Støtte for Dell EMC iDRAC Service Module

Summary: iDRAC Service Module (iSM) er en enkel OS-programvaretjeneste som integrerer operativsystemfunksjoner bedre med iDRAC, og kan installeres på 12. generasjons PowerEdge-servere ogSee more

Article Content


Symptoms

Dell EMC iDRAC Service Module

Integrated Dell Remote Access Controller Service Module

 • Utvider iDRAC-administrasjon til støttede vertsoperativsystemer
 • Gir OS-relatert informasjon til iDRAC
 • Enkel programvaretjeneste med minimalt vertsfortavtrykk

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) Service Module (iSM) er en enkel, valgfri programvareapplikasjon som kan installeres på PowerEdge-servere. iDRAC Service Module komplementerer iDRAC-grensesnitt: Grafisk brukergrensesnitt (GUI), RACADM CLI, Redfish og Web Service Management (WSMan) med ekstra overvåkingsdata. iDRAC Service Module-arkitekturen bruker IP-sokkelen, gir ekstra systembehandlingsdata (OS/enhetsdriver) for iDRAC og gir én-til-mange-konsoller tilgang til systembehandlingsdata via OS-standardgrensesnitt.
iDRAC Service Module-funksjoner

Informasjon om operativsystem

Server Administrator deler for øyeblikket operativsysteminformasjon og vertsnavn med iDRAC. iSM gir lignende informasjon som for eksempel navn på vertsoperativsystem, informasjon om serverens verts-IP-adresse, operativsystemversjon og fullstendig domenenavn (FQDN) med iDRAC. Nettverksgrensesnittene på vertsoperativsystemet vises også. Denne overvåkingsfunksjonen er aktivert som standard. Denne funksjonen er tilgjengelig selv om Server Administrator er installert på vertsoperativsystemet.

Replikering av Lifecycle Controller-logg i operativsystemet

Replikerer Lifecycle Controller-loggene til operativsystemloggene. Alle hendelser som har alternativet for operativsystemlogg som mål (på siden Alerts (Varsler) eller i de tilsvarende RACADM- eller WSMAN-grensesnittene), blir replikert i operativsystemloggen ved hjelp av iSM. Denne prosessen ligner på replikeringen av systemhendelseslogg (SEL) som utføres av Server Administrator.

Standardsettet med logger som skal inkluderes i operativsystemloggene, er det samme som loggene som er konfigurert for SNMP-feller / -varsler. Bare hendelser som er logget i LC-loggen etter at iSM ble installert, blir replikert til operativsystemloggen. Hvis Server Administrator er installert, er overvåkingsfunksjonen deaktivert for å unngå dupliserte SEL-oppføringer i operativsystemloggen.

Når du starter iSM 2,1, kan du tilpasse plasseringen slik at den replikerer LC-logger. Som standard blir LC-logger replikert i System-gruppen til mappen Windows-logger i Hendelsesliste i Windows. Du kan replikere LC-loggene til en eksisterende gruppe, eller opprette en ny mappe i mappen Program- og tjenestelogger i Hendelsesliste i Windows.

Funksjon for automatisk systemgjenoppretting

Funksjonen for automatisk systemgjenoppretting er en maskinvarebasert tidtaker som brukes til å tilbakestille serveren hvis det oppstår en maskinvarefeil. Funksjonen kan utføre automatiske systemgjenopprettingsoperasjoner som omstart, strømsyklus eller avslutt etter et spesifisert tidsintervall. Denne funksjonen er bare aktivert når operativsystemets overvåkingstidtaker er deaktivert. Hvis Server Administrator er installert, er overvåkingsfunksjonen deaktivert for å unngå dupliserte overvåkingstidtakere.

Windows Management Instrumentation-leverandører

Windows Management Instrumentation-leverandører som er tilgjengelige med iSM, eksponerer maskinvaredata via Windows Management Instrumentation (WMI). WMI er et sett med utvidelser til Windows-drivermodellen som gir et operativsystemgrensesnitt, og gjennom dette gir instrumenterte komponenter informasjon og varsler. WMI er Microsofts implementering av WBEM- (Web-Based Enterprise Management) og CIM-standarder (Common Information Model) fra DMTF (Distributed Management Task Force) for å administrere servermaskinvare, operativsystemer og applikasjoner. WMI-leverandører hjelper deg med å integrere med systemadministrasjonskonsoller som Microsoft System Center, og muliggjør skripting for å administrere Microsoft Windows-servere.

SupportAssist-samling

Funksjonen for SupportAssist-samling i iDRAC samler informasjon om maskinvaren, operativsystemet og relevante applikasjonsdata, og komprimerer denne informasjonen. Ved hjelp av iSM 2.0 eller nyere versjoner samler OS Collector-verktøyet automatisk inn relevant informasjon om operativsystem og maskinvare. Automatisk innsamling av støttelogger, inkludert innsamling av informasjon om operativsystem og applikasjoner, med TSR.

Når du bruker iSM, reduserer du antallet manuelle trinn for å samle inn den tekniske støtterapporten, ettersom samleprosessen er automatisert.

Denne funksjonen er tilgjengelig som standard med iDRAC Service Module 2.0 eller nyere på systemer som kjører støttede Microsoft- eller Linux-operativsystemer.
Funksjonen til Automatic Technical Support Report for innsamling av operativsystemlogger støttes ikke på CentOS.

Støtte for å fjerne NVMe PCIe SSD-enhet

Fjerne en Non-Volatile Memory Express (NVMe) Peripheral Component Interconnect Express (PCIE) Solid State Device (SSD) uten å slå av eller starte systemet på nytt. Når du fjerner en enhet, må du stoppe alle aktiviteter som er tilknyttet enheten, for å unngå datatap. For å unngå datatap må du bruke alternativet Prepare to Remove (Forbered fjerning) som stopper alle enhetstilknyttede bakgrunnsaktiviteter. Deretter kan du fjerne NVMe PCIe SSD.

Ekstern hard tilbakestilling av iDRAC

Via iDRAC kan du overvåke de støttede serverne for problemer med kritisk systemmaskinvare, fastvare eller programvare. En svært sjelden gang kan det hende at iDRAC slutter å reagere. Tidligere måtte en kunde slå av serveren ved å koble strømmen fra serveren. Hvis iDRAC slutter å reagere, kan du nå, ved hjelp av ekstern hard tilbakestilling av iDRAC, utføre en ekstern tilbakestilling av iDRAC uten å måtte slå av serveren. Du må ha administratorrettigheter på vertsoperativsystemet for å bruke denne funksjonen. Funksjonen for ekstern hard tilbakestilling av iDRAC er aktivert som standard.

iDRAC-tilgang via vertsoperativsystem

Ved hjelp av Dell PowerEdge-servere kan du administrere maskinvaren eller fastvaren til en enhet via iDRAC ved å konfigurere et dedikert iDRAC-nettverk. Via den dedikerte nettverksporten kan du få tilgang til iDRAC-grensesnittene, for eksempel GUI, WSMAN, RACADM og Redfish-klient.

Forutsetningen for å administrere maskinvaren eller fastvaren er å ha en dedikert tilkobling mellom en enhet og det støttede iDRAC-grensesnittet. Når du bruker iDRAC-tilgangen via funksjonen for vertsoperativsystem, kan du koble til et iDRAC-grensesnitt fra en OS-IP eller vert, uavhengig av tilkoblingen mellom en enhet og et dedikert iDRAC-nettverk. Denne funksjonen overvåker maskinvaren eller fastvaren selv om iDRAC ikke er koblet til serverne.

Støtte «in-band» for iDRAC SNMP-varsler

Når du bruker i iDRAC, et verktøy for utenforliggende serveradministrasjon og overvåking, kan SNMP-feller / -varsler registreres i loggen. Når det gjelder systemadministrasjon av vertsoperativsystem ved hjelp av agent «in band», ligger imidlertid preferansen mer på SNMP-varselet som er mottatt fra vertsoperativsystemet, enn på fellene som mottas fra iDRAC. Når et SNMP-varsel mottas fra iDRAC, kan det være utfordrende å fastslå kilden til varselet, ettersom det kommer fra en iDRAC-IP, og ikke fra system-IP-en.

Når du starter iSM 2.3, kan du motta SNMP-varsler fra vertsoperativsystemet som ligner på de iDRAC-genererte varslene.

Ekstern aktivering av WSMAN

Med WMI-informasjonsfunksjonen kan du koble til vertens Microsoft Windows WMI-navneområde for å overvåke systemmaskinvaren. WMI-grensesnittet på verten er aktivert som standard, og du kan få tilgang til det eksternt. Hvis du imidlertid vil ha tilgang til WMI-grensesnittene ved hjelp av WINRMs WMI-adapter, må du aktivere dette manuelt ettersom det ikke er aktivert som standard. Når du bruker denne funksjonen, kan du få tilgang til WINRM WMI-navneområdet eksternt ved å aktivere det under installasjonen.

Fabrikkinstallasjon av iDRAC Service Module for Microsoft Windows (valgfritt for kunden)

iSM kan nå være fabrikkinstallert for Microsoft Windows-operativsystem. Når iSM er forhåndsinstallert, vil du få rask tilgang til viktige logger og støttedokumenter. Når en fabrikkinstallasjon av et Microsoft Windows-operativsystem er valgt, kan du velge å installere iSM fra de tilgjengelige alternativene.

 • iSM – Enabled (Aktivert) – gir fabrikkinstallasjon av iSM i Windows-operativsystemet
 • iSM – Disabled (Deaktivert) – kunder som ikke ønsker å ha iSM installert i operativsystemet, bør velge dette alternativet

S.M.A.R.T-overvåking

Funksjonen for S.M.A.R.T-overvåking støtter harddisker som er aktivert med SATA i AHCI-modus. Den har innebygd kapasitet til å overvåke S.M.A.R.T-varsler via iDRAC-støttede overvåkingsmetoder for harddisker under SATA-brikkesettkontroller. Tidligere ble varslene overvåket av et verktøy med åpen kilde for å overvåke harddiskene som er angitt i RAID-modus.

FullPowerCycle

FullPowerCycle-funksjonen gjør det mulig å tilbakestille serverens tilleggsressurser. En økende mengde servermaskinvare kjører på tilleggskraft, og feilsøking av enkelte serverproblemer krever at du trekker ut serverens strømkabel for å tilbakestille maskinvare som kjører på tilleggskraft. Dette gjør at noen må koble fra/til strømkablene fysisk, noe som innebærer en betydelig kostnad og mye arbeid for kunder og støttepersonell. FullPowerCycle-funksjonen gjør det mulig for administratoren å koble til eller fra tilleggsressursen eksternt, uten å besøke datasenteret. Denne funksjonen støttes på iDRAC9.

SupportAssist på esken

SupportAssist sparer tid og effektiviserer de tekniske støttesakene. En samling basert på en hendelse oppretter en åpen serviceforespørsel med SupportAssist. Planlagte samlinger hjelper deg med å overvåke og vedlikeholde miljøet ditt. Disse samlingene inkluderer maskinvaredata, RAID-kontrollerlogger, OS og applikasjonsdata. De støttede funksjonene er:

 • SupportAssist-registrering – iSM støtter SupportAssist-registrering. Dette gjøres bare én gang. Du kan angi nødvendig informasjon som navn, e-postadresse, adresse og telefonnummer for å fullføre registreringen.
 • SupportAssist-samling – Funksjonen for SupportAssist-samling i iDRAC samler informasjon om maskinvaren, operativsystemet og relevante applikasjonsdata, og komprimerer denne informasjonen.
 • SupportAssist gir også følgende:
  • Proaktiv identifisering av problem
  • Automatisk saksoppretting
  • En Dell-agent for teknisk støtte tar kontakt

Korrelasjon av programvarehendelser med maskinvaresvikt for Microsoft S2D

Hendelsesloggene for varsler og hendelser knyttet til lagringsgrupper av maskinvare vil bli overvåket av iSM med funksjonen for serverlagringskorrelasjon. For øyeblikket blir undersystemet for serverlagring overvåket når Dell EMC-lagringskontrollere blir brukt i RAID-modus. I Storage Spaces(SS) eller Storage Space Direct(S2D) blir imidlertid undersystemet for serverlagring overvåket i gjennomgangsmodus, eller SATA-brikkesettet blir brukt til å opprette lagringsgruppen. Med denne funksjonen blir maskinvaredefinerte varsler i livssyklusloggen og programvaredefinerte varsler i OS-loggen slått sammen, og varslene blir registrert i iDRAC-livssyklusloggene. Denne funksjonen installeres sammen med iDRAC Service Module-pakken og aktiveres som standard. Brukeren kan endre preferansene i iDRAC-innstillingene. Som en del av overvåkingen vil iSM overvåke loggene for potensielle feil og advarsler. iSM vil inkludere SS-korrelasjonshendelsene på verten i en tilsvarende LC-hendelse.

Automatisk utsending av iSM SupportAssist-disk

Som en del av prediktiv varsling, hvis serveren støter på én av følgende SNMP-hendelser: PDR16 og PDR63, vil Dell EMC-støtten sende en anbefaling på e-post angående utsendingen av den prediktive svikten eller en ugyldig diskblokk, for eksempel SSD-er som er underlagt de gitte lisensvilkårene. En serviceadresse til Dell EMC-støtte er nødvendig for å sende ut deler. Denne funksjonen er kun tilgjengelig på Windows- og Linux-operativsystemer.

iDRAC GUI-startprogram

Start iDRAC GUI fra det lokale systemet ved å dobbeltklikke på ikonet for iDRAC GUI-startprogrammet. Påloggingssiden for iDRAC GUI åpnes i standardnettleseren, og iDRAC-legitimasjonen kan brukes til å logge på iDRAC-startsiden. Dette støttes bare på Microsoft Windows-operativsystemer.

Enkel pålogging (SSO) på iDRAC GUI fra skrivebordet til administratoren for vertsoperativsystemet

Når iSM 3.4 startes, foregår datakommunikasjonen mellom iSM og iDRAC gjennom TLS-beskyttede USBNIC INET-kontakter. Dette sikrer at alle data som transporteres fra iDRAC til iSM over USBNIC, er beskyttet. iSM og iDRAC bruker egensignerte sertifikater til å kontrollere godkjenning. Egensignerte sertifikater er gyldige i 10 år. Nye egensignerte sertifikater genereres hver gang du installerer iSM.

Forbedret sikkerhet mellom iSM- og iDRAC-kommunikasjon ved hjelp av TLS-protokoll

Når iSM 3.4 startes, foregår datakommunikasjonen mellom iSM og iDRAC gjennom TLS-beskyttede USBNIC INET-kontakter. Dette sikrer at alle data som transporteres fra iDRAC til iSM over USBNIC, er beskyttet. iSM og iDRAC bruker egensignerte sertifikater til å kontrollere godkjenning. Egensignerte sertifikater er gyldige i 10 år. Nye egensignerte sertifikater genereres hver gang du installerer iSM.
iDRAC9-instrumentbord

Forbedringer av Dell EMC iDRAC Service Module

Dell EMC forbedrer stadig Dell EMC iDRAC Service Module.

Nye funksjoner i Dell EMC iDRAC Service Module 3.6

 • Nye støttede operativsystemer
  • Red Hat Enterprise Linux 8.3
  • Red Hat Enterprise Linux 7.9
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
  • Ubuntu-server 20.04 LTS
  • VMware ESXi 7.0 U1
 • Nye og forbedrede funksjoner
  • Sikker lasting av biblioteker for å forhindre forhåndslasting på Linux og VMware ESXi.
  • Overvåking av S.M.A.R.T-attributter for SATA-brikkesettenheter under RAID-programvarekontroller.
  • Inkludering av SATA-brikkesettenhetens historiske S.M.A.R.T-loggfiler i SupportAssist-samlingen.
  • SupportAssist Auto Dispatch for disker for hendelsene for VMware ESXi:
   • Prediktiv feil rapportert for fysisk disk.
   • En ugyldig diskblokk på <enhet> kan ikke tilordnes på nytt under en skriveoperasjon.
  • Forbedret Prepare to Remove-funksjon (Forbered fjerning) for NVMe i Linux-operativsystem – NVMe Prepare for Remove-operasjon er ikke tillatt når en NVMe-stasjon er i bruk, eller når lesing eller skriving av rådata pågår på NVMe-stasjonen.
  • Forbedrede iDRACHardReset- og FullPowerCycle-funksjoner – iDRACHardReset- og FullPowerCycle-operasjonene støttes når alternativet for sikker oppstart er aktivert i BIOS. Påkrevd minimumsversjon av BIOS er 1.5.3 for yx5x AMD-server.

Gå til den nyeste versjonen av Produktmerknader for Dell EMC iDRAC Service Module for å se den fullstendige listen over forbedringer, begrensninger, løste problemer og kjente problemer.

Se Dell EMC iDRAC Service Module for å få en fullstendig liste over alle versjoner av iSM.
Innstillinger for iDRAC9

Nedlasting og installasjon av Dell EMC iDRAC Service Module

Dell EMC iDRAC Service Module støttes på de fleste versjoner av Microsoft Windows-, Linux- og ESXi-operativsystemer for PowerEdge-servere med iDRAC7, iDRAC8 og iDRAC9. Se støttede plattformer for å få mer informasjon om støttede plattformer og operativsystemer.

Den spesifikke iSM-versjonen for systemet ditt varierer avhengig av servermodellen og det installerte operativsystemet. Slik laster du ned den nyeste versjonen av iSM:

 • Gå til Dell.com/support, og velg servermodellen eller angi service-ID.
 • Velg Drivere og nedlastinger
 • Velg operativsystemet for systemet ditt
 • Nøkkelord iSM
 • Last ned den nyeste revisjonen for Dell EMC iDRAC Service Module

Se Installere iDRAC Service Module for å finne informasjon om programvarekravene, systemkravene og fremgangsmåten for å installere, oppgradere og avinstallere iSM.
Ressurser for Dell EMC iDRAC Service Module

Fellesskap

Delta i Systems Management-fellesskapet for å finne:

 • tavler der du skrive spørsmål og svar
 • blogger der du kan lese og kommentere artikler
 • idéutvekslinger der du kan foreslå produktforbedringer og stemme på ideene til andre medlemmer av fellesskapet
 • og mye mer ...

Dokumentasjon

Du finner den nyeste dokumentasjonen på Dokumentasjon for Dell EMC iDRAC Service Module.

Tekniske dokumenter

iDRAC Service Module – OS-baserte funksjoner for utenforliggende administrasjon med iDRAC9


Mai 2021
12-siders rapport

Oppsummering av de nyeste forbedringene knyttet til utenforliggende administrasjon med iDRAC9 som iDRAC Service Module (iSM) gir kundene i 14. og 15. generasjons Dell EMC PowerEdge-servere.

Les rapporten

iDRAC Service Module – iDRAC-tilgang via vertsoperativsystem


Januar 2017
17-siders rapport

Denne rapporten gir informasjon om bruk og feilsøking av funksjonen iDRAC-tilgang via vertsoperativsystem i iDRAC Service Module v2.3 eller nyere.

Les rapporten

iDRAC Service Module – Aktiver iDRAC SNMP-varsler i bånd


Januar 2017
13-siders rapport

Denne rapporten gir informasjon om bruk, konfigurasjon og feilsøking av iDRAC SNMP-varsler i bånd i iDRAC Service Module v2.3 eller nyere.

Les rapporten

iDRAC Service Module – Slik utfører du en hard tilbakestilling av iDRAC CPU


Juli 2016
8-siders rapport

Denne rapporten gir informasjon om bruk og feilsøking av funksjonen for hard tilbakestilling av iDRAC CPU i iDRAC Service Module v2.3 eller nyere.

Les rapporten

iDRAC Service Module 2.1 (min) på Ubuntu- og Debian Linux-operativsystemer


September 2015
19-siders rapport

Denne rapporten gir informasjon om bruk og feilsøking av iDRAC Service Module v2.1 eller senere på operativsystemene Ubuntu og Debian Linux.

Les rapporten

iDRAC Service Module – Windows Management Instrumentation


April 2015
17-siders rapport

Denne rapporten forklarer hvordan du bruker iDRAC Service Module til å overvåke de ulike maskinvareprofilene via Windows Management Instrumentation-klientgrensesnitt (WMI), for eksempel Windows PowerShell, Windows Management Instrumentation Command-line, Windows Remote Management-klient (WINRM), WBEMTEST.

Les rapporten

videoer

Slik installerer du iDRAC Service Module via iDRAC GUI


Finn ut hvordan du installerer iDRAC Service Module fra iDRAC GUI.

November 2017

Slik utfører du en SupportAssist-samling i iDRAC Service Module 3.0.1


Finn ut hvordan du utfører en SupportAssist-samling via iDRAC Service Module 3.0.1.

November 2017

Aktivere iDRAC-tilgang via vertsoperativsystem på Microsoft Windows i iSM 2.4


Finn ut hvordan du aktiverer og konfigurerer iDRAC-tilgang via funksjonen for vertsoperativsystem på Microsoft Windows.

Juli 2017

Installere iDRAC Service Module på Microsoft Windows Nano-operativsystem


Finn ut hvordan du installerer iDRAC Service Module på Microsoft Windows Nano-operativsystemer.

Juli 2017

Aktivere iDRAC-tilgang via funksjonen for vertsoperativsystem på Linux i iSM 2.4


Finn ut hvordan du aktiverer iDRAC-tilgang i bånd for Linux systemer.

Juli 2017

Vise iDRAC SNMP-feller som mottas fra vertsoperativsystemet på Linux i iSM 2.4


Finn ut hvordan du viser iDRAC SNMP-fellene som mottas fra vertssystemet på Linux-operativsystemer.

Juli 2017

Overvåke Dell-servere via iDRAC Service Module ved hjelp av WMI


Dekker prosessen med å overvåke Dell-servere via iDRAC Service Module (iSM) ved hjelp av Windows Management Instrumentation (WMI) for Dell Server Management Pack Suite versjon 6.3 i et Microsoft System Center Operations Manager- eller SCOM-miljø.

Juli 2017

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

iDRAC Service Module

Product

iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9, Lifecycle Controllers

Last Published Date

09 Jun 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters