minnesdelsystemet pågår eller fel i minnesdelsystemet
 • Ta bort allt minne från datorn. Ändras LED-koden?
 • Om den inte gör det kontaktar du teknisk support
 • Om den gör det sätter du tillbaka minnesmodulerna en i taget tills felet uppstår igen, testar den modulen på en annan plats och kontaktar teknisk support
2 på 2 PCI Konfiguration av eller fel på PCI-enheten
 • Ta bort alla enheter och alla interna PCI-enheter
 • Kontakta teknisk support om felet kvarstår
 • Om felet försvinner sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet inträffar igen och kontaktar teknisk support
2 och 4 på 2 4 VID Fel på videodelsystemet
 • Kontrollera att videokabeln är ansluten till rätt port
 • Sätt tillbaka eventuella tilläggsgrafikkort
 • Om felet kvarstår tar du bort eventuella tilläggsgrafikkort och testar med en fungerande skärm och videokabel
 • Kontakta teknisk support när du vet vilken del som felet ligger hos
2 och 3 på 23 STO Konfiguration av eller fel på lagringsenheten
 • Sätt tillbaka kablarna från hårddiskarna till moderkortet
 • Om felet kvarstår byter du in en fungerande hårddisk i systemet och kontaktar teknisk support
2 3 och 4 på 234 USB Konfigurering av USB-delsystemet pågår eller fel på USB-delsystemet
 • Ta bort alla enheter och eventuella interna CRU-enheter
 • Om LED-lamporna ändras sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar teknisk support
 • Om felet kvarstår med samma delar borttagna kontaktar du teknisk support
1 på 1   Inget minne kunde identifieras.
 • Sätt tillbaka alla minnesmoduler
 • Om felet kvarstår testar du att ha minnet på olika platser och kontakta teknisk support
1 och 4 på 1 4 MBF Ett kritiskt fel på moderkortet har identifierats
 • Kontakta teknisk support
1 och 3 på 1 3   Minne har upptäckts, konfigurations- eller kompatibilitetsfel
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM och eventuella tidigare fel
 • Ta bort allt minne från datorn. Detta omfattar alla grafikkort. Ändras LED-koden?
 • Om den inte gör det kontaktar du teknisk support
 • Om den gör det sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen, testar delen på en annan plats och kontaktar teknisk support
1 3 och 4 på 1 34 PRV Indikerar systemaktivitet före grafikinitiering
 • Ta bort alla enheter och eventuella interna CRU-enheter
 • Om LED-lamporna ändras sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar teknisk support
 • Om felet kvarstår med samma delar borttagna kontaktar du teknisk support
1 och 2 på 12 CFG Konfigurering av systemresurser
 • Återställ BIOS och rensa NVRAM och eventuella tidigare fel
 • Ta bort alla enheter
 • Om LED-lamporna ändras sätter du tillbaka delarna en i taget tills felet uppstår igen och kontaktar teknisk support
 • Om felet kvarstår med samma delar borttagna kontaktar du teknisk support
1 2 och 4 på 12 4   Reserverad
 • Reserverad
1 2 och 3 på 123 POV Självtest slutfört – felmeddelande på skärmen
 • Felsök enligt felmeddelandet på skärmen
1 2 3 och 4 på 1234 STD Självtest slutfört – överlämning av operativsystem slutförd
 • Självtestet har gått igenom alla kontroller
 • Felsöka hårddisken och operativsystemet
Ljudkod Beskrivning Lösningsförslag
1-1-2 Registertest för processorn pågår kontakta teknisk support
1-1-3 CMOS skriv/läs-test pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
1-1-4 Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
1-2-1 Timertest pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
1-2-2 DMA-initiering pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
1-2-3 DMA skriv/läs-test av sidregister pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
1-3-1 Verifiering av RAM-uppdatering pågår eller fel har inträffat Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-3-2 Första 64K RAM-test pågår eller fel har inträffat Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-3-3 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje (multibit) Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-3-4 Logiskt fel på första 64K RAM (udda/jämnt) Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-4-1 Adressradfel på första 64K RAM Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-4-2 Paritetstest för första 64K RAM pågår eller fel har inträffat Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-4-3 Test av felsäker timer pågår Felsöka minnet och minnesplatserna.
1-4-4 Test av port för mjukvaru-NMI pågår Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-1-1 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit 0 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-1-2 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit 1 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-1-3 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit 2 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-1-4 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit 3 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-2-1 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit 4 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-2-2 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit 5 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-2-3 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit 6 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-2-4 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit 7 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-3-1 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit 8 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-3-2 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit 9 Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-3-3 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit A Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-3-4 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit B Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-4-1 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit C Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-4-2 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit D Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-4-3 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit E Felsöka minnet och minnesplatserna.
2-4-4 Fel på första 64K RAM-krets eller datalinje – bit F Felsöka minnet och minnesplatserna.
3-1-1 Registertest för DMA (sekundär) pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
3-1-2 Registertest för DMA (primär) pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
3-1-3 IMR-test (primärt) pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
3-1-4 IMR-test (sekundärt) pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
3-2-2 Laddning av avbrottsvektor pågår kontakta teknisk support
3-2-4 Test av tangentbordets styrenhet pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
3-3-1 Test av CMOS-strömavbrott och kontrollsumma pågår Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
3-3-2 Validering av CMOS-konfigurering pågår Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
3-3-3 Styrenhet för RTC/tangentbord hittades inte Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
3-3-4 Minnestest av bildskärm pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
3-4-1 Test av bildskärmsinitiering pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
3-4-2 Omskrivningstest av bildskärm pågår eller fel har inträffat Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
3-4-3 Sökning efter grafik-ROM pågår Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
4-2-1 Avbrottstest för timer pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
4-2-2 Avstängningstest pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
4-2-3 Fel på port A20 kontakta teknisk support
4-2-4 Oväntat avbrott i skyddat läge kontakta teknisk support
4-3-1 RAM-test pågår eller fel har inträffat ovanför adress 0FFFFh Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
4-3-2 Inget minne i bank 0 Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
4-3-3 Test av intervalltimerkanal 2 pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
4-3-4 Klocktest pågår eller fel har inträffat kontakta teknisk support
4-4-1 Fel på superkrets-I/O Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).
4-4-4 Fel vid bufferttest Kör Dell Diagnostics. Mer information finns i Åtgärda maskinvaruproblem med inbyggd och onlinediagnostik (SupportAssist ePSA-, ePSA- eller PSA-felkoder).

Överst på sidan


Ordlista med akronymer:

I tabellen finns definitioner av akronymer i den här artikeln.

Akronym Definition
BIOS Basic Input/Output System – grundläggande system för indata/utdata
CFG Resurskonfiguration
Processor Central Processing Unit – processor
DIMM Dual In-line Memory Module – dubbla inbyggda minnesmoduler
DMA Direct Memory Access – direkt minnesåtkomst
EC Embedded Controller – inbyggd styrenhet
HECI Host Embedded Controller Interface – värdgränssnitt för inbyggd styrenhet
LCD Liquid Crystal Display – flytande kristall-skärm
LED Light Emitting Diode – lysdiod
MBF Moderkortsfel
MBIST Inbyggt självtest för minne
ME Management Engine
MEM Minne
NVRAM Non-Volatile Random Access Memory – icke-flyktigt datorminne
PCI Peripheral Component Interconnect – system för anslutning av kringutrustningskomponenter
POV Post-video Activity – aktivitet efter video
PRV Pre-video Activity – aktivitet före video
PSU Nätaggregat
RAM Random Access Memory – datorminne
RCM Recovery Mode – återställningsläge
ROM Read Only Memory – skrivskyddat minne
RTC Real Time Clock – realtidsklocka
S0 Systemets energiläge S0 – det här är arbetsläget där Windows-datorn är aktiv.
S1 Systemets energiläge S1 – I det här viloläget stoppas processorn och datorn är i vänteläge.
S2 Systemets energiläge S2 – Det här läget liknar S1 förutom att processorn och systemcacheminnet går förlorade eftersom processorn förlorar ström.
S3 Systemets energiläge S3 – I det här läget sparas data till RAM-minnet, hårddiskar och annan maskinvara stängs av.
S4 Systemets energiläge S4 – I det här läget sparas RAM-minnet och andra data på hårddisken.
S5 Systemets energiläge S5 – Systemet är avstängt.
SBIOS Small Board Interface Operating System
SPI Serial Peripheral Interface
STD Boot Hand Off – överlämning efter start
STO Storage Device – lagringsenhet
TPM Trusted Platform Module – betrodd plattformsmodul
USB Universal Serial Bus – universell seriell buss
VID Video

Överst på sidan


Kontakta Dells tekniska support om du behöver mer hjälp.

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Article Properties


Affected Product

Fixed Workstations

Last Published Date

20 Dec 2023

Version

9

Article Type

How To