Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Rozwiązywanie problemów z brakiem dźwięku w komputerze lub odtwarzaniem dźwięku

Summary: W tym artykule omówiono rozwiązywanie problemów z brakiem dźwięku i odtwarzaniem dźwięku w komputerze firmy Dell.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów dźwięku lub odtwarzania dźwięku na komputerze Dell wykonaj czynności przedstawione w tym artykule, aby rozwiązać problem z dźwiękiem lub odtwarzaniem dźwięku.

 • Podczas odtwarzania nie słychać dźwięku lub audio lub dźwięk jest słaby.
 • Zacinanie, zgrzytanie, zniekształcenie, trzeszczenie lub przerywanie dźwięku.
 • Odtwarzanie dźwięku jest przerywane.
 • Statyczny, biały szum lub syczenie.
 • Urządzenie audio znika po aktualizacji systemu Windows.

Masz problemy z mikrofonem lub nagrywaniem dźwięku na komputerze firmy Dell? Zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem lub nagrywaniem dźwięku.

Cause

Problemy z odtwarzaniem dźwięku mogą wystąpić z powodu m.in. uszkodzonych sterowników karty dźwiękowej, połączenia głośnika lub słuchawek i nieprawidłowych ustawień odtwarzania dźwięku.

Resolution

Rozwiń sekcję poniżej, aby uzyskać więcej informacji i wykonaj czynności związane z rozwiązywaniem problemów w podanej kolejności.

Gniazda audio są wystawione na działanie czynników, które mogą powodować gromadzenie się kurzu lub nawet fizyczne uszkodzenia. Problemy z dźwiękiem mogą wystąpić wskutek uszkodzeń kabla audio lub gniazd audio w komputerze.

Jeśli okaże się, że gniazdo lub złącze jest zakurzone albo zanieczyszczone w inny sposób, to należy użyć puszki ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić gniazda i złącza.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać żadnego płynu do czyszczenia, wody ani nawet wilgotnej szmatki. Przed użyciem sprężonego powietrza do czyszczenia gniazd wyłącz komputer i odłącz kabel audio i kabel zasilania (jeśli są).

W przypadku zauważenia uszkodzeń fizycznych skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell, aby dowiedzieć się więcej o opcjach naprawy dostępnych w danym regionie. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

Zwykły ponowny rozruch może niemal natychmiast rozwiązać wiele problemów. Ponowne uruchomienie komputera jest skutecznym sposobem na wyczyszczenie pamięci (RAM) i upewnienie się, że wszystkie uruchomione wadliwe procesy i usługi zostaną wyłączone.

Ponowne uruchomienie komputera spowoduje zamknięcie wszystkich uruchomionych aplikacji i programów. Obejmuje to aplikacje uruchomione na pasku zadań i usługi, które działają w tle.

OSTRZEŻENIE: przed ponownym uruchomieniem komputera należy zapisać zakładki otwartych stron internetowych, wszystkie otwarte dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub inne efekty swojej pracy.

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

Standardowe głośniki lub słuchawki

Większość komputerów domowych ma co najmniej 3 złącza audio. Większość notebooków jest dostarczana z jednym złączem combo, obsługującym słuchawki i mikrofon. Sprawdź, czy kable głośnikowe lub listwy dźwiękowej zostały prawidłowo podłączone między urządzeniem a komputerem. Złącza audio i wtyczki karty dźwiękowej są oznaczone kolorami na komputerach stacjonarnych, aby pomóc w prawidłowym podłączaniu kabli (rysunek 1).

Ilustracja portów audio komputera domowego
Rysunek 1. Ilustracja portów audio komputera domowego. Informacje o znaczeniu poszczególnych kodów kolorów znajdują się w podręczniku użytkownika komputera Dell.

UWAGA: Wszystkie notebooki Dell zawierają głośniki wewnętrzne. Za pomocą słuchawek lub słuchawek dousznych można sprawdzić, czy problem stanowią głośniki wewnętrzne. W przypadku monitorów firmy Dell z wewnętrznymi głośnikami sprawdź, czy kabel HDMI, DisplayPort lub USB-C Thunderbolt 3 jest podłączony między komputerem a monitorem (kable te obsługują dźwięk i obraz przez ten sam kabel).
 1. Upewnij się, że głośniki lub listwa dźwiękowa są zasilane za pomocą dostarczonego przez producenta kabla zasilania, zasilacza sieciowego, baterii lub kabla USB.
  UWAGA: w zależności od typu lub modelu głośnik bądź listwa dźwiękowa mogą być zasilane przez zasilacz sieciowy, kabel zasilający, zasilanie USB lub baterie. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi głośnika lub listwy dźwiękowej.
 2. Podłącz wtyczkę głośnika lub słuchawek bezpośrednio do gniazda line-out lub speaker-out w komputerze.
 3. Zwiększ poziom głośności za pomocą pokrętła regulacji głośności w głośniku lub na listwie dźwiękowej. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika głośnika lub listwy dźwiękowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób regulować głośność.
 4. Sprawdź odtwarzanie dźwięku na komputerze.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności lub głośnika w obszarze powiadomień (prawy dolny róg) i wybierz Otwórz ustawienia dźwięku.
  • W sekcji Wyjście kliknij opcję Zarządzaj urządzeniami dźwiękowymi.
  • W sekcji Urządzenia wyjściowe wybierz prawidłowy głośnik i kliknij Test.
  • Powinna być słyszalna melodyjka.

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry


Głośniki lub słuchawki Bluetooth

 1. Włącz głośnik Bluetooth i ustaw na tryb wykrywania.
  UWAGA: aby dowiedzieć się, jak ustawić głośnik Bluetooth na tryb wykrywania, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia.
 2. Włącz funkcję Bluetooth w komputerze.
 3. Sparuj głośnik Bluetooth z komputerem.
  UWAGA: po sparowaniu głośnika Bluetooth i komputera urządzenia są łączą się automatycznie, kiedy znajdują się we wzajemnym zasięgu z aktywowaną funkcją Bluetooth. Zasięg sygnału Bluetooth może być różny dla różnych urządzeń Bluetooth.
   
  UWAGA: niektóre głośniki Bluetooth mogą wymagać podania kodu podczas parowania i łączenia, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika głośnika Bluetooth, aby uzyskać instrukcje właściwe dla urządzenia.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć parowanie lub podłączanie głośnika Bluetooth.

Zapoznaj się z tematem Parowanie urządzeń Bluetooth firmy Dell w systemie Windows 11 i Windows 10 lub Nawiązywanie połączenia z urządzeniem Bluetooth z komputera Dell z systemem Windows 8 (8.1).

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

Domyślne urządzenie odtwarzania to urządzenie, które system Microsoft Windows wykorzystuje do odtwarzania dźwięku. Można wybrać urządzenie, które ma być używane domyślnie podczas podłączania do komputera głośników, listwy dźwiękowej, słuchawek dousznych lub słuchawek, zestawu słuchawkowego Bluetooth bądź innych urządzeń dźwiękowych. System Windows umożliwia odtwarzanie dźwięku przez głośnik lub port wyjścia liniowego, porty Bluetooth, HDMI, DisplayPort (DP) lub USB-C Thunderbolt 3. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie urządzenie do odtwarzania i sprawdzić ustawienia głośności odtwarzania dźwięku na komputerze.

UWAGA: domyślnie system Windows nie wyświetla urządzeń, które zostały wyłączone lub odłączone. Jeśli urządzenie nie znajduje się na liście w oknie urządzeń do odtwarzania, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w wolnym polu i kliknij przycisk Pokaż wyłączone urządzenia i Pokaż odłączone urządzenia.
 
UWAGA: jako domyślne urządzenie dźwiękowe lub odtwarzające dźwięk można ustawić tylko jedno urządzenie.
Aby ustawić domyślne urządzenie do odtwarzania i sprawdzić ustawienia głośności
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności lub głośnika w obszarze powiadomień (prawy dolny róg) i wybierz Otwórz ustawienia dźwięku.
 2. W sekcji Wybierz urządzenie wyjściowe wybierz głośnik lub urządzenie dźwiękowe, którego chcesz użyć.
 3. Kliknij ikonę głośności lub głośnika w obszarze powiadomień i ustaw głośność zgodnie ze swoimi preferencjami.
  UWAGA: sprawdź ustawienia głośności w używanej aplikacji. Na przykład Windows Media Player, odtwarzacz VLC, wideo YouTube itd.

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

System Microsoft Windows oferuje różnorodne narzędzia do rozwiązywania problemów, które pozwalają na szybką diagnostykę i automatyczne rozwiązywanie problemów z komputerem osobistym. Chociaż narzędzie do rozwiązywania problemów systemu Windows nie może rozwiązać problemów sprzętowych, dobrze jest od niego zacząć w przypadku napotkania problemów z komputerem. Narzędzie do rozwiązywania problemów systemu Windows jest wbudowane w panel sterowania w systemie Windows 11, 10, 8.1 i 8.

Jak uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów Windows w systemie Microsoft Windows 11?

 1. Przejdź do opcji Start > Ustawienia > Dźwięk (ikona koła zębatego).
 2. Wybierz opcję Urządzenia wyjściowe lub Urządzenia wejściowe obok pozycji Rozwiązywanie typowych problemów z dźwiękiem.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić proces rozwiązywania problemów.

Jak uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów Windows w systemie Microsoft Windows 10?

 1. Kliknij Start, a następnie wybierz Ustawienia (ikona zębatki).
 2. Kliknij opcję Aktualizacje i zabezpieczenia i wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
 3. Kliknij opcję Odtwarzanie dźwięku, a następnie kliknij opcję Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić proces rozwiązywania problemów.

Jak uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w systemie Microsoft Windows 8.1 lub 8?

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Start, a następnie wybierz Panel sterowania.
 2. W polu System i zabezpieczenia kliknij opcję Znajdź i rozwiąż problemy.
 3. W kategorii Sprzęt i dźwięk kliknij przycisk Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dźwięku.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić proces rozwiązywania problemów.

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

Firma Dell Technologies zaleca aktualizowanie sterowników urządzeń i systemu BIOS w ramach planowanego cyklu aktualizacji. Aktualizacje sterowników urządzeń i systemu BIOS zawierają usprawnienia lub zmiany, które zapewnią aktualność i zgodność oprogramowania komputera z innymi modułami komputerowymi (podzespołami i oprogramowaniem), a także zwiększą stabilność.

Ważne jest, aby zaktualizować następujące sterowniki urządzeń w celu uzyskania optymalnej wydajności dźwięku lub odtwarzania dźwięku oraz rozwiązywania najczęściej występujących problemów z dźwiękiem lub odtwarzaniem dźwięku:

 • BIOS
 • Chipset
 • Sterownik karty muzycznej

Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki firmy Dell ze strony dell.com/support/drivers.

UWAGA: jeśli system BIOS został już zaktualizowany do najnowszej wersji, zresetuj system BIOS do domyślnych ustawień fabrycznych. Dowiedz się więcej na temat Aktualizacji systemu Bios firmy Dell.

Jak zaktualizować konfigurację komputera (system BIOS)

Czas trwania: 03:46
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

UWAGA: podstawowym programem do wykrywania gniazd audio jest MaxxAudio, który stanowi część pakietu sterowników audio Realtek. Oprogramowanie MaxxAudio może nie zostać zainstalowane, jeśli oprogramowanie antywirusowe zablokuje instalację lub usługę powiązaną ze sterownikiem. Takie zachowanie mogą powodować na przykład niektóre konfiguracje antywirusa McAfee.

Pobierz sterownik karty dźwiękowej Realtek i wyodrębnij zawartość do lokalizacji na dysku twardym. Przejdź do wyodrębnionych plików i uruchom instalator MaxxAudio (x64 lub x86), aby ręcznie zainstalować oprogramowanie.

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer i sprawdzić, czy oprogramowanie antywirusowe nie blokuje powiązanej usługi z MaxxAudio często opisanym jako Waves Audio Service w menu usług. W celu rozwiązania problemu może zajść konieczność dodania do listy wyjątków programu antywirusowego pliku .exe usług (na przykład WaveSvc64.exe lub WavesSysSvc64.exe).

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

Przeprowadzenie testu diagnostycznego sprzętu może pomóc w zidentyfikowaniu problemów związanych ze sprzętem i uzyskaniu informacji na temat czynności naprawczych, które pozwolą rozwiązać problem. Aby sprawdzić, czy w komputerze firmy Dell nie występuje problem sprzętowy, zaleca się najpierw uruchomić diagnostykę sprzętu. Firma Dell oferuje wbudowane narzędzia diagnostyczne oraz ich wersje online.

Uruchamianie testu diagnostycznego przy użyciu Dell SupportAssist

Jeśli komputer może uruchomić system Windows i nawiązać aktywne połączenie z Internetem, należy uruchomić test diagnostyczny sprzętu na karcie dźwiękowej, korzystając z Dell SupportAssist.

Uruchamianie diagnostyki Dell Preboot System Assessment lub Enhanced Preboot System Assessment (Dell PSA lub ePSA)
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy pojawi się logo firmy Dell, naciśnij klawisz F12, aby przejść do menu jednorazowego rozruchu.
 3. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać opcję Diagnostics (Diagnostyka), a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i odpowiednio udzielaj odpowiedzi, aby przeprowadzić diagnostykę.
  • W przypadku pomyślnego wyniku testu przejdź do następnego kroku.
  • W przypadku niepowodzenia testu pamiętaj o zanotowaniu kodu błędu oraz kodu weryfikacji i skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.

Wymuszona diagnostyka ePSA

Czas trwania: 03:26
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Skanowanie sprzętu za pomocą Dell SupportAssist

Czas trwania: 02:11
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

Aktualizacje systemu Windows mogą na wiele sposobów poprawić działanie systemu operacyjnego Windows. Aktualizacje systemu Windows mogą rozwiązywać niektóre problemy, zapewniają ochronę przed złośliwymi atakami, a nawet mogą dodawać do systemu operacyjnego nowe funkcje.

Jak zainstalować aktualizacje systemu Windows w systemach Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows 8 lub 8.1?

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie opcję Ustawienia.
 2. W panelu Ustawienia kliknij przycisk Aktualizacje i zabezpieczenia.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz pozycję Windows Update.
 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Sprawdź aktualizacje.
 5. Uruchom ponownie komputer po zakończeniu pobierania i instalowania aktualizacji.

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

Przywracanie systemu to zintegrowane narzędzie systemu Windows, które służy do ochrony i naprawiania systemu operacyjnego. W przypadku wystąpienia problemów z komputerem przed przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych należy użyć narzędzia przywracania systemu.

Dowiedź się, Jak korzystać z funkcji przywracania systemu w systemie Microsoft Windows.

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku nie został rozwiązany, przejdź do następnego kroku.

Powrót do góry

Jeśli testy diagnostyczne dźwięku lub karty dźwiękowej zakończyły się powodzeniem, najprawdopodobniej problem jest spowodowany przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze. Jeśli powyższe instrukcje nie rozwiązały problemu, możesz spróbować przywrócić domyślne ustawienia fabryczne komputera jako ostatnią opcję.

Dyski twarde w komputerach firmy Dell mają zarezerwowaną niewielką ilość miejsca na potrzeby ponownej instalacji systemu operacyjnego. Jest to najprostsza metoda przywrócenia ustawień fabrycznych komputera. Proces przywracania ustawień fabrycznych usuwa z komputera wszystkie dane użytkownika, dlatego przed jego rozpoczęciem należy utworzyć kopię zapasową danych.

OSTRZEŻENIE: przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych komputera lub ponowna instalacja systemu operacyjnego z użyciem dowolnego nośnika odzyskiwania spowoduje usunięcie wszystkich danych z komputera. Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej wszystkich ważnych danych, takich jak dokumenty, arkusze kalkulacyjne, zdjęcia, filmy itp. przed rozpoczęciem przywracania lub ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze, aby znaleźć więcej informacji o tym, jak przywrócić domyślne ustawienia fabryczne komputera:

UWAGA: po przywróceniu lub ponownej instalacji systemu operacyjnego zaleca się pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników urządzeń z witryny internetowej Dell.com/support/drivers.

Resetowanie hasła w systemie Windows 10

Czas trwania: 01:36
Gdy to możliwe, ustawienia języka napisów kodowanych można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

Jeśli problem z odtwarzaniem dźwięku nie został rozwiązany po przywróceniu lub ponownej instalacji systemu operacyjnego, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.

Powrót do góry

Additional Information

Polecane artykuły

Oto kilka zalecanych artykułów dla Ciebie.


Rozwiązywanie problemów związanych z dźwiękiem

Czas trwania: 02:34
Gdy to możliwe, ustawienia języka podpisów (napisów) można wybrać przy użyciu ikony Ustawienia lub CC w tym odtwarzaczu wideo.

 

Ikona dźwięku Więcej informacji i pomoc techniczną można znaleźć w witrynie Dźwięk i głośniki.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations , Dell Pro Wired ANC Headset - WH5024, Dell Pro Wireless ANC Headset - WL5024 ...
Product

Chromebox, Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

05 Mar 2024

Version

35

Article Type

Solution